İktisada Giriş 2 2017-2018 Vize Sınavı

İktisada Giriş 2 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bırakınız yapsınlar - Bırakınız geçsinler felsefesi aşağıdaki iktisat ekollerinden hangisi tarafından savunulmuştur?

A
Keynesyen
B
Klasik
C
Sürrealist
D
Merkantalist
E
Marksist
Soru 2

Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gerekir?

A
Tüketim ve yatırım
B
Gelir ve ithalat
C
Tüketim ve tasarruf
D
Gelir ve harcama
E
Gelir ve yatırım
Soru 3

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin aşağı ya da yukarı yönde hareket etme eğiliminin olmaması durumuna ne ad verilir?

A
Deflasyon
B
Enflasyon
C
Senyoraj
D
Fiyat istikrarı
E
Devalüasyon
Soru 4

Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplamına ne ad verilir?

A
Arbitraj oranı
B
Deflasyon
C
Gayri safi yurtiçi hasıla
D
Tüketici fiyatları endeksi
E
Stagflasyon
Soru 5

İş gücüne yeni katılanları ve işinden çıkarılanları ya da yeni iş arayanları kapsayan ve geçici işsizlik olarak da adlandırılan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısal işsizlik
B
Gayri iradi işsizlik
C
Mevsimlik işsizlik
D
Konjonktürel işsizlik
E
Friksiyonel işsizlik
Soru 6

Bir ulusal paranın bir biriminin başka bir ulusal para cinsinden değerine ne ad verilir?

A
Döviz arbitrajı
B
Nominal döviz kuru
C
Satın alma gücü paritesi
D
Yurtdışı fiyat endeksi
E
Yurtiçi fiyat endeksi
Soru 7

Gayri safi yurtiçi hasılaya aşağıdakilerden hangisi eklendiğinde, gayri safi milli hasılaya ulaşılır?

A
istihdam oranı
B
Amortismanlar
C
Sübvansiyonlar
D
Enflasyon oranı
E
Net faktör gelirleri
Soru 8

Bir başka mal ya da hizmetin üretiminde kullanılan mallara ne ad verilir?

A
Ara malı
B
Dayanıksız mal
C
Serbest mal
D
Nihai mal
E
Tamamlayıcı mal
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi GSYH hesaplanırken dikkate alınamayan unsurlardan biri değildir?

A
Yasa dışı ekonomik aktiviteler
B
Piyasa dışı ekonomik aktiviteler
C
Tamamlanmış mal ve hizmetler
D
Mal ve hizmetlerin üretimi ve tüketimi sırasında çevreye verilen zarar
E
Kayıt dışı ekonomik aktiviteler
Soru 10

İnsani Gelişme Endeksi, aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

A
Dünya Ticaret Örgütü
B
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
C
Ekonomik işbirliği Teşkilatı
D
Uluslararası iş Örgütü
E
Dünya Bankası
Soru 11

Devletin topladığı vergilerden, hanehalklarına transfer ödemeleri çıkarıldıktan sonra kalan kısma ne ad verilir?

A
Kamu geliri
B
Kamu tasarrufu
C
Harcanabilir gelir
D
Net vergi hasılatı
E
Kamu yatırımı
Soru 12

Nominal faiz oranından, mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artış oranının çıkarılmasıyla elde edilen faiz oranına ne ad verilir?

A
Reel faiz oranı
B
Brüt faiz oranı
C
Net değer oranı
D
Arbitraj oranı
E
Senyoraj oranı
Soru 13

Tasarruf kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelirin gayrimenkul kıymetlere aktarılan kısmıdır.
B
Gelirin yatırımlara yöneltilen kısmıdır.
C
Gelirin menkul kıymetlere aktarılan kısmıdır.
D
Gelirin reel varlıklara aktarılan kısmıdır.
E
Toplam gelirin devlet ve hanehalkları tarafından harcanmayan kısmıdır.
Soru 14

Ödünleşim kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üretilen son birimin maliyetinin sıfı rlanmasıdır.
B
Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğudur.
C
Borçların ertelenmesidir.
D
iktisadi aktörlerin uzlaşmasıdır.
E
Vergi borcunun kapatılmasıdır.
Soru 15

Sermaye mallarının maliyeti + finansal sermayenin maliyeti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Vergi maliyeti
B
Senyoraj maliyeti
C
Kredi maliyeti
D
Yatırımın maliyeti
E
Arbitraj maliyeti
Soru 16

Firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişime ne ad verilir?

A
Marjinal sabit maliyet
B
Marjinal ürün hasılası
C
Ortalama faktör maliyeti
D
Toplam ürün maliyeti
E
Marjinal faktör maliyeti
Soru 17

Üretimin (hasılanın), bunu yaratan üretim faktörlerine oranına ne ad verilir?

A
Faktör teknolojisi
B
Faktör büyüme oranı
C
Verimlilik
D
Üretim teknolojisi
E
Faktör oranı
Soru 18

Üretime katılan son işçinin, işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?

A
Optimum hasıla katsayısı
B
Marjinal faktör maliyeti
C
Marjinal ürün hasılası
D
Optimum emek değeri
E
Marjinal tüketim eğilimi
Soru 19

Bir ülkede yıllık büyüme oranı yüzde 10 ise bu ülkede kişi başına gelir kaç yıl sonra iki katına çıkar?

A
7
B
8
C
9
D
10
E
12
Soru 20

Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı arasındaki fark nedeniyle potansiyel hasıladaki kaybı ölçen katsayıya ne ad verilir?

A
Okun Yasası
B
Leontief Paradoksu
C
Say Yasası
D
Gresham Yasası
E
Pareto Optimumu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,75. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x