İleri Programlama 2018-2019 Vize Sınavı

İleri Programlama 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinin arasında bağımlılık (dependency) ilişkisi yoktur?

A
Uçak - Kanat
B
Donanma - Destroyer
C
Bisiklet - Pedal
D
İnternet - Google
E
Tren-Vagon
Soru 2

Bilgisayar ortamında oluşturulacak modelin gerçek hayattakine benzerliği ve yakınlığı artarsa, programlama da bir o kadar kolaylaşmaktadır. Bu aşamada ________ , gerçek hayattan alınmış problemi çözmek üzere oluşturulacak modelin, gerçekte var olan nesneler ve bu nesneler arasındaki ilişkilerden faydalanılarak oluşturulmasını ilke edinmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
bileşen tabanlı yazılım geliştirme yaklaşımı
B
nesneye yönelik programlama yaklaşımı
C
görünüm yönelimli programlama yaklaşımı
D
prosedürel programlama yaklaşımı
E
yapısal programlama yaklaşımı
Soru 3

________ sistemin ne yapması gerektiğinin belirlenmesi aşamasıdır. Bu aşamada önemli husus, sistemin tanınması ve istenilen gereksinimlerin iyi anlaşılıp bunların arkasında kalan ve ortaya çıkarılmamış gereksinimlerin belirlenerek çıkarılması ve sistemin kurallarının ve işleyişinin irdelenebilmesidir. ________ aşaması ise, sistemin nasıl gerçekleştirileceği sorusunun yanıtlandığı aşamadır. Bu aşama bir anlamda modelin ortaya çıktığı aşamadır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Modelleme - Nesne
B
Tasarım - Model
C
Nesne - Çözümleme
D
Çözümleme - Tasarım
E
Model - Nesne
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi nesneye yönelik programlama yapısı içerisine uygun olan İkililerden biridir?

A
Sarmalama - Public
B
Kalıtım - Private
C
Çok biçimlilik - Metot
D
Örnek nesne - Yüksek uyum
E
Düşük bağlılık - Sarmalama
Soru 5

Bir sabun üretimi için, detayların belirlenmesi sırasında oluşan sabun kalıbına verilen şekil ve detaylar sonrasında o kalıptan istenilen sayı kadarınca sabun üretilebilir.
Yukarıdaki cümlede kullanılan örnek kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Şekil ve detaylar sınıfları, kalıp ise özellikleri oluşturmaktadır.
B
Şekil ve detaylar metotları, kalıp ise nesneyi oluşturmaktadır.
C
Sabun kalıbı sınıfı, kalıpça üretilen sabunlar nesneleri oluşturmaktadır.
D
Ürünler sınıfları, şekil ve detaylar nesneleri oluşturmaktadır.
E
Sabun kalıbı özellikleri, kalıpça üretilen sabunlar metotları oluşturmaktadır.
Soru 6


Yukarıdaki şekilde 1 ve 2 numaralı alanlara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Makine Kodu - Çevirme süreci
B
İkili kod - Çalıştırıcı
C
Yorumlayıcı - İkili kod
D
Derleyici - Makine kodu
E
Çalıştırıcı - İkili kod
Soru 7

Geliştirilen Java programlarının sanal makine üzerinde çalışabilmesi Java’nın hangi temel özelliğini ifade etmektedir?

A
Nesneye yönelik olması
B
Platform bağımsız olması
C
Otomatik hafıza yönetimini içermesi
D
Dağıtık olması
E
Sağlam olması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Java sözdizimine uygun bir açıklama satırı örneğidir?

A
** Satır 1 Satır 2 **
B
** Satır 1 Satır 2 **/
C
W Satır 1 Satır 2 / /
D
* Satır 1 Satır 2*
E
/* Satır 1 Satır 2 */
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Java sözdizimi içerisinde metotlar için kullanılmaktadır?

A
{} Süslü parantez
B
() Parantez
C
Tırnak işareti
D
[ ] Köşeli parantez
E
/ /Çift eğik çizgi
Soru 10

Java’nın kullandığı hangi yapı aktif işaretçisi olmayan nesnelerin bellekten temizlenmesini ve hafıza problemleri oluşmasını engeller?

A
JDK
B
Thread
C
Garbage Collector
D
JRE
E
JVM Hotspot-Compiler
Soru 11

int test(int j) {
if(j <= 0) j *= -1;
return j;
}
Aşağıdakilerden hangisi test metodunun döndürdüğü bir değer olamaz?

A
-1
B
0
C
1
D
2
E
3
Soru 12

Switch ifadesi aşağıdaki veri tiplerinden hangisi ile kullanılamaz?

A
Double
B
String
C
Byte
D
Character
E
Integer
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ASCII karakteri değildir?

A
i
B
x
C
j
D
w
E
ü
Soru 14

for (int i = -4; i < 4; i += 2)
if (! (i % 2 == 0))
System.out.print (i + );
Yukarıdaki kod çalıştırıldığında ekran çıktısı aşağıdakilerden hangisi olur?

A
-3 -1 1 3
B
-2 0 2 4
C
-2 0 2
D
0 2
E
Ekrana hiç bir şey yazdırılmaz.
Soru 15

Java 8 sürümü ile gelen bir yenilik olan ________ metodu programın çalıştırdığı bilgisayarın işlemcilerini veya çekirdeklerini kullanarak dizileri paralel bir şekilde sıralar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Arrays#sort
B
Arrays#parallelSort
C
Arrays.parallelPrefix
D
Arrays#fi II
E
Arrays#sortParallel
Soru 16

Üst sınıfın üyelerine erişim için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
süper
B
extends
C
throws
D
return
E
continue
Soru 17

Eğer üst sınıfa ait bir metodu kendimize göre yeniden tanımlıyor isek o metodun üstüne ________ işaretini koymak tavsiye edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
@Deprecated
B
@SuppressWarnings
C
@Documented
D
@Override
E
@Functionallnterface
Soru 18

public class Test {
protected static int s; private String i; transient boolean b; static volatile Boolean v;
static String stringTo() {...}
}
Yukarıda tanımlanan sınıf için, stringTo() metodu aşağıdaki değişkenlerden hangisine erişebilir?

A
b < (D <
B
s ve i
C
s < (D <
D
s, i ve b
E
s, i, b ve v
Soru 19

I. private
II. final
III. protected
IV. abstract
Yukarıdakilerden hangileri erişim niteleyicileridir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 20

Kategorik değişkenleri saklamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Float
B
Byte
C
Double
D
Short
E
Enum
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,17. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x