İktisada Giriş 2 2018-2019 Vize Sınavı

İktisada Giriş 2 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

XX. yüzyılın ortalarında temel üretim faktörlerine aşağıdakilerden hangisi eklenmiştir?

A
Globalleşme
B
Bilgi
C
Dışa açılma
D
Enerji
E
istihdam
Soru 2

I. Fiyatların istikrarsız olması, finansal piyasaların verimli finansal aracılık yapma yeteneğini artırmaktadır.
II. Fiyat istikrarsızlığı, işgücü piyasalarının etkin çalışmasını engellediği gibi gelir dağılımını da bozmaktadır.
III. Fiyat istikrarsızlığı, ekonominin uluslararasında rekabet gücünü azaltmaktadır.
IV. Fiyat istikrarının sağlanamadığı bir ortam, uygulanan politikalara güvensizlik yaratmakta ve hükümetlerin kapsamlı ekonomik programlar uygulaması mümkün olmamaktadır.
Fiyat istikrarsızlığı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 3

İstihdam dar anlamda aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Rant
B
Sermaye
C
Teknoloji
D
Emek
E
Büyüme
Soru 4

I. Enflasyon gelecekle İlgili olumsuz beklentilerin ortaya çıkmasına neden olmakta bu da yatırım ve büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir.
II. Farklı sektörlere ait fiyatlar farklı oranlarda arttığı için enflasyon ileriye dönük yatırım kararlarının etkinliğini bozmaktadır.
III. Enflasyon ulusal paranın değer kaybetmesine yol açmakta bu da ithalatı olumsuz yönde etkilemektedir.
Yukarıdakilerden hangileri enflasyonun ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkileyeceğini ileri sürenlerin gerekçeleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Piyasada geçerli olan ücreti kabul ettiği takdirde çalışabilecek durumda olan ancak iş olduğu halde çalışmayanların oluşturduğu işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevsimlik
B
Gizli
C
Geçici
D
Yapısal
E
iradi
Soru 6

Bir ekonominin üretim kapasitesindeki reel değişimi ölçmenin en güvenilir yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reel enflasyon oranını ölçmek
B
Nominal GSYH'daki değişimi ölçmek
C
Reel amortismanları ölçmek
D
Reel GSYH'daki değişimi ölçmek
E
Nominal amortismanları ölçmek
Soru 7

Faktör fiyatlarıyla safi milli hasıla aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A
Safi yurtiçi hasıla
B
Milli gelir
C
Gayri safi yurtiçi hasıla
D
Gayri safi milli hasıla
E
Bütçe açığı
Soru 8

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından geliştirilen; gelir, eğitim, ve sağlıklı yaşam sürelerini hesaba katarak ülkeleri insani gelişme düzeyine göre sıralayan endeks aşağıdakilerden hangisidir?

A
insani Gelişme Endeksi
B
Satın Alma Gücü Endeksi
C
Mutlak Yoksulluk Endeksi
D
Kalkınmışlık Endeksi
E
Toplam Tüketici Endeksi
Soru 9

Bir ülkede üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin genel fiyat ortalamasındaki değişimi yansıtan indeks aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel fiyat indeksi
B
Tüketici fiyat indeksi
C
Toplam eşya fiyat indeksi
D
Satın alma gücü paritesi
E
GSYH deflatörü
Soru 10

GSYH harcama yaklaşımı ile hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi hesaplamalara katılmaz?

A
Net ihracat
B
Kamu harcamaları
C
Vergiler
D
Tüketim harcamaları
E
Yatırım harcamaları
Soru 11

Toplam harcamaların en önemli bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
ithalat harcamaları
B
Yatırım harcamaları
C
Kamu harcamaları
D
Tüketim harcamaları
E
Vergiler artı tasarruflar
Soru 12

Aşağıdaki durumlardan hangisi reel faiz oranının yüzde 5 olmasını ifade eder?

A
Borçlanma gereği oranı yüzde 15, enflasyon oranı yüzde 20
B
Nominal faiz oranı yüzde 45, enflasyon oranı yüzde 40
C
Döviz cinsinden faiz oranı yüzde 25, enflasyon oranı yüzde 20
D
Reel varlıklara ödenen faiz oranı yüzde 15, enflasyon oranı yüzde 20
E
Parasal olmayan faiz oranı yüzde 15, enflasyon oranı yüzde 10
Soru 13

Vergiler ödendikten sonra kalan cari gelire ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
cari net hasıla
B
cari talep
C
cari kullanılabilir gelir
D
sabit talep
E
marjinal tüketim
Soru 14

Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğuna ne ad verilir?

A
Ödünleşim
B
Optimizasyon
C
Maksimizasyon
D
Damping
E
Konvertibilite
Soru 15

Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?

A
Marjinal harcamalar
B
Optimum tüketim
C
Negatif tüketim
D
Uyarılmış tüketim harcamaları
E
Sürekli tüketim
Soru 16

Yıllık büyüme oranı %7 olan bir ülke için kişi başına düşen milli gelir kaç yıl sonra iki katına çıkar?

A
2
B
4
C
6
D
8
E
10
Soru 17

Üretime katılan son işçinin, işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?

A
Marjinal faktör maliyeti
B
Marjinal tüketim eğilimi
C
Marjinal ürün hasılası
D
Optimum emek değeri
E
Optimum hasıla katsayısı
Soru 18

Veri teknoloji altında, iş gücü ve sermayenin bir araya gelerek hasılayı üretmesini gösteren matematiksel ilişkiye ne ad verilir?

A
Verimlilik katsayısı
B
Teknoloji katsayısı
C
Üretim esnekliği
D
Arz esnekliği
E
Üretim fonksiyonu
Soru 19

İçinde tanımlanmış bir mal demeti bulunan sepeti satın alabilmek için cari yılda yapılacak harcama ile aynı sepeti baz yılda satın alabilmek için yapılan ödemenin birbirine oranına ne ad verilir?

A
Fiyat endeksi
B
Senyoraj endeksi
C
Verimlilik oranı
D
Sermaye endeksi
E
Maliyet endeksi
Soru 20

Toplam hasılanın, bu hasılayı üreten sermaye stoku ve işgücüne oranına ne ad verilir?

A
Toplam işgücü katsayısı
B
Toplam faktör verimliliği
C
Toplam hasıla eşitliği
D
Marjinal sermaye katsayısı
E
Azalan marjinal verimlilik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (25 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,20. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x