İletişim Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı

İletişim Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnsanlık tarihini dört döneme ayıran McLuhan’a göre ikinci çağ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Basım
B
Edebiyat
C
Kabile
D
Elektrik
E
Elektronik
Soru 2

Hitler dönemi Almanya’sında radyoyu önemli bir kitle iletişim aracı olarak gören kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fejes
B
Hail
C
Beck
D
Kellner
E
Goebbels
Soru 3

Frankfurt Okulu’nun 4. döneminde öne çıkan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adorno
B
Weil
C
Grünberg
D
Habermas
E
Marcuse
Soru 4

1898 yılında gerçekleşen ve uluslararası haberin meşrulaşması ve önem kazanması anlamında önem taşıyan üç olaydan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
ispanya-Amerika savaşı
B
Atlantik davası
C
Sıcak savaş
D
K. Afrika olayı
E
Ekonomik kriz
Soru 5

I. Hükümet ya da sivil toplum tarafından doğru olduğu iddiasıyla ortaya atılan düşünceler kanıtlanmadığı müddetçe yanlıştır.
II. Bir düşünce yanlış bile olsa, içinde birkaç dirhem hakikat de bulunabilir.
III. Herhangi bir konuda egemen olan görüş, hemen hiçbir zaman hakikatin tamamı değildir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri John Stuart Mill’in düşünceyi açıklama ve basın özgürlüğünü haklı ve zorunlu gösteren nedenlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Gazeteciler ve Basın Bayramının kutlandığı gündür?

A
1 Temmuz
B
24 Temmuz
C
5 Nisan
D
14 Mart
E
24 Kasım
Soru 7

“Herkesin hiçbir sınır tanımadan kendi istediği şekilde enformasyondan yararlanma, düşünce edinme ve yazma bakımından fikir ve ifade özgürlüğü vardır.”
Yukarıda ifade edilen iletişim özgürlüğü kavramının özeti aşağıdaki uluslararası beyannamelerden hangisinde yer almaktadır?

A
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
B
Lahey Adalet Divanı
C
Kopenhag Protokolü
D
Uluslararası Çalışma Örgütü
E
insan Hakları Evrensel Bildirgesi
Soru 8

Günlük gazeteler kaçıncı yüzyılda yayınlanmaya başlanmıştır?

A
XV. yy
B
XVI. yy
C
XVII. yy
D
XVIII. yy
E
XIX. yy
Soru 9

Uygarlık dönemini, “yüz yüze ve sözlü gelenek, matbaa aracılığıyla yazının dolayıma girdiği dönem ve elektronik değişim dönemi” şeklinde üç gruba ayıran kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Poster
B
Lyon
C
McLuhan
D
Castells
E
Baudrillard
Soru 10

Dahlgren’e göre aşağıdakilerden hangisi siyasal kamusal alanın sergilendiği boyutlardan biri değildir?

A
Sosyo-kültürel etkileşim
B
Medya kurumlan
C
Sosyal yapı
D
Medya temsili
E
Refah devlet uygulamaları
Soru 11

Amerika’da ve İngiltere’de çıkartılan anti-terör yasaları, mahremiyet ihlalleri için gerekli hukuksal alt yapıyı aşağıdaki hangi olaydan sonra beraberinde getirmiştir?

A
Kamplaşma ve çatışmalar
B
Petrol krizleri
C
Okul baskınları
D
Borsa yolsuzlukları
E
11 Eylül saldırıları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yeni medya düzeninin temel eğilimlerinden biri değildir?

A
Bilgisayarlar arasında mesaj alışverişinde kullanılan sistemlerin şebekeleşmeleri, bu şebekelerin birbirleriyle bağlantısı (internet) ve ağ yeteneklerinin (networking) artması
B
Bilişim teknolojilerinin hız, kapasite ve yenilikçilik özelliklerindeki artışlara rağmen, minyatür boyutlara indirgenmeleri ve kolayca taşınabilir hale gelmesi
C
Piyasayı küçültüp kullanıcı sayısını denge noktasında tutmak gibi ekonomik amaçlar doğrultusunda tamamlaması
D
Telekomünikasyon, bilgi-işlem ve yayıncılık alanları ile bunlara yönelik ürün ve hizmetlerde, teknolojik bütünleşme ile yöndeşmenin hız kazanması
E
Bilişim teknolojilerinin bellek kapasitesi ve hızında yaşanan gelişmelerle; bir yandan maliyetler düşerken diğer yandan kalite ve performansın hızla yükseliyor olması
Soru 13

Okur-yazarlığın yüksek olduğu toplumlarda, insanların yapıp etmelerinin toplumla uyumlu olması koşuluyla, bireyin kendi iç dünyasındaki sapmalar noktasında özgür bırakıldığını belirten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
McLuhan
B
Sanders
C
Postman
D
Thompson
E
Ong
Soru 14

İnsanoğlunun ürettiği sembolik biçimleri sabitlemek için geliştirdiği ilk teknik araç hangisidir?

A
Resim
B
Sözel dil
C
Yazı
D
Kilden tablet
E
Gazete
Soru 15

Günümüzde insanların eleştirel medya okuryazarlığını kazanabilmeleri için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
Tablet bilgisayarlar erken yaştan itibaren eğitim süreçlerinde kullanılmalıdır.
B
Erken yaşlardan itibaren insanların telegörsel imgeleri, adeta semiyotik bir şifre gibi çözebilmesi eğitim süreçlerine dâhil edilmelidir.
C
Semiyotik şifrelerin çözümlenmesi ile ilgili yayınlar yapılmalıdır.
D
Özellikle yetişkin yaşlarına gelen kişilere yönelik seminerler verilmelidir.
E
Daha az televizyon izlemeleri gerekmektedir.
Soru 16

I. Yabancılaşma
II. Karmaşıklığın farkına varma
III. Dönüşümsellik
Yukarıdakilerden hangileri edebi okur-yazarlığın insanlara kattığı niteliklerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

I. Modernliği
II. Bireyselliği
III. Refahı
Yukarıdakilerden hangileri mobil telefonların gelişmekte olan ülkelerde sağladıkları geniş iletişim olanaklarının yanında sembolik iktidarı da taşımaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

“Ağlaşmış bireyselcilik” kavramı aşağıdaki kuramcılardan hangisine aittir?

A
Wellman
B
Castells
C
Bell
D
Ong
E
Meyrowitz
Soru 19

Yoksulluğun yaygın olduğu toplumlarda yeni iletişim teknolojilerinin dezavantajlı kesimler üzerindeki etkileri dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplum içerisinde sesleri işitilmeyen kesimlerin görünür kılınmasında etkili olabilmektedir.
B
Marjinalleştirilen kesimlerin daha çok toplum dışına itilmesine neden olmaktadır.
C
Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin giderilebilmesinde önemli rol oynamaktadır.
D
Birbirlerini tanımayan bireyler ve gruplar arasında yakınlaşmayı teşvik etmektedir.
E
Toplumsal kampanyaların daha hızlı ve etkili biçimde yaygınlaşmasını sağlamaktadır.
Soru 20

Bourdieu, mevcut ya da potansiyel birtakım kaynakların ve olanakların karşılıklı olarak birbirlerini tanıyan yakın ilişki halinde olan kişiler arasındaki kurumsallaşma, dayanıklı ağlara bağlı olarak kümelenmesini aşağıdakilerden hangisi ile açıklamıştır?

A
Teknolojik belirlenimcilik
B
Kapitalizmin gücü
C
Sosyal sermaye
D
Teknolojinin toplumsal şekillenmesi
E
Ekonomi-politik yaklaşım
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x