İleri Programlama 2018-2019 Final Sınavı

İleri Programlama 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

static int GCD(int a, int b) {
if (b == 0) return a;
return GCD(b, a % b);
}
System.out.println(GCD(270, 360));

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında ekran çıktısı aşağıdakilerden hangisi olur?

A
15
B
30
C
45
D
60
E
90
Soru 2

“Kalem” sınıfı için “ata sınıf - alt sınıf” İkilisi olarak aşağıdakilerden hangisi uygundur?

A
Tükenmez kalem - Dolma kalem
B
Kurşun kalem - Silgi
C
Silgi - Kurşun kalem
D
Kağıt - Kurşun kalem
E
Kağıt-Silgi
Soru 3

I. String toString() {...}
II. public String toString(Object o) {...}
III. protected void toString(Object o) {...}
IV. private String toString(Object o) {...}
Yukarıdaki metotlardan hangilerinin imzası aynıdır?

A
Yalnız II
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 4

__________, hemen hemen bütün programlama dilinde mevcut olup programcının programlama dili haricinde kendi anlayacağı bir dille yazmış olduğu satır ve satırlardan oluşmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Parantez
B
Açıklama satırı
C
Köşeli parantez
D
Tırnak işareti
E
Süslü parantez
Soru 5

içeriğinde çiz adında bir metot yer alan Şekil isimli bir sınıf mevcuttur. Daire ve kare ise bu sınıftan türetilmiş olan diğer sınıflardır. Çiz metodunun içeriği daire ve kare sınıflarında ayrıca tanımlanmıştır.
Çiz metodu çalıştığında hem dairenin hem de karenin kendilerine ait şekilleri çizmesi aşağıdaki hangi kavramla açıklanabilir?

A
Çoklu kalıtım
B
Sarmalama
C
Aşırı yükleme
D
Erişim belirleyicisi
E
Çok biçimlilik
Soru 6

I. Hamsi
II. Kanarya
III. Köpek
Yukarıdakilerden hangilerinin Balık isimli bir sınıftan türemiş başka bir sınıf olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7

public class KalitimSoru {
public static void main(String[] args) {
Tasit arac = new Tasit();
Otomobil araba = new Otomobil();
araba.yazdir();
System.out.print(-);
arac.yazdir();
}
}
class Tasit {
public void yazdir() {
System.out.print(araç);
}
}
class Otomobil extends Tasit{
public void yazdir() {
System.out.print(otomobil);
}
}

Yukarıdaki Java program kodunun çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
otomobil-otomobil
B
araç-araç
C
otomobil-araç
D
araç-otomobil
E
otomobil-araba
Soru 8

__________, nesneye yönelik programlamada her bilgiye her kaynağın ulaşamaması amacıyla geliştirilmiş bir terminolojidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Çok biçimlilik
B
Tutarlılık
C
Ezme
D
Sadelik
E
Sarmalama
Soru 9

interface OrtakMetot {
public int metotX();
}
class AA implements OrtakMetot {
public int metotX() {
return 0;
}
}
class BB implements OrtakMetot {
public int metotX() {
return -1;
}
}
class DD implements OrtakMetot {
public int metotY() {
return 1;
}
}

Yukarıda hatalı bir Java program kodu bulunmaktadır.
Bu hatanın giderilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
DD sınıfı içerisinde “metotX” isimli bir metot tanımlanmalıdır.
B
OrtakMetot, arayüz yerine soyut sınıf olarak tanımlanmalıdır.
C
BB sınıfı içerisindeki “metotX” yönteminin sıfırdan büyük değer döndürmesi sağlanmalıdır.
D
AA sınıfı içerisinde tanımlı olan “metotX” yöntemi silinmelidir.
E
OrtakMetot içerisindeki “metotX” yönteminin adı “metotZ” olarak değiştirilmelidir.
Soru 10

Arayüz, bir sınıfta olması gereken metotların tanımlandığı sınıf olmayan bir yapıdır ve Java programlama dilinde ________ anahtar kelimesi ile tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
abstract
B
public
C
internal
D
interface
E
private
Soru 11

public abstract class UygulamaSoru {
private int aa;
public int metotX() {
return 0;
}
public abstract void metotY();
public abstract int metotZ();
public String metotK() {
return abc;
}
}
Yukarıdaki Java program kodu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
metotK, tamsayı tipinde değer döndürmektedir.
B
UygulamaSoru, bir arayüzdür.
C
metotY, bir soyut metottur.
D
metotK, bir soyut metottur.
E
metotX, bir arayüzdür.
Soru 12

Java standart kütüphanesi içerisinde yer alan ________ isimli arayüze ait compareTo metodu, karşılaştırılan iki nesnenin birbirinden büyük veya küçük olması durumuna göre 1 veya -1 değerini döndürür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
iterator
B
encapsulation
C
object
D
iterable
E
comparable
Soru 13

public class SoruKuralDisiDurum {
public static void main(String [ ] args) {
int sonuc = 5;
try {
sonuc = sonuc - 1;
System.out.print( A );
sonuc = 4 / sonuc;
sonuc = sonuc - 1;
System.out.print( B );
} catch (Exception e) {
System.out.print(D );
} finally {
System.out.print( C );
}
}
}

Yukarıdaki Java program kodunun çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
AC
B
ABC
C
ADC
D
BDC
E
ABDC
Soru 14

public class SoruKuralDisiDurum {
public static void main(String [ ] args) {
int a = 6;
int b = 0;
int sonuc;
try {
System.out.print (1);
sonuc = a / b;
System.out.print (2);
} catch (Exception e) {
System.out.print (3);
} finally {
System.out.print (4);
}
}
}

Yukarıdaki Java program kodunun çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
14
B
34
C
134
D
234
E
1234
Soru 15

__________ sıfıra bölünme ve benzeri aritmetik hatalar yapıldığı zaman oluşan kural dışı durumlarla ilgili bir Java sınıfıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ClassCastException
B
UnsupportedOperationException
C
IOException
D
ArithmeticException
E
ArraylndexOutOfBoundsException
Soru 16

I. Catch bloğu içerisinde, kural dışı durum oluştuğunda yapılacaklara dair bilgiler yer almaktadır.
II. Java’da yalnız checked adı altında tek bir temel kural dışı durum tipi vardır.
III. Beş elemanlı bir dizinin altıncı elemanına erişilmek istenilmesi gibi beklenmedik hâller kural dışı durumlara örnek olarak verilebilir.
Kural dışı durumlar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 17

__________ metodu, JavaFX uygulaması arayüzündeki bir şifre alanı için geçici metin görüntülenmesini sağlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
setScene
B
setPromptText
C
addAil
D
setConstraints
E
getChildren
Soru 18

__________, JavaFX kütüphanesi içerisinde açılır kutu isimli arayüz bileşeni oluşturmak amacıyla kullanılan bir Java sınıfıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ListVievv
B
Label
C
ScrolIBar
D
ComboBox
E
Button
Soru 19

I. GridPane sınıfı, form üzerinde bulunacak bileşenler için ızgara şeklinde bir yerleşim sağlamaktadır.
II. HBox sınıfı, form üzerinde bulunacak bileşenler için tek bir satırda dikey olarak yerleşim sağlamaktadır.
III. VBox sınıfı, form üzerinde bulunacak bileşenler için tek bir sütunda yatay olarak yerleşim sağlamaktadır.
JavaFX kütüphanesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (8 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x