İktisada Giriş 2 2018-2019 Final Sınavı

İktisada Giriş 2 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İktisadın sosyal bir bilim olarak ortaya çıkışı kaçıncı yüzyılda olmuştur?

A
18
B
17
C
16
D
15
E
14
Soru 2

Cari fiyatlarla GSYH aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Reel GSYH
B
Etken GSYH
C
Nominal GSYH
D
Esnek GSYH
E
Fiziki GSYH
Soru 3

Firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişime ne ad verilir?

A
Ortalama faktör maliyeti
B
Marjinal ürün hasılası
C
Toplam ürün maliyeti
D
Marjinal sabit maliyet
E
Marjinal faktör maliyeti
Soru 4

Tasarruf kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelirin reel varlıklara aktarılan kısmıdır.
B
Gelirin menkul kıymetlere aktarılan kısmıdır.
C
Gelirin gayrimenkul kıymetlere aktarılan kısmıdır.
D
Toplam gelirin devlet veya hanehalkları tarafından tüketilmeyen kısmıdır.
E
Gelirin yatırımlara yöneltilen kısmıdır.
Soru 5

Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tasarruf eğilimi 0,2 ise vergi çarpanının değeri kaçtır?

A
-3
B
-4
C
-5
D
-6
E
-7
Soru 6

Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin, dışsal değişkendeki değişime oranına ne ad verilir?

A
Çarpan
B
Marjinal değişim
C
Arbitraj
D
Gelir etkisi
E
Hedging
Soru 7

Para yetkililerinin ya da hükümetin döviz fiyatını artırmasına ne ad verilir?

A
Revalüasyon
B
Stagflasyon
C
Devalüasyon
D
Konvertibilite
E
Swap
Soru 8

İşlem maliyetinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Parasal maliyettir.
B
Reel maliyettir.
C
Para dışı maliyettir.
D
Ayni maliyettir.
E
Mal ve hizmetlerin değişimi için harcanan emek, zaman ve çabaların toplamıdır.
Soru 9

İkiz açığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütçe açığı ve işsizliğin birlikte görülmesidir.
B
Bütçe açığı ve talep açığının birlikte görülmesidir.
C
Bütçe açığı ve dış ticaret açığının birlikte görülmesidir.
D
Vergi açığı ve enflasyonun birlikte görülmesidir.
E
Kamu kesimi ve özel kesimin birlikte açık vermesidir.
Soru 10

I. Servetteki artış, para talebini azaltır.
II. Risk, para talebini artırır.
III. Parasal olmayan varlıkların likitidesindeki artış, para talebini artırır.
IV. Parasal varlıkların nominal getirisindeki artış, para talebini artırır.
Para talebi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve III
D
II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 11

Yapılan araştırmalara göre, para talebinin gelir esnekliğinin değeri yaklaşık olarak kaçtır?

A
2/3
B
3/4
C
4/3
D
4/5
E
5/3
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kişilerin portföy dağıtım kararlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Varlıkların likitidesi
B
Varlığın getiri dönemi
C
Varlıkların beklenen getirisi
D
Varlıkların riski
E
Varlıkların arbitraj oranı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ortodoks istikrar programlarında yer alan önlemlerden biridir?

A
Döviz kurunun revalüasyonu
B
Para arzının kontrolü
C
Fiyatların sabitlenmesi
D
Kamu açıklarının artırılması
E
Sübvansiyonların uygulanması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu karşılıkların temel fonksiyonlarından biri değildir?

A
Kısa vadeli faiz oranlarının istikrarına yardımcı olmak
B
Senyoraj gelirini azaltmak
C
Bankacılık sisteminin riskini azaltmak
D
Likitide yönetimini gerçekleştirmek
E
Para arzını ayarlamak
Soru 15

Her fiyat seviyesinden; hanehalkları, firmalar ve hükümetin satın almak istediği mal ve hizmetlerin miktarını gösteren eğriye ne ad verilir?

A
Marjinal tüketim eğrisi
B
Toplam tasarruf eğrisi
C
Toplam arz eğrisi
D
Toplam talep eğrisi
E
Arbitraj eğrisi
Soru 16

I. Emek dışı girdi fiyatları
II. Arz şokları
III. Talep şokları
IV. Ücret oranları
Yukarıdakilerden hangileri, kısa dönemde toplam arz eğrisinde kaymaya neden olan faktörler arasında yer almaz?

A
Yalnız III
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve IV
Soru 17

Senyorajın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkez bankasının otonom olmasıdır.
B
Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farktır.
C
Devletin, merkez bankası üzerindeki otoritesidir.
D
Faiz oranlarında yaşanan beklenmedik düşüştür.
E
Devletin, borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesidir.
Soru 18

Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir?

A
Devalüasyon
B
Optimizasyon
C
Stagflasyon
D
Revalüasyon
E
Deflasyon
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar programlarının araçlarından biri değildir?

A
Ticaretin serbestleştirilmesi
B
Sıkı para politikası
C
Ücretlerin kontrolü
D
Paranın devalüasyonu
E
Piyasa faiz oranlarının düşürülmesi
Soru 20

Firmaların ürünlerine ait fiyatların, piyasada olup bitene anında cevap verememesi varsayımına dayanan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapışkan Ücret Teorisi
B
Yanlış Algı Teorisi
C
Faktör Yoğunluğu Teorisi
D
Yapışkan Fiyat Teorisi
E
Maliyet Esnekliği Teorisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (24 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,46. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x