İletişim Sosyolojisi 2015-2016 Vize Sınavı

İletişim Sosyolojisi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dil, toplumun tüm bireylerini kuşatan soyut bir sistemdir; diyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
B. Sanders
B
F. Saussure
C
H. Innis
D
G. Burton
E
G. Childe
Soru 2

Gösterge ve kodlardan oluşan anlatım şekline ne ad verilir?

A
Alıcı
B
Kanal
C
Araç
D
Kaynak
E
Simge
Soru 3

Barthes, bir kültürün, gerçekliğin ya da doğanın bazı görünümlerini açıklaması veya anlamasını sağlayan öyküyü aşağıdakilerden hangisi ile açıklamıştır?

A
Kitabe
B
Masal
C
Mit
D
Paradigma
E
Kod
Soru 4

Harrold Innis ve Marshall McLuhan’ın öncülüğünü yaptığı yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısal işlevselci yaklaşım
B
Eleştirel bilim yaklaşımı
C
Frankfurt Okulu
D
Teknolojik determinizm
E
Şikago Okulu
Soru 5

Matbaa Avrupa’da kullanılmadan önce aşağıdaki devletlerden hangisinde kullanılmıştır?

A
Fas
B
Mısır
C
Uygur
D
Libya
E
İran
Soru 6

I. Gündem Belirleme
II. Suskunluk Sarmalı
III. Hipedermik Şırınga
IV. Gümüş iğne
Yukarıdakilerden hangileri günümüz iletişim araştırmalarında kullanılan modellerdendir?

A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
1,11 ve III
E
II, III ve IV
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi anadamar iletişim araştırmacılarından biridir?

A
A. Giddens
B
P. Lazarsfeld
C
T. Parsons
D
S. Mills
E
E. O. VVright
Soru 8

Çok sayıda insanın düşünce ve davranışlarını etkileme amaçlı olarak yapılan ikna çalışmalarına ne ad verilir?

A
Reklam
B
Hipnoz
C
Propaganda
D
Kongre
E
Metafor
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi işlevselci yaklaşımın iletişimden ve kitle iletişiminden beklentilerinden biridir?

A
Uyumu yükseltme
B
Değiş tokuş
C
Sosyal alışveriş
D
Eleştiri
E
Uyum
Soru 10

Eleştirel medya çalışmalarının odak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikna etmenin kurallarını ortaya çıkarmak
B
Reklam filmlerinde uzman kullanımının tüketim motivasyonu üzerindeki etkisini açıklamak
C
insan iletişiminin nasıl işlediğini açıklamak
D
Medyada iletişim ve toplumsal iktidar arasındaki ilişkiyi irdelemeye odaklanmak
E
Tüketicileri ve onların satın alma davranışlarını anlamak
Soru 11

Araçsal yaklaşım içinde çalışan Herman ve Chomsky’nin geliştirdikleri model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağımlılık
B
Eşitlik
C
Propaganda
D
Bütünlük
E
iktidar
Soru 12

VVilliams’ın geliştirdiği ve kültürel çalışmaların önemli bir referans kaynağı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
ideoloji
B
Hegemonya
C
Etnografi
D
His yapısı
E
Yeniden üretim
Soru 13

İletişim araçlarının eşitsiz toplumsal ilişkileri ve egemen ideolojiyi yeniden ürettiğini ileri süren anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modernizm
B
Marksizm
C
Liberalizm
D
Postmodernizm
E
Feminizm
Soru 14

Kültürel Çalışmalar Merkezi en parlak dönemini aşağıdaki kuramcılardan hangisinin başkanlığında yaşamıştır?

A
V. Mosco
B
P. Golding
C
S. Hail
D
G. Murdock
E
H. Schiller
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sosyalist feministlerin önerdiği medya stratejilerinden biridir?

A
Medya araştırmaları yapmak
B
iş yaşamında daha güçlü hale gelmek
C
Süper kadın vurgusunu yapmak
D
Anaakım medyada reform yapmak
E
Cam tavan sendromunu aşmak
Soru 16

UPU (Evrensel Posta Birliği) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A
1872'de kuruldu.
B
Posta sektörü aktörleri arasındaki işbirliğini sağlar.
C
Hükümetler arası bir gruptur.
D
Merkezi İsviçre Bern’dir.
E
Birleşmiş Milletler’e bağlıdır.
Soru 17

Elektronik Sömürgecilik kavramı kim tarafından önerilmiştir?

A
H. Schiller
B
P. Keane
C
S. HİN
D
A. Mattelart
E
L. McPhail
Soru 18

İletişim ve ulaşım araçlarında yaşanan teknolojik gelişmeler yanında iletişimin uluslararasılaşmasının temelinde yer alan düşünsel tasarım İkilisine dair aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Laissez Faire-Laissez Passer
B
Liberalizm-Kapitalizm
C
Aydınlanma-Modernizm
D
Aydınlanma-Liberalizm
E
Rönesans-Reform
Soru 19

Mors tarafından icat edilen elektrikli telgraf ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde kullanılmaya başlanmıştır?

A
Fransa
B
İngiltere
C
Kanada
D
Japonya
E
Çin
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ilk kurulan uluslararası haber ajanslarından biri değildir?

A
AP
B
AFP
C
UP
D
WOLF
E
BBC
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x