İletişim Sosyolojisi 2017-2018 Vize Sınavı

İletişim Sosyolojisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Marshall McLuhan’ın kuramında yer alan tarihi dönemlerden biri değildir?

A
Kabile Çağı
B
Edebiyat Çağı
C
Basım Çağı
D
Elektronik Çağ
E
Ortaçağ
Soru 2

Bir olayın sürekli olarak ve birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesi durumuna ne ad verilir?

A
Süreç
B
Etkileşim
C
Tek yönlü iletişim
D
Mesaj
E
Olay
Soru 3

İletişimi başlatan, bir duygu, düşünce, haber veya enformasyonu anlaşılır şekilde dışa vuran veya dile getiren tarafa ne ad verilir?

A
Alıcı
B
Mesaj
C
Geri bildirim
D
Kaynak
E
Kanal
Soru 4

İnsan, dil kullanımıyla hayvanlardan ayrılmıştır ve dil yetisi de grup oluşturmada en asil araçtır şeklinde nitelemede bulunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hail
B
Aristoteles
C
Barthes
D
Innis
E
Lassvvell
Soru 5

Mitlerin ana işlevinin tarihi doğallaştırmak olduğunu ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Corbalis
B
Aristoteles
C
Saussere
D
Burton
E
Barthes
Soru 6

Eleştirel medya çalışmalarının “ideolojik boyutun yeniden keşfi” ile yeniden şekillendiğini savunan araştırmacı kimdir?

A
Lazerfeld
B
Weaver
C
Hail
D
Lassvvell
E
Hovland
Soru 7

Örgütlü ve sistemli şekilde bir görüşe taraftar toplama veya insanların düşünce ve davranışlarını etkileme amacıyla yapılan ikna çalışmalarına ne ad verilir?

A
Kamuoyu
B
Propaganda
C
ikna
D
ideoloji
E
Hegemonya
Soru 8

II. Dünya savaşında Almanya'nın her evde bir tane olacak şekilde hayli yaygın kullanımıyla Nazi propagandası başarılı bir şekilde yürütülmüştür.
Hitler politikasının geniş kitlelere ulaştırılmasını rahatlıkla sağladığı kitle iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Radyo
B
Televizyon
C
Dergi
D
Gazete
E
Telgraf
Soru 9

Toplumu dilin işleyiş yasalarından hareket çözümleme çabalarının iletişim çalışmalarına yansıması ile medya metinleri ve onların anlam yapılarını irdeleyen kurama ne ad verilir?

A
Ekonomi-politik
B
iki aşamalı akış kuramı
C
Kültürel çalışmalar
D
Yapısalcılık
E
Medya etnografisi
Soru 10

Bireyin veya toplulukların iletişim teknolojileriyle ve içerikleriyle kurduğu ilişki; bu teknolojiler aracılığıyla sürdüren iletişim pratiklerinin insanların kültürel iklimindeki anlamını analize yönelen çalışmalara ne ad verilir?

A
iletişim etnografisi
B
Ekonomi-politik
C
Kültürel çalışmalar
D
Medya etnografisi
E
Yapısalcılık
Soru 11

“Evrensel köy” kavramını geliştiren kuramcı kimdir?

A
Marshall McLuhan
B
Deniş McOuail
C
George Gerbner
D
Stuart Hail
E
Roland Barthes
Soru 12

George Gerbner'in önderliğinde başlayan uzun süren çalışmalar sonunda televizyonda yaratılan dünyayı özellikle bu dünyadaki şiddetin miktarını saptamayı amaçladığı proje aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel göstergeler
B
Kültürel çalışmalar
C
iki aşamalı akış
D
Suskunluk sarmalı
E
Gündem oluşturma
Soru 13

Kitle iletişim araçları halka ne düşünecekleri konusunda başarılı olmayabilir; ancak ne hakkında düşünecekleri konusunda başarılı olabileceklerini öne sürdükleri tez aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomi-politik
B
Gündem oluşturma
C
Kültürel çalışmalar
D
Suskunluk sarmalı
E
Kültürel göstergeler
Soru 14

İletişim çalışmalarında küreselleşme, deregülasyon, birleşme ve sayısallaşma konularıyla ilgili kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
iletişim etnografisi
B
Yapısalcılık
C
Kültürel çalışmalar
D
Ekonomi-politik
E
Frankfurt okulu
Soru 15

İletişim alanında ilk eleştirel iletişim araştırmaları modelini geliştiren ve kitle iletişimi ve kültürün toplumsal kuram açısından önemini saptayan okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modernleşme okulu
B
Bağımlılık okulu
C
Frankfurt okulu
D
Stao okulu
E
Chicago okulu
Soru 16

I. Flitler
II. Goebbels
III. Stalin
Yukarıdaki diktatörlerden hangileri sinemayı sadece kitlelere yönelik propaganda aracı olarak değil aynı zamanda birer enformasyon aracı olarak da kullanmışlardır?

A
YalnızI
B
Yalnızlı
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi en önemli kitlesel hareketlerden biridir?

A
New Deal
B
Spartaküs Olayı
C
Bolşevik ihtilali
D
Kızılordu deneyi
E
Viyana olayı
Soru 18

Kuşaklararası iletişimde en önemli kurum nedir?

A
Siyaset
B
Eğitim
C
Medya
D
Sanat
E
Din
Soru 19

I. Kitle toplumu
II. Kitle kültürü
III. Tüketim ve refah toplumu
Yukarıdakilerden hangileri 1945 sonrasında kapitalist Amerika'nın tanımlamasında başvurulan en yaygın ve çekici kavramlar haline gelecektir?

A
Yalnız I
B
Yalnızlı
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

Marx’a göre toplumsal değişmenin veya tarihe yön veren toplum içindeki temel dinamik aşağıdakilerden hangisidir?

A
işbölümü
B
iletişim yapıları
C
Sınıflararası ilişki/çatışma
D
Ticari etkileşim
E
Teknolojik gelişme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x