İlkÇağ Felsefesi 2015-2016 Vize Sınavı

İlkÇağ Felsefesi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hesiodos evrendeki hareketi aşağıdakilerden hangisiyle açıklar?

A
Eros
B
Khaos
C
Okeanos
D
Psykhe
E
Mysterie
Soru 2

Homeros’un destanlarındaki tanrılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özel yiyecekler yerler
B
insanlar arasındaki münakaşalarda tarafsız kalırlar
C
insanların sahip olduklarına benzer inançlar taşırlar
D
Ölümsüzdürler
E
Savaşçı özellikler sergilerler
Soru 3

Thaïes, Anaksimandros ve Anaksimenes’in düşünsel etkinlikleri kendi dönemlerinde aşağıdakilerden hangisiyle anılmaktaydı?

A
Physikoi
B
Philosophos
C
Arete
D
Philo
E
Mythos
Soru 4

Hesiodos’a göre evrenin başlangıcını oluşturan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arete
B
Sophos
C
Khaos
D
Eros
E
Psykhe
Soru 5

(I) Mitolojik düşüncede tabiatla konuşulur, onunla diyalog kurulur. (II) Her şeyden önce insanın “Neredeyim? Evren nedir? Bu dünya nasıl meydana geldi?” gibi sorularına cevap verir. (III) Mitoslar, evrendeki her şeyi kişileşmiş ve canlı olarak görürler, onların gözündeki her obje bir “sen” dir. (IV) Mitolojik düşünce genel olarak yoktan var edilmiş, tüm var edilenlerin arkasında başka bir maddenin var olduğuna inanılan bir dünya görüşünü savunur.
Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
Yalnız IV
E
I ve III
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi mitolojik düşünmenin maddeye yüklediği özelliklerden biri değildir?

A
Ebedilik
B
Tutsaklık
C
Ezelilik
D
Canlılık
E
Ruhsuzluk
Soru 7

Aşağıdaki astronomik keşiflerden hangisi Anaksimandros’a aittir?

A
Dünyanın ekliptik eğriliği
B
Dünyanın yuvarlaklığı
C
Ayın dünyanın uydusu olması
D
Yerçekimi ilkesi
E
Uzayı kaplayan esir maddesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Anaksimenes’e göre her şeyin arkhesidir?

A
Su
B
Toprak
C
Ateş
D
Atom
E
Hava
Soru 9

Görünen dünyanın ve ondaki değişmenin açıklanmasına yönelik olarak varlığın aslının esasının ne olduğu ve bu kaynaktan bütün var olanların nasıl meydana geldiğini Anaksimandros aşağıdakilerden hangisi ile açıklamaya çalışır?

A
Arete
B
Kosmos
C
Apeiron
D
Psykhe
E
Ark he
Soru 10

Sonraları dört temel öğe olarak benimsenecek olan toprak, su, hava ve ateşi felsefede ilk kez “tam anlamıyla” konu edinen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anaksimandros
B
Thales
C
Anaksimenes
D
Herakleitos
E
Hesiodos
Soru 11

Anaksimenes’e göre dünya şekil olarak aşağıdakilerden hangisine benzer?

A
Elips
B
Sütun
C
Küre
D
Çanak
E
Tepsi
Soru 12

Gelenek tarafından Thaies ile başladığı kabul edilen felsefenin aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarafından ilk kez bir terminolojiye geçirildiği kabul edilir?

A
Platon
B
Anaksimenes
C
Aristoteles
D
Pythagoras
E
Anaksimandros
Soru 13

Felsefe tarihinde bilginin ölçütünü koyan ve bunun dışında kalanları kanaat olarak belirleyen ilk filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristo
B
Anaksimenes
C
Sokrates
D
Ksenophanes
E
Platon
Soru 14

Eski Yunan dünyasında ruhun kendinden geçerek arınması ve bu yolla bedenin esaretinden kurtulup özgürleşmesi süreci aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle ifade edilir?

A
Mania
B
Katharsis
C
Pneuma
D
Theoretikos bios
E
Sophos
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Pythagorasçıların felsefi yaşam biçimini tanımlamakta kullandıkları bir ifadedir?

A
Theorikos bios
B
Cosmopolisi
C
Politikos
D
Physikoi
E
Khremata
Soru 16

Felsefe tarihinde ilk kez kosmos (her şey) kelimesini kullanan aşağıdaki felsefecilerden hangisidir?

A
Aristo
B
Pythagoras
C
Platon
D
Herakleios
E
Anaksimenes
Soru 17

Herakleitos’a göre insan beninin ya da ruhunun, kendisini duyu organlarıyla belli eden ve varlıkla fiziksel bir bağ kurmaya yarayan yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Noesis
B
Aisthesis
C
Psykhe
D
Logos
E
Mania
Soru 18

Herakleitos’un “ben” anlamında kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Logos
B
Noesis
C
Pyr
D
Psykhe
E
Aisthesis
Soru 19

Şairlerin yanı sıra filozofları da evrensel hakikatlerin bilgisinden mahrum oldukları gerekçesiyle eleştiren, Pythagoras’a “yalancıların başı” diyen, Ksenophanes’i “çok şey görmekle bilge olunmaz” diyerek eleştiren ve anlayarak bilgi edinmenin önemine vurgu yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Parmenides
B
Anaksagoras
C
Sokrat
D
Platon
E
Herakleitos
Soru 20

Herakleitos’a göre aşağıdakilerden hangisi dört temel erdemden biri değildir?

A
Bilgelik
B
Yiğitlik
C
Güzellik
D
Adalet
E
Ölçülülük
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x