İktisada Giriş 2 2017-2018 Üç Ders Sınavı

İktisada Giriş 2 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

GSYH deflatörünün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reel GSYH’nın vergi gelirlerine oranıdır.
B
Reel GSYH’nın bütçe açığına oranıdır.
C
Reel GSH’nın nominal GSYH’ya oranıdır.
D
Nominal GSYH’nın dış alem gelirlerine oranıdır.
E
Nominal GSYH’nın reel GSYH’ya oranıdır.
Soru 2

İstihdam dar anlamda aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Teknoloji
B
Büyüme
C
Rant
D
Emek
E
Sermaye
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet üretiminde, üretim faktörlerinin bir araya nasıl getirileceğine dair bilgileri kapsar?

A
Teknoloji
B
Resesyon
C
Senyoraj
D
Arbitraj
E
Esneklik
Soru 4

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından geliştirilen; gelir, eğitim, ve sağlıklı yaşam sürelerini hesaba katarak ülkeleri insani gelişme düzeyine göre sıralayan endeks aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mutlak Yoksulluk Endeksi
B
Toplam Tüketici Endeksi
C
Kalkınmışlık Endeksi
D
Satın Alma Gücü Endeksi
E
insani Gelişme Endeksi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını ifade eder?

A
Nominal faiz oranı - vergi oranı
B
Nominal faiz oranı - enflasyon oranı
C
Faiz oranı + vade uzunluğu
D
Faiz oranı + para miktarı
E
Nominal faiz oranı + vergi oranı
Soru 6

Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?

A
Tüketim çarpanı
B
Marjinal tüketim eğilimi
C
Harcama çarpanı
D
Gelire bağlı tüketim harcamaları
E
Ortalama tüketim eğilimi
Soru 7

Okun yasası aşağıdakilerden hangisini ölçen bir katsayıdır?

A
Potansiyel hasıla kaybını
B
Cari işlemler açığını
C
Gerçekleşen hasıla kazancını
D
Vergi esnekliğini
E
Verimlilik artışını
Soru 8

Gayri safi yurtiçi hasıla hesabında mükerrer sayım hatası yapmamak için ne yapılması gerekir?

A
Yalnız tamamlanmış mal ve hizmetleri hesaba katmak
B
Mal ve hizmet ayrımına dikkat etmek
C
Yalnız ithal malları hesaba katmak
D
Yalnız hammaddeleri hesaba katmak
E
Yalnız ara malları hesaba katmak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder?

A
AE = Y + C + I
B
AE = C + I + G
C
AE = C + S + I
D
AE = I + S/C
E
AE = Y - S + C
Soru 10

Servet sahiplerinin ellerinde tuttuğu farklı varlıklar demetine ne ad verilir?

A
Swap
B
Portföy
C
Hedging
D
Arbitraj
E
Forward
Soru 11

Para arzındaki değişme ile reel faiz kanalıyla reel milli gelirdeki değişmeyi açıklayan sürece ne ad verilir?

A
Sıkı para politikası
B
Parasal etki süreci
C
Parasal geçiş mekanizması
D
Gevşek para politikası
E
Kemer sıkma politikası
Soru 12

Toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit olmasına ne ad verilir?

A
Marjinal bütçe çarpanı
B
Denk bütçe çarpanı
C
Ortalama çarpan
D
Optimum çarpan
E
Minimum çarpan
Soru 13

Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide, mal ve hizmet değişimi için geçen zaman, emek ve çabaların toplamına ne ad verilir?

A
Arbitraj maliyeti
B
Marjinal maliyet
C
işlem maliyeti
D
Fırsat maliyeti
E
Ortalama maliyet
Soru 14

Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,75 ise kamu harcamaları çarpanının değeri kaç olur?

A
0,33
B
2,2
C
4
D
5
E
5,5
Soru 15

Senyorajın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faiz oranlarında yaşanan beklenmedik düşüştür.
B
Merkez bankasının otonom olmasıdır.
C
Devletin, merkez bankası üzerindeki otoritesidir.
D
Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farktır.
E
Devletin, borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesidir.
Soru 16

Her fiyat seviyesinden; hanehalkları, firmalar ve hükümetin satın almak istediği mal ve hizmetlerin miktarını gösteren eğriye ne ad verilir?

A
Toplam talep eğrisi
B
Toplam arz eğrisi
C
Arbitraj eğrisi
D
Toplam tasarruf eğrisi
E
Marjinal tüketim eğrisi
Soru 17

Toplam talep eğrisinin eğimini etkileyen döviz kuru etkisi, aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi gösterir?

A
Para değeri ile talep
B
Döviz kuru ile ithalat
C
Fiyat düzeyi ile net ihracat
D
Verimlilik ile net ihracat
E
Faiz oranı ile net ihracat
Soru 18

Günümüzde emek gücü yüzde kaç oranında istihdam edildiğinde, ekonomide tam istihdamın gerçekleştiği kabul edilir?

A
78
B
81
C
85
D
90
E
94
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, başarılı bir ekonomi politikası uygulamak için gereken temel şartlardan biri değildir?

A
ilke ve amaçların çelişkisiz olarak belirlenmesi
B
Belirlenen ilkelere bağlı kalınması
C
ilke ve amaçların kesin olarak belirlenmesi
D
Uygulama ile ilgili kişi ve kurum sayısının mümkün olduğunca çok olması
E
Seçilecek araçların mümkün olduğunca basit olması
Soru 20

Firmaların ürünlerine ait fiyatların, piyasada olup bitene anında cevap verememesi varsayımına dayanan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maliyet Esnekliği Teorisi
B
Yanlış Algı Teorisi
C
Faktör Yoğunluğu Teorisi
D
Yapışkan Ücret Teorisi
E
Yapışkan Fiyat Teorisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x