İletişim Sosyolojisi 2016-2017 Vize Sınavı

İletişim Sosyolojisi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Siyah beyaz çekilmiş bir sokak fotoğrafına bakan yetişkin kişiler o fotoğrafa farklı anlamlar yükleyebilir.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi Barthes'in anlam üretme düzeylerinden biri olan 'Yan-anlam'a örnek olarak verilemez?

A
Komşuluk ilişkilerini anlatması
B
Çocukluğunda trafiğin olmadığını zamanları hatırlayıp anlatması
C
Herkesin bir sokak fotoğrafı olarak belirtip anlatması
D
Çocukluğunda sokaklarda grup oyunları oynağıdı mutlu geçmişini anlatması
E
Kent yaşamının kapalı siteleriyle artık yok olmaya yüz tutmuş mahalleyi anlatması
Soru 2

Belli bir coğrafyada ve belirli bir zaman diliminde bir grup, topluluk veya toplumda insanlar arasında duygu, düşünce, bilgi, deneyimlerin aktarım ve paylaşılma sürecine ne ad verilir?

A
Geri besleme
B
Alıcı
C
Mesaj
D
iletişim
E
Kaynak
Soru 3

Önüne çıkan yeni sorunları kendi bünyesinde yeni düzenlemeler yaparak, örgütlenme biçimini bu koşullara uydurarak aşmaya çalışan ve bu süreçte kendisi de diyalektik bir süreç yaşayan, değişen ve dönüşen insanların oluşturduğu birlikteliğe ne ad verilir?

A
Ulus
B
Mit
C
Yığın
D
Kabile
E
Toplum
Soru 4

Dilin insanın duygusal dünyasındaki belli seslerden kaynaklandığını öne süren ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sokrates
B
Demokritos
C
Epikuros
D
Aristotales
E
Platon
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Marshall McLuhan’ın ayrıştırdığı tarihi dönemlerinden biri değildir?

A
Elektronik Çağ
B
Enformasyon Çağı
C
Kabile Çağı
D
Edebiyat Çağı
E
Basım Çağı
Soru 6

“Kitle iletişiminin ilk çağı” olarak adlandırılan yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
17. yy
B
18. yy
C
19. yy
D
20. yy
E
21. yy
Soru 7

Osmanlı İmparatorluğu'nda hanedanlık tarafından modernleşme hareketinin halka anlatılması ve benimsetilmesi amacıyla yayın hayatına başlayan Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceride-i Havadis
B
Havadis
C
Takvim-i Vekayi
D
Tercüman-ı Ahval
E
Matbuat
Soru 8

Aşağıkilerden hangisi günümüz iletişim araştırmalarında hala kullanılan modellerden biri değildir?

A
Bilgi Açığı
B
Gündem Belirleme
C
Medyaya Bağımlılık
D
Suskunluk Sarmalı
E
Gümüş iğne
Soru 9

1940’ların sonlarına kadar iletişim araştırmalarına egemen olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uyaran-tepki modeli
B
Değiş tokuş modeli
C
Eleştirel yaklaşım
D
Sosyal alış veriş kuramı
E
Yapısal fonksiyonalist kuram
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi medyanın akademik bir bilgi ve bilimsel yöntemlerle çalışma alanı yapılmasının nedenlerinden biridir?

A
Pek çok araç türüne sahip olması
B
Yaygın bir kullanım alanına sahip olması
C
Yayınları geniş alanı kapsaması
D
insanları etkileme ve yönlendirme kapasitesine sahip olması
E
Çok farklı kanallardan yayın yapma kapasitesinin olması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Vincent Mosco’ya göre ekonomi politik yaklaşımın 1990'h yıllardan itibaren belirlediği temel ilgi alanlarından biridir?

A
Birleşme
B
Enformasyon
C
Reklamların etkin kullanımı
D
Yerelleşme
E
Serbest piyasanın işleyişi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sosyalist feministlerin önerdiği medya stratejilerinden biridir?

A
Cam tavan sendromunu aşmak
B
Ayrı bir feminist medya oluşturmak
C
Medya araştırmaları yapmak
D
iş yaşamında daha güçlü hale gelmek
E
Süper kadın vurgusunu yapmak
Soru 13

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle birlikte asıl, insanların medya ile ne yaptığı sorusu önem kazanmıştır?

A
Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı
B
Sembolik Etkişeşimcilik Yaklaşımı
C
Yapısalcı Yaklaşım
D
Eleştirel Yaklaşım
E
Kültürel Çatışmalar Yaklaşımı
Soru 14

Wİlliams, belli bir kültüre özgü, belirli bir atmosfer ya da özelliğin, tarihin belli bir anında insanlar tarafından nasıl deneyimlendiğini anlatmaya çalışır.
Yukarıdaki açıklamaya göre Williams’ın geliştirdiği ve kültürel çalışmaların önemli bir referans kaynağı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
ideoloji
B
Hegemonya
C
Yeniden üretim
D
Etnografi
E
His yapısı
Soru 15

Frankfurt Okulu yerine literatürde kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eleştirel Teori
B
iletişim Okulu
C
iki Aşamalı Akış
D
Felsefe Okulu
E
Şırınga Modeli
Soru 16

I. Dreyfus Davası
II. İspanya-Amerika Savaşı
III. Kuzey Afrika Olayı
Yukarıdakilerden hangisi 1898 yılında uluslararası haberin meşrulaşması ve önem kazanması açısından uluslararası düzeyde ilgi uyandıran olaylar arasında yer alır?

A
YalnızI
B
Yalnızlı
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

İlk iletişim uydusu uzaya kaç yılında atılmıştır?

A
1960
B
1962
C
1965
D
1967
E
1969
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 'Yeni Dünya Düzen' ile başlayıp küreselleşme ve enformasyon toplumu tezleri ile günümüze dek uzanan bu dönemin uluslararası iletişim açısından temel özelliklerinden biri değildir?

A
Küresel iletişim politikalarının olması
B
iletişim alanının yeniden yapılandırılması
C
Küresel iletişim ağlarında süren etkinlikler üzerinde belirleyici olan telif hakların olması
D
Sayısal bölünme olgularının olması
E
Yerel savaş ve krizlerin artması
Soru 19

Merkez ülkelerin çevre ülkelerde yeni birikim düzeninin yeni ürünleri yanında her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini küresel iletişim ağı üzerinden gelir düzeyi yüksek kesimlerden başlayarak pazarlayabilmek için gerçekleştirdikleri eylemler ve politikalar bütününe ne ad verilir?

A
Masaüstü sömürgecilik
B
Yeni sömürgecilik
C
Medya emperyalizmi
D
Kültürel emperyalizm
E
Elektronik sömürgecilik
Soru 20

Birinci Dünya Savaşı döneminde uluslararası iletişimin önem kazanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sömürge statüsünde olan ülkelere yapılan telgraf ağı yatırımlarının olması
B
Üç uluslararası haber ajansının dünyayı haber yayma tekeli açısından bölüşmüş olması
C
Enformasyonun finansal olarak stratejik bir önem kazanması
D
Uluslararası ilişkiler alanında propagandanın öneminin kanıtlanmış olması
E
Uluslararası iletişimin kurumsallaşmış olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x