İlkÇağ Felsefesi 2016-2017 Final Sınavı

İlkÇağ Felsefesi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Herakleitos’un kosmos (evren) anlayışıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Tüm değişme zıt unsurların birbirleriyle yer değiştirmesinden ibarettir.
B
Evrenin ana maddesi logostur.
C
Evrendeki her şey zıt unsurların bir araya gelmesiyle oluşur.
D
Evren ilahi yasaların değil, doğal unsurlar arası dönüşümlerin alanıdır.
E
Evrenin ana maddesi ateştir.
Soru 2

Anaksimandros’un apeiron kavramı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Tanrısal ve ezelidir.
B
Kişilik içeren bir yapı değildir.
C
Nitelik bakımından belirsiz, nicelik bakımından sınırlı ve yetkindir.
D
Oluş ve yok oluşa hâkim olan bir yasalılıktır.
E
Tüm şeylerin kendisinden çıkıp kendisine dönecekleri arkhedir.
Soru 3

Pythagorasçılara göre aşağıdakilerden hangisi varoluş sırası bakımından diğerlerinden sonra gelir?

A
Cisim
B
Hava
C
Şekil
D
Sayı
E
Ateş
Soru 4

Felsefe yapma etkinliği aşağıdakilerden hangisi ile başladığı kabul edilir?

A
Hipokrates
B
Aristoteles
C
Sokrates
D
Platon
E
Thales
Soru 5

Evrendeki bileşik şeylerin (syntheta) nasıl meydana geldiklerini açıklayan bir görüş aşağıdaki sorunlardan hangisine bir çözüm önermiş olur?

A
inanç Sorunu
B
Arkhe Sorunu
C
Tanrı-Evren ilişkisi Sorunu
D
Canlılık Sorunu
E
Oluş Sorunu
Soru 6

Ksenophanes’e göre bilgimizin sınırını aşağıdakilerden hangisi belirler?

A
Deneyim
B
Akıl yürütme
C
Kanaat
D
Tahmin
E
Görme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi felsefe tarihinin ilk gayeci (teleolojik) düşünürlerinden biri kabul edilmektedir?

A
Anaksimandros
B
Parmenides
C
Thales
D
Anaksagoras
E
Anaksimenes
Soru 8

Anaksagoras’ın evren anlayışında önemli bir yeri olan spermatalar hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Bileşik yapıdadırlar.
B
Tüm bileşik şeyleri meydana getirirler.
C
Evrendeki herşeyin temel öğeleridirler.
D
Ezeli ve ebedidirler.
E
Sayıca sonsuzdurlar.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Yunan düşüncesinde kinesis kavramının yüklendiği anlamlardan biri değildir?

A
Mekanda bir yerden bir başka yere hareket etme
B
Herhangi bir şeyin çoğalıp azalması
C
Bir şeyin özelliklerinin değişmesi
D
Bir şeyin özünün değişmesi
E
Bir şeyin yoktan varlığa gelmesi
Soru 10

İnsanlar arasında doğal bir eşitlik olduğunu savunan Sofistler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru ve bir arada verilmişlerdir?

A
Antiphon-Trasymakhos
B
Hi ppias-Kalli kles
C
Hippias-Antiphon
D
Kallikles-Trasymakhos
E
Antiphon-Kallikles
Soru 11

Aşağıdaki kısa felsefi yargılardan hangisi Sokrates’e atfedilemez?

A
Her insan iyiyi ister.
B
Mutluluk için tümelin bilgisi gerekli ve yeterlidir.
C
Erdem bilgidir.
D
Mutluluk bir ahlak yaşamıdır.
E
insan, tüm bildiklerine doğuştan sahiptir.
Soru 12

Platon’un aşağıdaki diyaloglarından hangisinde erdem konularının neler olduğu ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir?

A
Menon
B
Phaedrus
C
Phizidon
D
Kriton
E
Timzios
Soru 13

Gorgias’a göre sözün, insan doğası üzerinde etkili olmasının başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
insandaki değişmez hakikat arzusu
B
insan bilmesinin sınırlılığı
C
Doğa yasalarının tabii eğilimi
D
Sözün ve insanın aynı özden gelmesi
E
insan doğasının söze yatkınlığı
Soru 14

Platon’a göre ruhun tumoeides isimli parçasının sitedeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zanaatkarlar
B
Yöneticiler
C
Filozoflar
D
Askerler
E
Şairler
Soru 15

Platon’un Timaios diyalogunda çizdiği tabloda aşağıdakilerden hangisi ezeli-ebedi değildir?

A
İlk-Madde
B
Demiourgos
C
Ruh
D
idealar
E
iyi ideası
Soru 16

Platon’a göre “Timarşi” aşağıdaki rejimlerden hangisinin bozulmuş biçimidir?

A
Monarşi
B
Oligarşi
C
Demokrasi
D
Aristokrasi
E
Tiranlık
Soru 17

Platon’a göre aşağıdakilerden hangisi ideal siteyi oluşturan tüm sınıfların sahip olmaları gereken erdemlerden biri değildir?

A
Adalet
B
Cesaret
C
Doğruluk
D
Ölçülülük
E
Dindarlık
Soru 18

Aristoteles’in erdem anlayışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Erdem iki aşırı uç arasında kalan makul ortayı tercih etmeye dayalı bir huydur.
B
Erdemli kişilik erdemi davranışları alışkanlık haline getirmekle mümkündür.
C
Erdeme göre eyleme kapasitesi doğuştan gelmez, sonradan eğitim yoluyla edindirilir.
D
Eylemler, kendinde bir amaç değil, daima bir araçtır.
E
Erdem, en genel anlamıyla, insanın kendi amacına uygun durumda bulunmasıdır.
Soru 19

(I) Aristoteles bilimleri üçe ayırır. (II) Bu üç bilim Teorik, Pratik ve Kinetik bilimler olarak adlandırılır. (III) Teorik bilimler bilgiyi kendileri adına isterler (IV) Pratik bilimler bilgiyi eylem için araç kılarlar.
Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
I ve III
Soru 20

Aristoteles’in varlık öğretisinde önemli bir yeri olan entelekheia ne demektir?

A
Maddenin ve evrenin ezeliliği ve ebediliği durumu
B
ufak bir maddilik taşımayan, hareket ettirmeyen hareket ettirici
C
Maddede henüz açığa çıkmamış olan ideanın kuvve halinde kalma durumu
D
Şeylerin, ana nedenleri olan idealarından pay almaları durumu
E
Evrendeki herşeyin Tanrı tarafından saptanmış amacıyla uyumlu olarak açınması yasası
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x