İletişim Sosyolojisi 2018-2019 Vize Sınavı

İletişim Sosyolojisi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
iletişim sadece bir edimdir, olgu demek yanlıştır.
B
Felsefi bir bakışla, iletişim bir yönelme hareketidir.
C
insanlar gündelik yaşamlarının uyku dışında kalan zaman diliminin önemli bir kısmını iletişim edimiyle geçirirler.
D
insanlar bazen seçtikleri ve istedikleri bazen de hiç de gönüllüsü olmasalar da katılmak durumunda kaldıkları bir iletişim sarmalı içinde yaşarlar.
E
iletişim hayli karmaşık, dinamik, kültürel/toplumsal ama aynı zamanda da küresel boyutları olan olgular ve olaylar bütünüdür.
Soru 2

Harita ve heykel gibi temsil ettiği nesnesi ile doğrudan benzerlik taşıyan ve onu canlandıran göstergelere ne ad verilir?

A
Uzamsal gösterge
B
Belirtisel gösterge
C
Mit
D
Sembol
E
Görüntüsel gösterge
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik determinizm yaklaşımının öncülerinden biridir?

A
Saussure
B
McLuhan
C
Weber
D
Barthes
E
Simmel
Soru 4

Bir iletişim sürecinde iletişim başlatma amaçlı konuşan, yazan, bir hareket yapan veya anlamı kodlayan birey ya da profesyonel gruba ne ad verilir?

A
iletişim
B
Geri bildirim
C
Kaynak
D
Mesaj
E
Anlam
Soru 5

Dil ile söz arasındaki ilk ayrımı yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Barthes
B
Pierce
C
Burton
D
Fiske
E
Saussure
Soru 6

I. Ürdün
II. Libya
III. Mısır
Yukarıdakilerden hangileri Arap Baharı olarak adlandırılan halk hareketlerinin sosyal medya üzerinden örgütlenerek yaşandığı ülkelerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7

Toplumda varolan sorunlara çözüm üretmek amacıyla değerler ve ölçütler üzerinde mutabakata varılma olanağının olduğu kamuya ait yaşam alanına ne ad verilir?

A
Özel alan
B
Kamusal alan
C
Sivil alan
D
Askeri bölge
E
Kutsal alan
Soru 8

Medya kuruluşlarının ve medya ekonomilerinin politikalarını analiz eden ve medyanın mülkiyet ilişkilerinin içeriklerin oluşması ve tüketimindeki rolünü ele alan ve iktidar, zenginlik, mülkiyet ve denetim meseleleri temel odağı olan aynı zamanda da doğrudan Marksist teoriye yaslanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomi-politik
B
Yapısalcılık
C
Kültürel çalışmalar
D
Medya etnografisi
E
Liberal çalışmalar
Soru 9

Kültürü toplumun üstünde ya da üst sınıflara özgü bir üretim şeklinde algılayıştan kurtararak gündelik yaşam pratikleri ve simgelere kadar kazınmış bir üretim olduğunu öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hovland
B
Hail
C
Williams
D
Weaver
E
Laswell
Soru 10

Anadamar iletişim araştırmasının davranışçı bakışının aksine medyada iletişim ve toplumsal iktidar arasındaki ilişkiyi irdelemeye odaklanan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel çalışmalar
B
Amerikan eleştirel medya çalışmaları
C
Liberal medya çalışmaları
D
Yorumsamacı çalışmalar
E
Eleştirel medya çalışmaları
Soru 11

Kültürel Çalışmalar Merkezi en parlak dönemini aşağıdaki kuramcılardan hangisinin başkanlığında yaşamıştır?

A
G. Murdock
B
P. Golding
C
S. Hail
D
V. Mosco
E
H. Schiller
Soru 12

Williams’ın geliştirdiği ve kültürel çalışmaların önemli bir referans kaynağı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeniden üretim
B
Etnografi
C
Hegemonya
D
His yapısı
E
ideoloji
Soru 13

İletişim araçlarının eşitsiz toplumsal ilişkileri ve egemen ideolojiyi yeniden ürettiğini ileri süren anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feminizm
B
Marksizm
C
Liberalizm
D
Postmodernizm
E
Modernizm
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Vincent Mosco’ya göre ekonomi politik yaklaşımın 1990'h yıllardan itibaren belirlediği temel ilgi alanlarından biridir?

A
Sayısallaşma
B
Yerelleşme
C
Enformasyon
D
Serbest piyasanın işleyişi
E
Reklamların etkin kullanımı
Soru 15

Frankfurt Okulu’nun 4. döneminde öne çıkan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adorno
B
Marcuse
C
Grünberg
D
Habermas
E
Weil
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sosyalist feministlerin önerdiği medya stratejilerinden biridir?

A
Süper kadın vurgusunu yapmak
B
Medya araştırmaları yapmak
C
iş yaşamında daha güçlü hale gelmek
D
Cam tavan sendromunu aşmak
E
Anaakım medyada reform yapmak
Soru 17

İletişim alanındaki çalışmalarının temelinde öncelikle bulunan kaygı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Askeri/siyasi
B
Ticari
C
ideolojik
D
Kültürel
E
Teknolojik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kuşaklararası en önemli iletişim araçlarından biridir?

A
Sanat
B
Din
C
Eğitim
D
Siyaset
E
Medya
Soru 19

Temel varsayım, toplumun mutlak, önceden verili, otomatik olarak gerçekleşen, doğadan gelen bir örgütlenme biçimi olmadığıdır. Tam tersine toplum yaşamı, yahut toplumsal örgütleniş biçimi, önündeki sorunları aşabilmek için insanın sonradan geliştirdiği bir çözüm biçimi olarak karşımıza çıkmıştır. Başka bir ifadeyle toplum yaşamı, insanlığın gelişiminin bir aşamasıdır.
Yukarıdaki temel varsayımın sahibi düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Z. Gökalp
B
B. Sezer
C
N. Göle
D
E. Kongar
E
P. Sabahattin
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi toplum-iletişim bağlamında doğru bir ifadedir?

A
Toplum mutlak ve doğadan gelen bir örgütlenme biçimi olduğundan iletişim de toplum yapısının içinde verili olarak vardır.
B
Yazı bulunmasaydı insanlararası iletişim de mümkün olmazdı.
C
insanlararası iletişim Mezopotamya’nın verimli ovalarında tarımın keşfi ile mümkün olmuştur.
D
insanlararası ilişkinin başlamasıyla ortaya çıkan taraflar arasındaki bilgi ve haber alışverişi zorunluluğu iletişimin de doğuşuna yol açmıştır.
E
iletişimin modern bir anlam kazanması insanların matbaayı icat etmeleri ile mümkün olmuştur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x