İlkÇağ Felsefesi 2015-2016 Final Sınavı

İlkÇağ Felsefesi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ksenophanes bilgi biriktirme ve çok şey bilmeyi önemserken Herakleitos bunun yerine derinlemesine bilmeyi önerir.
Aşağıdakilerden hangisinde çok şey bilme ile derinlemesine bilme durumlarını ifade eden kavramlar doğru şekilde verilmiştir?

A
Aisthesis-logos
B
Polymathos-noesis
C
Polymathos-botnes
D
Aisthesis-botnes
E
Logos-botnes
Soru 2

Herakleitos’un küçük logos olarak adlandırdığı şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psykhe
B
Noesis
C
Pyr
D
Kozmos
E
Nous
Soru 3

Felsefe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Günümüzde Türkçede kullanılan felsefe sözcüğü Arapça Felasife sözcüğünden gelmiştir.
B
Felsefe sevgi anlamına gelen “philo” sözcüğü ile bilgelik anlamına gelen “sophos” sözcüğünden oluşur.
C
Philosophos sözcüğü muhtemelen ilk kez Pythagorasçılar tarafından kullanılmıştır.
D
Felsefe yapma etkinliği M.Ö. 200 dolaylarında Atina’da ortaya çıkmıştır.
E
Felsefe terimi gerçek anlamını Platon ve Aristoteles’te bulmuştur.
Soru 4

Ksenophanes’e göre bilgimizin sınırını aşağıdakilerden hangisi belirler?

A
Tahmin
B
Deneyim
C
Akıl yürütme
D
Görme
E
Kanaat
Soru 5

Aşağıdaki filozofların hangisi ile beraber bilen özne ilk defa felsefeye girmiş ve özne ve nesne arasında bir ayrım yapılmıştır?

A
Sokrates
B
Thaïes
C
Demokritos
D
Anaksimenes
E
Pythagoras
Soru 6

Ortaya koyduğu felsefe Elea adı verilen bölgede etkinlik göstermiş olması nedeni ile Elea felsefesi olarak anılır. Ona göre her şey ezeli ve ebedidir. Yoktan varlık, varlıktan yokluk meydana gelmez. Her şey “bir”dir ve sadece “bir” vardır. Değişme yoktur. Buradaki “bir” bir küredir. Toprak, hava, su, ateş gibi bir şey değildir.
Yukarıdaki paragrafta bahsedilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Protagoras
B
Parmenides
C
Sokrates
D
Platon
E
Anaksimenes
Soru 7

Evrendeki her şeyin sonsuz sayıdaki spermatanın birleşme ve ayrışmalarından oluştuğunu savunan, nous’a hem hareket ettirici hem de planlayıcı bir güç atfeden ve bu nedenle ilk teleolojik düşünürlerden biri sayılan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Protagoras
B
Anaksagoras
C
Anaksimenes
D
Parmenides
E
Pythagoras
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Antik Yunan dünyasında kinesis sözcüğüne yüklenen anlamlardan biri değildir?

A
Niteliksel değişim
B
Mekânda yer değiştirme
C
Doğum süreci
D
Herhangi bir şeyin özünün değişmesi
E
Niceliksel değişim
Soru 9

İnsanların doğada önem verdikleri şeyleri tanrılaştırdıklarını ve sofistlerin filozoflarla hatipler arasında bir yerde durduklarını düşünen ünlü Sofist aşağıdakilerden hangisidir?

A
Prodikos
B
Gorgias
C
Protagoras
D
Kallikles
E
Hippias
Soru 10

İnsanlar arasında doğal bir eşitlik ve akrabalık olduğunu belirten ilk düşünürlerden biri olan insanların arasındaki bu doğa gereği olan eşitlik ve akrabalığın bozulma sebebinin ise yapay olduğunu, sonradan oluşturulmuş yasalar ile bozulduğunu savunan sofist aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sokrates
B
Thrasymakhos
C
Kallikles
D
Elisli Hippias
E
Anaksimandros
Soru 11

Sofistlere göre bir bilginin ölçütü, bir başka ifadeyle “bilginin geçerliliğinin belirlenmesinde bakılacak şey” aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tutarlılık
B
Theoria
C
Gerçeklik
D
Physis
E
Praksis
Soru 12

(I) Platon, doğayı görünür şeylerin ötesindeki idealar olarak görmüştür. (II) Adil sitenin gökte bir modeli olduğunu, isteyenin ona bakarak kendisini düzenleyebileceğini savunmuştur. (III) Site düzeninde doğru başlangıç eğitimdir. (IV) Site düzeninde eğitim hukuk ile başlar. (V) Özgür yurttaşlar için mutlaka öğrenilmesi gereken bilgiler ise aritmetik, geometri ve astronomidir.
Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış ifadelerden hangisi Platon’un Devlet adlı eserinde savunduğu fikirlere göre yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Platon’un gençlik yıllarında yazdığı ve hocası Sokrates’in etkilerini doğrudan yansıtan eserlerinden biri değildir?

A
Kriton
B
Savunma
C
Sophist
D
Kharmides
E
ion
Soru 14

Platon’a göre aşağıdakilerden hangisinin ideası olamaz?

A
Sayı
B
Ruh
C
insan yapımı nesneler
D
Ahlaki kavramlar
E
Sıradan nesneler
Soru 15

Platon’un ilk dönem eserlerinden itibaren genellikle “idea” sözcüğü ile beraber andığı ve yaklaşık olarak onunla aynı anlama gelecek şekilde kullandığı sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Topos
B
Aisthetos
C
Demiourgos
D
Phoros
E
Eidos
Soru 16

Aristoteles’e göre bir şeyin gerçeklik ya da varlık kazanması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine bağlıdır?

A
Formun edimselleşmesine
B
Maddenin formdan pay almasına
C
Form ile maddenin bir araya gelmesine
D
Tanrı’nın maddeyi forma sokmasına
E
Tanrı’nın madde ile form arasında aracılık etmesine
Soru 17

Aristoteles’e göre aşağıdakilerden hangisi poietikbir disiplindir?

A
Müzik
B
Metafizik
C
Ekonomi
D
Politika
E
Fizik
Soru 18

Aristoteles’e göre insan kendi amacına, iyisine, mutluluğuna ancak toplum ve devlet düzeni içinde erişebilir. (II) Devletin varoluş amacı da insanın mutluluğundan başka bir şey değildir. (III) ideal site düzeni farklı sınıfların bir araya gelerek oluşturduğu yapıdır. (IV) ideal site köleler, askerler ve yöneticilerden oluşur. Tüccarlar ise özellikle site düzenini bozdukları için sitede yer almazlar.
Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
Yalnız IV
E
I ve III
Soru 19

Aristoteles’in evren anlayışı Ay-altı alem, Ay-üstü alem ve sabit yıldızlar alanı olmak üzere üçe ayrılır. (II) Ay-altı âlem yeryüzüdür. (III) Ay-altı âlemde her şey tek bir elementten yapılmıştır. (IV) Ay-üstü âlemdeki gök cisimleri ise esir denen bir maddeden yapılmıştır. (V) Ay-üstü âlemdeki gök cisimleri tanrısal nitelikteki değişmez dairesel harekete tabilerdir.
Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 20

Aristoteles’e göre aşağıdakilerden hangisi çoğunluk idaresine dayalı bir rejimdir?

A
Oligarşi
B
Tiranlık
C
Aristokrasi
D
Krallık
E
Politi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x