İlkÇağ Felsefesi 2017-2018 Vize Sınavı

İlkÇağ Felsefesi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ruh göçü anlayışı Eski Yunan’a nereden gelmiştir?

A
Mısır
B
İran
C
Hint
D
Mezopotamya
E
Babil
Soru 2

Felsefede Sophia ne anlama gelmektedir?

A
Mutluluğa yönelme
B
Hikmet arayışı
C
Güç kullanımında adalet
D
Ölümsüzlük
E
Erdeme yönelme
Soru 3

Aristoteles, mitologların doğanın işleyişine ilişkin ele aldıkları görüşleri akıl yürütmeler eşliğinde temellendiremedikleri için filozoflardan ayrıldıklarını öne sürerken felsefi düşünüşün yöntemsel ayracını da belirlemiş olur: felsefi düşünüş tutarlı akıl yürütmeler eşliğinde belirir.
Buna göre, mitologlarla ilk filozofların farkı, ele aldıkları ilgi ve kaygılarla değil, konularına yaklaşımlarında kullandıkları yöntemlerle belirlenir. Böylece mitosun yerini ________ alır ve doğayı salt akılcı yöntemle inceleyen Pre-Sokratik filozofların devri başlamış olur.
Yukarıdaki boşluk için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Theogonia
B
Logos
C
Metafizik
D
Kaos
E
Kosmos
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Eski Yunan mitolojilerinde insanlara bilgeliği, tekniği ve insan olmayı öğreten tanrı olarak geçmektedir?

A
Kronos
B
Phanes
C
Zeus
D
Promethous
E
Dionysos
Soru 5

İnsanın ruhunun yaptıklarından sorumlu olduğu fikri Eski Yunan’a nereden gelmiştir?

A
Sümer
B
Maya
C
Çin
D
Mısır
E
Hint
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Empedokles’in düşünceleri ile uyumlu değildir?

A
insanın katı yönünü teşkil eden et ve kemik topraktan oluşmaktadır.
B
Sevgi ve nefret evrendeki maddi gerçekliği mümkün kılan iki etkin nedendir.
C
Varlık vardır, var olmayan ise yoktur.
D
Çevremizdeki nesnel gerçeklik hava, su ve toprak olmak üzere üç aslî unsurdan oluşur.
E
Mutlak anlamda ne meydana gelişten ne de yok oluştan bahsedilebilir.
Soru 7

Parmenides’e göre bir şeyin varlığını kavramak, yani varlığını araştırmak ancak aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla mümkündür?

A
Duyular
B
Vahiy
C
Deney
D
Gözlem
E
Akıl
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Pythagoras ve ardıllarının başarıları arasında yer almaz?

A
Miletos Okulu’nun monist bakış açısını yeniden üreterek güçlendirmeleri
B
Matematik alanında özgün kuramlar geliştirmeleri
C
Evrenin matematiksel olarak ifade edilebilecek bir düzeni içerdiği yolundaki modern anlayışın temelini hazırlamaları
D
Ruh göçü düşüncesi ile yüzyıllarca sürecek bir tartışmaya dair ilk iddiaları dile getirmeleri
E
Bilen özne düşüncesinin felsefe tarihi içinde yer almasına yol açmaları
Soru 9

Logosa dair söyledikleri ile diyalektik düşüncenin ilk basamaklarını oluşturan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anaksimandros
B
Herakleitos
C
Anaksimenes
D
Sokrates
E
Parmenides
Soru 10

Hareketin imkânsızlığını mantığın olanakları dâhilinde kanıtlamaya çalışan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Elealı Zenon
B
Anaksimenes
C
Parmenides
D
Herakleitos
E
Thales
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi plüralist bir filozof olarak isimlendirilebilir?

A
Herakleitos
B
Parmanides
C
Anaxagoras
D
Ksenophanes
E
Anaximenes
Soru 12

Reenkarnasyon düşüncesi Empedokles'ten önce aşağıdaki isimlerden hangisi tarafından benimsenmiştir?

A
Pythagoras
B
Thales
C
Parmenides
D
Demokritos
E
Empedokles
Soru 13

Sokrates ile ilgili olarak aşağıda söylenenlerde hangisi doğrudur?

A
insanın her şeyin ölçütü olduğuna inanır.
B
Düşüncelerini dile getirirken tümdengelime dayalı bir akıl yürütmeyi tercih eder.
C
Doğa felsefesi ile ilgili bir düşünürdür.
D
Evrensel geçerliliğe sahip bir bilgi edinmenin imkânsızlığına dikkat çeker.
E
Muhataplarına bilgisizlik bilinci aşılamaya çalışır.
Soru 14

Demokritos’un ahlâk anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Mutçuluğa karşıdır.
B
Monizm ile uyumludur.
C
Akla dayalıdır.
D
Hazcıdır.
E
Bireycidir.
Soru 15

Sofistler ile ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A
Evrensel bir bilgiye ulaşılabileceğine inanmazlar.
B
Retorik alanında ustalık sahibidirler.
C
Felsefeyi gökten yere indirmişledir.
D
Profesyonel birer eğitimcidirler.
E
Günümüze ulaşan pek çok yazılı eser bırakmışlardır.
Soru 16

Aşağıdaki düşüncelerden hangisi Tanrı'nın ya da tanrıların insan biçiminde olduğu inancına verilen isimdir?

A
Monitezim
B
Plüralizm
C
Monizm
D
Hylozoizm
E
Antropomorfizm
Soru 17

Aşağıdakilerden hangi Kirene Okulu üyesi hazcılıktan yola çıkarak son derece kötümser bir dünya görüşü geliştirmiş ve öğrencilerine intihar etmelerini önermiştir?

A
Theodoros
B
Ksenophon
C
Aristippos
D
Hegesias
E
Protagoras
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Kinikler Okulu ve Kirene Okulu’nun ortak özellikleri arasında yer alır?

A
Bilgi, erdem ve mutluluk arasında kopmaz bir bağ tesis etmek
B
Hazzı mutluluğun yegâne kaynağı olarak görmek
C
Çileci bir hayatı tercih etmek
D
Devlete özgü değerleri tümüyle kabul etmek
E
Kamu yararını esas almak
Soru 19

Sokrates’in bilgi ve ahlâk anlayışından yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Sokrates demokrasi yanlısı bir düşünürdür.
B
Sokrates için ahlâk erdemin bilgisinden öte bir şey değildir.
C
Sokrates kötülüklerle mücadele edilebileceğine inanmaz.
D
Sokrates için erdemli olmanın öncelikli koşulu seçkin bir zümreye ait olmaktır.
E
Sokrates ahlâkı epistemolojik bir zeminde ele alan yaklaşımlara itiraz eder.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi küçük Sokratik okullar ile ilişkilendirilebilecek bir isim değildir?

A
Platon
B
Eubilides
C
Eukleides
D
Antisthenes
E
Phaidon
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x