İktisada Giriş 2 2016-2017 Vize Sınavı

İktisada Giriş 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

GSYH’nin hesaplamasında kullanılan yöntemler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Gelir, üretim, harcama
B
Üretim, tüketim
C
Gelir, üretim, ithalat
D
Gelir, tasarruf
E
Tasarruf, yatırım
Soru 2

Cari fiyatlarla GSYH aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Fiziki GSYH
B
Etken GSYH
C
Esnek GSYH
D
Nominal GSYH
E
Reel GSYH
Soru 3

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından geliştirilen; gelir, eğitim, ve sağlıklı yaşam sürelerini hesaba katarak ülkeleri insani gelişme düzeyine göre sıralayan endeks aşağıdakilerden hangidir?

A
Mutlak Yoksulluk Endeksi
B
Satın Alma Gücü Endeksi
C
insani Gelişme Endeksi
D
Kalkınmışlık Endeksi
E
Toplam Tüketici Endeksi
Soru 4

Ekonomide gelir harcama eşitliğinin sağlanmasının koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelirlerin reel olması
B
Elde edilen gelirin tasarrufa ayrılması
C
Cari işlemler açığının artması
D
Elde edilen gelirin tamamının harcanması
E
Dış ticaretin kısıtlanması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi enflasyon ve işsizlik arasındaki kısa dönemdeki ilişkiyi gösterir?

A
Gresham Yasası
B
Phillips Eğrisi
C
Say Yasası
D
Lorenz Eğrisi
E
Engel Eğrisi
Soru 6

Aşağıdaki sektörlerden hangisi, ekonomide birikimlerin reel yatırımlara dönüştürülmesinde önemli bir rol oynar?

A
inşaat sektörü
B
Finansal sektör
C
Hizmet sektörü
D
Madencilik sektörü
E
Tarım sektörü
Soru 7

Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretim sürecinde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farka ne ad verilir?

A
Katma değer
B
Ara malı
C
Nihai mal
D
Milli gelir
E
Fiyat
Soru 8

Keynes’in görüşleri hangi yıllarda artan bir şekilde taraftar bulmaya başlamıştır?

A
1910'lu
B
1930'lu
C
1950'li
D
1960'iı
E
1980'li
Soru 9

GSYH deflatörünün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reel GSYH’nın bütçe açığına oranıdır.
B
Reel GSYH’nın vergi gelirlerine oranıdır.
C
Nominal GSYH’nın reel GSYH’ya oranıdır.
D
Reel GSH’nın nominal GSYH’ya oranıdır.
E
Nominal GSYH’nın dış alem gelirlerine oranıdır.
Soru 10

Faktör fiyatlarıyla safi milli hasıla aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A
Bütçe açığı
B
Milli gelir
C
Gayri safi yurtiçi hasıla
D
Safi yurtiçi hasıla
E
Gayri safi milli hasıla
Soru 11

Okun yasası aşağıdakilerden hangisini ölçen bir katsayıdır?

A
Verimlilik artışını
B
Vergi esnekliğini
C
Cari işlemler açığını
D
Gerçekleşen hasıla kazancını
E
Potansiyel hasıla kaybını
Soru 12

Firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişime ne ad verilir?

A
Toplam ürün maliyeti
B
Marjinal ürün hasılası
C
Ortalama faktör maliyeti
D
Marjinal faktör maliyeti
E
Marjinal sabit maliyet
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde sermaye birikiminin yavaş artmasına neden olur?

A
Etken korumanın düşüklüğü
B
Dışa kapalı olmaları
C
Cari işlemler fazlası
D
Tasarruf oranının düşüklüğü
E
Senyoraj oranının yüksekliği
Soru 14

Net vergi hasılatının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletin topladığı vergilere, dış yardımlar eklendiğinde ulaşılan tutardır.
B
Devletin topladığı vergilerden, hanehalklarına yaptığı transfer ödemeleri çıkarıldıktan sonra kalan kısımdır.
C
Devletin topladığı vergilere, vergi cezaları eklendiğinde ulaşılan tutardır.
D
Toplam kamu gelirlerine, özel tasarruflar eklendiğinde ulaşılan tutardır.
E
Toplam kamu gelirlerine, bütçe fazlası eklendiğinde ulaşılan tutardır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet üretiminde, üretim faktörlerinin bir araya nasıl getirileceğine dair bilgileri kapsar?

A
Teknoloji
B
Girdi çıktı bileşimi
C
Etkin seçim
D
Optimizasyon
E
Doğru bileşim
Soru 16

Keynesyen tüketim fonksiyonunda toplam tüketim harcamaları aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Cari dönemdeki dış ticaret açığına
B
Cari dönemdeki senyoraj oranına
C
Cari dönemdeki toplam harcanabilir gelire
D
Cari dönemin toplam istihdam oranına
E
Cari dönemdeki dış borç miktarına
Soru 17

Özel tasarrufların tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şahıslar adına devlet tarafından biriktirilen paralardır.
B
Özel kurumların reel birikimidir.
C
Özellik taşıyan tasarruflardır.
D
Özel kişilerin otonom harcamalarıdır.
E
Gelirin hanehalkları tarafından tüketilmeyen kısmıdır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını ifade eder?

A
Faiz oranı + vade uzunluğu
B
Nominal faiz oranı + vergi oranı
C
Faiz oranı + para miktarı
D
Nominal faiz oranı - vergi oranı
E
Nominal faiz oranı - enflasyon oranı
Soru 19

Veri teknoloji altında, iş gücü ve sermayenin bir araya gelerek hasılayı üretmesini gösteren matematiksel ilişkiye ne ad verilir?

A
Üretim fonksiyonu
B
Arz esnekliği
C
Üretim esnekliği
D
Verimlilik katsayısı
E
Teknoloji katsayısı
Soru 20

Net yatırımlar kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Özel sektör yatırımlarını
B
Kârlı yatırımları
C
Yatırımcıların ödediği vergileri
D
Görünen yatırımları
E
Sermaye stokunda bir dönemden diğerine gerçekleşen artışı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x