İktisada Giriş 2 2017-2018 Final Sınavı

İktisada Giriş 2 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın maliyetini ifade eder?

A
Kiralar + vergiler
B
Sermaye mallarının maliyeti + vergiler
C
Finansal sermayenin maliyeti + reel maliyet
D
Finansal sermayenin maliyeti + vergiler
E
Sermaye mallarının maliyeti + finansal sermayenin maliyeti
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi enflasyon ve işsizlik arasındaki kısa dönemdeki ilişkiyi gösterir?

A
Say Yasası
B
Gresham Yasası
C
Phillips Eğrisi
D
Engel Eğrisi
E
Lorenz Eğrisi
Soru 3

Veri teknoloji altında, iş gücü ve sermayenin bir araya gelerek hasılayı üretmesini gösteren matematiksel ilişkiye ne ad verilir?

A
Üretim esnekliği
B
Verimlilik katsayısı
C
Teknoloji katsayısı
D
Üretim fonksiyonu
E
Arz esnekliği
Soru 4

Bir ekonomide ne kadar üretim gerçekleştirildiğinin en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gayri safi yurtiçi hasıla
B
Katma değer
C
insani gelişme indeksi
D
Satın alma gücü paritesi
E
Net faktör gelirleri
Soru 5

Para piyasasında denge koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varlık arzının para arzına eşit olması
B
Varlık arzının varlık talebine eşit olması
C
Toplam kamu gelirlerinin toplam kamu harcamalarına eşit olması
D
Para arzının piyasadaki mal miktarına eşit olması
E
Varlık arzının kamu gelirlerine eşit olması
Soru 6

Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,6 ise vergi çarpanı kaçtır?

A
-1
B
-1,5
C
-2
D
-2,5
E
-3
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder?

A
AE = Y - S + C
B
AE = Y + C + I
C
AE = C + S + I
D
AE = I + S / C
E
AE = C + I + G
Soru 8

İkiz açığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vergi açığı ve enflasyonun birlikte görülmesidir.
B
Bütçe açığı ve dış ticaret açığının birlikte görülmesidir.
C
Bütçe açığı ve işsizliğin birlikte görülmesidir.
D
Kamu kesimi ve özel kesimin birlikte açık vermesidir.
E
Bütçe açığı ve talep açığının birlikte görülmesidir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi para talebini etkileyen unsurlardan biri değildir?

A
Reel faiz oranındaki değişmeler
B
Fiyatlar genel düzeyindeki değişmeler
C
Beklenen enflasyondaki değişmeler
D
Reel gelirdeki değişmeler
E
Arbitraj oranındaki değişmeler
Soru 10

Parasal olmayan bir varlığın, ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığa ne ad verilir?

A
Arbitraj
B
Marjinalite
C
Hedging
D
Likidite
E
Swap
Soru 11

Para olarak tedavülde olan varlık, para olarak değerini tamamen kanuni bir zorunluluktan alıyorsa ve para olmak dışında herhangi bir ticari değeri yoksa, bu paraya ne ad verilir?

A
Pahalı para
B
Swap
C
Fiyat para
D
Mal para
E
Hedging
Soru 12

Toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit olmasına ne ad verilir?

A
Denk bütçe çarpanı
B
Minimum çarpan
C
Ortalama çarpan
D
Optimum çarpan
E
Marjinal bütçe çarpanı
Soru 13

Toplam arzı belirleyen temel faktörler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Pazarlama koşulları, teknoloji ve zevkler-tercihler
B
Talebin gelir esnekliği ve kaynak fiyatları
C
Kaynak fiyatları, teknoloji ve beklentiler
D
Talebin gelir esnekliği ve beklentiler
E
Talebin gelir esnekliği, kaynak fiyatları ve beklentiler
Soru 14

Toplam talebin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanların ellerinde tuttukları servetleridir.
B
Belirli bir zaman dönemi boyunca ekonomideki tüm nihai mal ve hizmetlere yapılan harcamaların toplamıdır.
C
Mal ve hizmetlerin toplam fiyatlarının toplam vergi gelirine oranıdır.
D
Belirli bir zaman döneminde ekonomideki kira gelirlerinin toplamıdır.
E
Belirli bir zaman döneminde ekonomide ithalat için yapılan ödemelerin toplamıdır.
Soru 15

“Genel Teori” adlı eseriyle pratik ekonomi politikasına yeni makro yaklaşımlar kazandıran ve ekonomik sistemin kendi başına bırakıldığında iyi işlemediğini savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Singer
B
Linder
C
Friedman
D
Keynes
E
Vernon
Soru 16

I. Emek dışı girdi fiyatları
II. Arz şokları
III. Talep şokları
IV. Ücret oranları
Yukarıdakilerden hangileri, kısa dönemde toplam arz eğrisinde kaymaya neden olan faktörler arasında yer almaz?

A
Yalnız III
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve IV
Soru 17

Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir?

A
Optimizasyon
B
Devalüasyon
C
Stagflasyon
D
Deflasyon
E
Revalüasyon
Soru 18

Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemine ne ad verilir?

A
Sterilizasyon
B
Hedging
C
Kotasyon
D
Arbitraj
E
Forward işlemi
Soru 19

Heteredoks istikrar programları, genellikle aşağıdaki durumlardan hangisinin yaşandığı ekonomilerde tercih edilir?

A
Düşük ithalat bağımlılığı
B
Tam istihdam
C
Dış ödemeler fazlası
D
Ekonomik büyüme
E
Yüksek kronik enflasyon
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar politikalarının araçlarından biri değildir?

A
Ücretlerin kontrolü
B
Ticaretin serbestleştirilmesi
C
Piyasa faiz oranlarının yükseltilmesi
D
Paranın revalüasyonu
E
Sıkı para politikası
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x