İletişim Bilgisi 2012-2013 Final Sınavı

İletişim Bilgisi 2012-2013 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kurulan iletişimin miktarının artmasının daha doğru, daha iyi ve anlamların paylaşılabildiği etkili bir iletişim kurulduğunun göstergesi olamaması, iletişim ilkelerinin hangisiyle ilgilidir?

A
İletişimin niceliği, iletişimin niteliğini arttırmaz.
B
İletişim kaçınılmazdır, geriye döndürülemez ve tekrar edilemez.
C
İletişim karmaşık bir süreçtir.
D
İletişim diğerlerini içerir.
E
İletişimin hem bir içeriği hem de bir ilişkili boyutu vardır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi geri bildirim kavramının boyutlarından biri değildir?

A
Olumlu/olumsuz
B
Denem alanı/iletişim ortamı
C
Kişi odaklı/mesaj odaklı
D
Destekleyici/eleştirel
E
Anında/gecikmeli
Soru 3

İyi bir konuşmacının sahip olması gereken özelliklerden biri olan etos aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Konuşmacının bilgili olması
B
Konuşmacının empati kurabilmesi
C
Konuşmacının bir kişilik sahibi olması, içi ile dışının çelişmemesi
D
Konuşmacının dinleyicilerine sadık olması
E
Konuşmacının dili düzgün ve etkili kullanması
Soru 4

Çocuğun gereksinmelerini gidermek için rastgele ve denetimden uzak, jestler yaptığı ve sesler çıkardığı konuşma evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jest evresi
B
Doyumsuzluk evresi
C
Dil öncesi seslenme evresi
D
Fiziksel geribildirim evresi
E
Telaffuz edilen dil evresi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sesin semantiği ile ilgili özelliklerden biri değildir?

A
Sesin yüksekliği
B
Sesin niteliği
C
Boğumlama
D
Tamamlama
E
Telaffuz
Soru 6

Birini öldüreceğini işaret eden kişinin boğaz kesme işareti yapması, beden dili işaretlerinden hangisine bir örnektir?

A
Arbitrary kodlar
B
içsel kodlar
C
Tamamlayıcı kodlar
D
İkonik kodlar
E
Taşıyıcı kodlar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde dinleme sürecinin unsurlarından biri değildir?

A
Çatışma
B
Alma
C
Anlama
D
Hatırlama
E
Değerlendirme
Soru 8

Toplumsal olaylara karşı insanların beklentilerinin farklı olması aşağıdaki bağlam türlerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Fiziksel bağlam
B
Bireylerarası bağlam
C
Mekânsal Bağlam
D
Sosyal bağlam
E
Zamansal bağlam
Soru 9

Üyelerinin katılımının serbest olduğu gruplara ne ad verilir?

A
Kapalı gruplar
B
Çok görevli gruplar
C
Koşula bağlı gruplar
D
Tek görevli gruplar
E
Açık gruplar
Soru 10

Örgüt içinde farklı fonksiyonel birimlerde çalışan ast ve üstler arasında gelişen bilgi içerikli biçimsel iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dikey iletişim
B
Dedikodu
C
Orantısız iletişim
D
Yatay iletişim
E
Çapraz iletişim
Soru 11

Caple’ın grup gelişim modeline göre grup üyelerinin birbirini tanımaya, anlamaya çalıştığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çatışma aşaması
B
Bütünleşme aşaması
C
Başarı aşaması
D
Oryantasyon ve uyum sağlama aşaması
E
Düzenleme aşaması
Soru 12

Emile Durkheim’in kitle kavramıyla ilgili görüşlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bireyler kendilerine benzeyen diğer kişilerle bir araya gelerek hem toplumsal varlığı oluşturur hem de bu varlığın parçası olurlar.
B
Toplumsal işbölümü geliştikçe, uzmanlığa dayalı bireysel farklılıklara dayalı bir yapı oluşmaktadır.
C
Bireysel kimliklerin kaybolduğu, kolektif yapıya bir eklemlenme ile gerçekleşen bir duruma organik dayanışma denir.
D
Birbirinden farklı ama birbiriyle dayanışma içinde olan bireyler tarafından oluşturulan dayanışmaya organik dayanışma denir.
E
Organik dayanışma sayesinde toplumsal bütünleşme sağlanır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Kullanımlar ve Doyumlar Kuramına göre televizyonun işlevlerinden biri değildir?

A
Fizyolojik ihtiyaçların karşılanması
B
Duygusal ve zevke dayalı ihtiyaçların karşılanması
C
Güven ve güvenirliğin güçlenmesi gibi kişisel ihtiyaçların karşılanması
D
Aile ve arkadaşlarla irtibat kurma gibi sosyal ihtiyaçların karşılanması
E
Oyalanma, kaçış gibi rahatlama ihtiyaçlarının karşılanması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kitle toplumunu oluşturan nedenlerden biri değildir?

A
Kapitalist işbölümünün geliştiği bir üretim sistemine sahip olunması
B
Büyük çaplı fabrikalarda meta üretiminin yapılması
C
Biçimsel eşitliğin sağlanması
D
Bireyciliğin ön plana çıkması
E
Nüfusun köylerde yoğunlaşması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi çevrimiçi iletişimi diğer iletişim biçimlerinden ayıran temel özelliklerden biridir?

A
Serbestlik
B
Ansız değişim
C
Çoklu ortam
D
Çift yönlü etkileşim
E
Semantik etkileşim
Soru 16

İletişim sürecindeki bireylerin aynı yer ve aynı zamanda bir arada olmasını gerektirmeyen iletişim türüne ne ad verilir?

A
Eşzamanlı iletişim
B
Eşzamansız iletişim
C
Anlık iletişim
D
Çift yönlü iletişim
E
internet iletişimi
Soru 17

Wiki ya da Web Günlüğü ile iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken kurallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İnsanları rencide edecek, kızdıracak, zor durumda kalmalarını sağlayacak bilgi ve yorumlardan kaçınılmalıdır.
B
Çok ayrıntılı kişisel bilgilere yer verilmemelidir.
C
Bir kişi hakkında yazmadan önce o kişiden izin alınmalıdır.
D
Yazılan yorumları savunmada kullanılabilecek somut delillerin olmasına dikkat edilmelidir.
E
Web günlüğü ya da Wiki sayfasına yazılanlar paylaşılmadığı sürece kimse tarafından erişilemez.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi iletişim tarzları sınıflandırması içerisinde yer almaz?

A
Fikir merkezli iletişim kuranlar
B
Bakış açısı merkezli iletişim kuranlar
C
İnsan merkezli iletişim kuranlar
D
Süreç merkezli iletişim kuranlar
E
Eylem/hareket merkezli iletişim kuranlar
Soru 19

Bir kişinin, grubun sahip olduğu bağlantıları ve özellikleri güçlü bir şekilde sahiplenerek oluşturduğu kimliğe ne ad verilir?

A
Kabul edilmiş kimlik
B
Algılanan kimlik
C
Paylaşılan kimlik
D
Atfedilmiş kimlik
E
Anlaşılmış kimlik
Soru 20

Bireylerin kendilerini, farklı ve çok tanımadıkları bir kültür içerisinde bulunduklarında yaşadıkları strese ne ad verilir?

A
Anksiyete
B
Kültürel bağımlılık
C
Kültür şoku
D
Kültürel yozlaşma
E
Kültür erozyonu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x