İlkÇağ Felsefesi 2017-2018 Final Sınavı

İlkÇağ Felsefesi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Evreni oluşturan temel unsurun sonsuz sayıdaki atomlar olduğunu iddia eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anaksogaras
B
Parmenides
C
Empedokles
D
Herakleitos
E
Demokritos
Soru 2

Felsefe yapma etkinliği MÖ 600 dolaylarında bir iyonya kendi olan Milet’te yaşayan ________ ile başlamıştır.
Yukarıdaki boşluk için en uygun isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sokrates
B
Homeros
C
Ksenophanes
D
Thales
E
Hesiodos
Soru 3

Anaksogaras için aşağıda ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Eserlerini dini bir düşünceye dayandırır.
B
Atom teorisinin kurucusu olarak kabul edilmektedir.
C
Yaratma kavramına yüklediği anlam sebebi ile deizm ile ilişkilendirilir.
D
Fikirlerinden dolayı yargılanan ve idam edilen ilk filozoftur.
E
Monist düşünürler arasında yer alır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Miletos Okulu’nun düşünürlerinden biridir?

A
Ksenophanes
B
Parmenides
C
Herakleitos
D
Galileo
E
Anaksimandros
Soru 5

Platon’un bilgi anlayışı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Platon’da bilginin nesnesi duyulara konu olan varlıklardır.
B
Platon’un bilgi anlayışı en kolay bilmek hatırlamaktır önermesi ile özetlenebilir.
C
Platon, algılarımıza konu olan dünya ile formlar dünyasını birbirinden ayırır.
D
Platon, episteme kavramını formlar dünyasından elde edilen bilgiyi anlatmak için kullanır.
E
Platon’a göre bilginin ortaya çıktığı yer akıldır.
Soru 6

Farabi’nin ‘Erdemli Şehir’ adlı eserinin Platon’un ‘Devlet’inin çok açık bir biçimde izlerini taşıması aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

A
Kant ve Hegel gibi düşünürlerin eserlerinde pek çok kez Platon’dan bahsetmeleri
B
Aristoteles gibi bir büyük düşünürün yetişmesine Platon’un katkı sağlaması
C
Müslüman düşünürler üzerinde derin bir Platon etkisinin varlığı
D
Platon’un eserlerini diyaloglar biçiminde yazması
E
Platon’un açık ve sade bir düşünce biçimine sahip olması
Soru 7

Platon algılarımıza konu olmaksızın varlığa temel teşkil eden soyut varlıkları ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmaktadır?

A
Doxa
B
idea
C
Fenomen
D
Episteme
E
Ontoloji
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinde teleolojik açıklama biçimi ile uyumlu bir önerme yer almaktadır?

A
Normal koşullar altında su 100 derecede kaynar.
B
ilkbaharda sıcaklık arttıkça tohumlar filiz verir.
C
Yeterince çalışmayan öğrenciler sınavlarında başarılı olamazlar.
D
Kuşların kanatları uçmalarını sağlamak içindir.
E
iktisadi alt yapı din, ideoloji, kültür ve sanat gibi tüm üstyapı kurumlarını belirler.
Soru 9

Platon tarafından kurulan ve bugünkü üniversitelere benzer bir eğitimin verildiği kurum hangisidir?

A
Bologna Üniversitesi
B
Platon Enstitüsü
C
Akademi
D
Studium Generale
E
Üniversite
Soru 10

Aristoteles’in hayatı ve eserleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hayatını bir Atina vatandaşı olarak sürdürmüştür.
B
Lykeion adlı okulunu Atina’da kurmuştur.
C
Eserlerinin tümünü Latince kaleme almıştır.
D
Magna Morali adlı eseri ile biyolojinin gelişimine ciddi manada katkı sağlamıştır.
E
Batı felsefesinin temellerini atan sistem sahibi ilk çağ filozoflarının ilkidir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in ruh anlayışı ile uyumsuz bir önermedir?

A
Beden öldüğünde ruh yaşamaya devam eder.
B
Beden ruh için bir araçtır.
C
Ruh bedenin bütünlüğünü temin eder.
D
Bedenden ayrı bir ruh düşünülemez.
E
Form olarak ruh yaşayan insanın varlık biçimidir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Roma Stoası döneminin ünlü simaları arasında yer almaktadır?

A
Khrysippos
B
Seneca
C
Kleanthes
D
Panaitios
E
Poseidonios
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Stoacı öğretinin gelişimi bakımından bir kaynak işlevi görmüştür?

A
Plotinus
B
Farabi
C
Platon
D
Sokrates
E
Aristoteles
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Eski Stoacılara ait bir düşüncedir?

A
Evrende cereyan eden her hadise önceden belirlenmiştir.
B
Doğanın özü sudur.
C
Ruh ile beden arasında karşılıklı etkilemeye dayalı bir ilişki söz konusudur.
D
Eylemleri doğurdukları sonuçlar bakımından değerlendirmek gerekir.
E
Haz iyinin bizatihi kendisidir.
Soru 15

Yeni-Platonculuğun mistik karakteri aşağıdaki akımlardan hangisine dayandırılabilir?

A
Hint felsefesi
B
Stoa okulu
C
Pythagoras
D
Arsitoteles
E
Parmenides
Soru 16

Plotinus'un eserlerini Enneadlar adıyla bir araya getiren öğrencisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ammonius
B
lamblichus
C
Boethius
D
Proclus
E
Porphyry
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yeni-Platonculuğu benimseyen Hıristiyan düşünürler arasında sıralanabilir?

A
Plotinus
B
Proclus
C
Poseidonios
D
lamblichus
E
Demokritos
SONUÇLAR
17 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x