İlk Müslüman Türk Devletleri 2016-2017 Final Sınavı

İlk Müslüman Türk Devletleri 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1025 yılında yapılan Semerkand Görüşmesi’ndeki amacı Hindistan seferleri sırasında Ali Tegin ve müttefiki kalabalık Oğuz gruplarının Horasan’a muhtemel saldırılarını önlemek olan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sultan Mahmud
B
Alp Tegin
C
Cafer Tegin
D
Sultan Mesud
E
Togan Han Muhammed
Soru 2

Halife I. Velid zamanında Buhara ve Semerkand ile Ceyhun’un ötesindeki toprakları fethederek bu bölgede İslam hakkimiyetini tesis eden ilk kumandan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdullah b. Tâhir
B
Muhammed b. Abdülmelik ez-Zeyyât
C
Kuteybe b. Müslim
D
Tarık b. Ziyad
E
İnâket-Türkî
Soru 3

İdil Bulgarlarının başka ülkelere ihraç ettiği “Bulgari” adıyla tanınan ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A
ipek
B
Bal
C
Halı
D
Deh
E
Mum
Soru 4

Tarâz (Talaş) Savaşı’ndan (751) sonra bölgedeki Çin hâkimiyetinin kalkmasını fırsat bilerek Issıg Gölü havalisindeki Türgiş topraklarına saldırıya geçen Türk topluluğu / Atabeyliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Böriler
B
Salgurlar
C
Zengiler
D
Karluklar
E
İIdenizoğulları
Soru 5

Türk Hakanlığı’nda, hakanlığın idare edildiği ve hakanın yaşadığı saraya ne ad verilir?

A
Karşı
B
Yatgak
C
Kunçuy
D
Tarım
E
Bırku
Soru 6

Türk Hakanlığı’nda, muhtelif hizmetler için saraya eleman alan, saray hizmetlilerini hakanın huzuruna takdim eden, onların tayin ve terfi işlerine bakan ve saray hizmetinin usulüne uygun yürütülüp yürütülmediğini kontrol eden saray görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asesbaşı
B
Muhzır
C
Kapucubaşı
D
Havayic-i salar
E
Pandor
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Karluk meselesinin sosyal, ekonomik ve siyasi temelli nedenleri arasında yer almaz?

A
Atlı çoban Karlukların yaşam alanlarının daralması
B
Karlukların daha dar alanlı otlaklara ihtiyaç duymaları
C
Karlukların yerleşik hayata geçmek, ya da sürgün edilmek arasında bir tercih yapmaya zorlanmaları
D
Batı Türk Hakanlığı hakan ailesinin Selçuklularla yaptıkları evlilikler sonucu devletin asli unsuru olan Karluklara yabancılaşması
E
Karlukların mal (hayvan) ve mülklerinin artması
Soru 8

Batı Karahanlılar (Batı Türk Hakanlığıma 1212’de son veren Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hârizmşâhlar
B
Naymanlar
C
Gazneliler
D
Kara Hıtaylar
E
Selçuklular
Soru 9

Batı Karahanlılar (Batı Türk Hakanlığımda 1095 yılında ulema sınıfının asker destekli yaptığı ihtilal sonucunda aşağıdaki hakanlardan hangisi öldürülmüştür?

A
Hakan Şemsü’l-Mülk
B
Tamgaç Han İbrahim
C
Arslan Han Muhammed
D
Tamgaç Han Hızır
E
Han Ahmed
Soru 10

Tamgaç Han İbrahim b. Nasr halkın desteğini aldıktan sonra muhalif ulemadan idam ettirdiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebu İbrahim ismâîl b. Ebî Nasr es-Saffâr
B
Seyyid Ebu’l-Kâsım es-Semerkandî
C
Ebu’l-Meâlî Muhammed b. Alevî el-Bağdâdî
D
Şemsü’l-Eimme Serahsî
E
Ebu Nasr Ahmed b. Süleyman el-Kâsânî
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türk Hakanlığı'nın sefer sırasındaki ordu düzeninin (Hamiş: Beşli Sistemin) parçalarından biri değildir?

A
Kutuval
B
Artçı
C
Yezek
D
Meymene
E
Meysere
Soru 12

Türk Hakanlığı’nda bir anlamda muhtar vazifesi gören ve gerektiğinde “çapta” adıyla ceza kesme yetkisine sahip olan köy büyüğüne ne ad verilir?

A
Buşgut
B
Közek
C
Kökyuk
D
Erüklemek
E
Tuşgut
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Devleti’ndeki Divan-ı Vezaret’in alâmetlerinden biri değildir?

A
Hil'at
B
Yüzük
C
Divit
D
Tırâz
E
Mayedar
Soru 14

Sebüktegin ve Mahmud devrini et-Târîhu’l-Yemînî’de anlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şamî
B
Aksarayî
C
Yazdî
D
Utbî
E
Kıvâmî
Soru 15

Gazneli Devleti'ne ait mimari eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebu Dulef Camii
B
Leşker-i Bazar Ulu Camii
C
Mı şatta Sarayı
D
Elhamra Sarayı
E
Kayravan Camii
Soru 16

Gaznelilerde eyaletteki en yüksek askerî görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadı’l kudât
B
Çevgandar
C
Zaim
D
Taştdar
E
Sipahsâlâr
Soru 17

Gazneli Mahmûd’un Afgan Seferi’nin (1020) esas sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Afganların Gazneli Mahmûd’a suikast girişiminde bulunmaları
B
Afganların Abbasi halifesini Gaznelilere karşı kışkırtmaları
C
Afganların Gaznelilere karşı Karahanlılar ile ittifak etmeleri
D
Afganların Gazne ordusuna asker göndermeyi reddetmeleri
E
Afganların Gazne hâkimiyeti altındaki bazı bölgelere saldırarak kervanlara zarar vermeleri
Soru 18

Bağdat Abbasi halifesi Kadir Billâh'ın, Gazneli Mahmûd'a verdiği lâkap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kıvâmu’d-Dîn
B
Yemînu’d-Devle
C
Muîzu’d-Dünya
D
Tâcu’l-Mille
E
Rüknu’d-Devle
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Sultan Mahmud’un Hindistan’a gerçekleştirdiği seferlerden biri değildir?

A
Bhatiya Seferi
B
Multan Seferi
C
Sumatra Seferi
D
Somnath Seferi
E
Pencâp Seferi
Soru 20

“Yeminîler” olarak da anılan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sâmânîler
B
Ihşîdîler
C
Tulunîler
D
Gazneliler
E
Harezmşahlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x