İlkÇağ Felsefesi 2018-2019 Final Sınavı

İlkÇağ Felsefesi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ölümden sonra bir başka hayat olduğu fikri Eski Yunan’a nereden gelmiştir?

A
Hint
B
Çin
C
Mısır
D
Sümer
E
Milet
Soru 2

Eukleides aşağıda sıralanan okullardan hangisinin kurucusu olarak kabul edilmektedir?

A
Stoa
B
Kirene
C
Megara
D
Elea
E
Elis-Eretria
Soru 3

Parmenides için bilginin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanrı
B
Duyular
C
Tecrübe
D
Sezgi
E
Akıl
Soru 4

“Hiçbir şey yoktur, olsa da bilemezdik, bilsek de başkalarına aktaramazdık” önermeleri aşağıdaki Sofistlerden hangisi tarafından dile getirilmiştir?

A
Kallikles
B
Thrasymachus
C
Prodikos
D
Protagoras
E
Gorgias
Soru 5

Yunan mitolojisinde insanın bünyesinde kötü güçler olduğuna dair bir yan vardır. Bu kötü yan hemen bütün kültürlerde bedeni aşağılama biçiminde kendisini gösterir. Fakat insanın içinde tanrı ________ , yani ilahi ve ölümsüz bir yön de vardır. O halde insan bir yönüyle maddi, bir yönüyle tanrısaldır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Okeanos
B
Kaos
C
Mitos
D
Mysterie
E
Dionysos
Soru 6

Platon’a göre tiranlık aşağıdakilerden hangisindeki yozlaşmanın neticesinde ortaya çıkmaktadır?

A
Meritokrasi
B
Timokrasi
C
Demokrasi
D
Aristokrasi
E
Plütokrasi
Soru 7

Platon’un ideal devletindeki yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisinde sunulmaktadır?

A
Demokrasi
B
Aristokrasi
C
Tiranlık
D
Plütokrasi
E
Timokrasi
Soru 8

Platon, Philebus adlı eserinde iyi şeyler arasında hiyerarşik bir sıralama yaparken aşağıdakilerden hangisine ilk sırada yer vermiştir?

A
Bilgi
B
Ölçülülük
C
Haz
D
Akıl
E
Güzellik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Platon’a göre iyi bir devletin kuruluşunda etkili olan özellikler arasında yer almaz?

A
Adalet
B
Cesaret
C
Ölçülülük
D
Coşku
E
Bilgelik
Soru 10

Aristoteles zihni melekeler ile karakter melekeleri arasında ayrım yapar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir zihni melekedir?

A
Cesaret
B
Erdem
C
Cömertlik
D
Özgüven
E
Adil olma
Soru 11

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Aristoteles'in savunduğu görüşlerden biri değildir?

A
Devlet bireylerin yaşamına hiçbir biçimde müdahale etmemelidir.
B
Devlet bir yurttaşlar topluluğudur.
C
Yeni nesillere verilecek eğitim ortak ve kamusal olmalıdır.
D
Monarşi adil bir yönetim biçimidir.
E
Şehirler insan toplumları için ideal bir ölçek oluşturur.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in bilgi anlayışının önemli bir parçası olan aksiyomların sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Daha aslî
B
Doğru
C
Ölümsüz
D
Dolaysız
E
Daha genel
Soru 13

Bir şeyin varlığını izah ederken onun yöneldiği hedefi dikkate alan açıklamaları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nedensel
B
Karşılaştırmalı
C
Diyalektik
D
Teleolojik
E
Özcül
Soru 14

Epikürosçuların Mantık’a verdikleri isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kanonik
B
Apatheia
C
Panteizm
D
Fizik
E
Katalepsis
Soru 15

__________ şeylerin mevcudiyetini mutlak bir şekilde reddediyor değildirler. Onlar görünüş ile gerçeklik arasında bir ayrım yaparak fenomenlerin, nesnelerin görünen kısımlarının varlığını kabul etmektedirler. Onların kuşku konusu ettikleri şey nesnelerin kendinde halleridir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakileden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Dogmatikler
B
Sofistler
C
Stoacılar
D
Şüpheciler
E
Epikürosçular
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Epiktetos’a ait bir düşünce değildir?

A
insanlar yaşamlarını kendi arzu ve hevesleri doğrultusunda sürdürmelidir.
B
insan aklı tümel akıldan alınmış bir paydır.
C
Mutlu olmak için kişi elindekilerle yetinmeyi bilmelidir.
D
Mutluluk bilgiye sahip olmayı gerektirir.
E
insan kaderin getirdiklerine razı olmalıdır.
Soru 17

Plotinus’un felsefesinde ahlâkın nihai amacı olarak aşağıdakilerden hangisi belirlenmektedir?

A
Huzurlu olmak
B
Kendi özel amacını gerçekleştirmek
C
Doğaya uygun bir yaşam sürmek
D
iyi yaşamak
E
Tanrı’ya benzemek
Soru 18

Plotinus’un bilgi felsefesinin merkezi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vecd
B
Akıl
C
Duyu
D
Deney
E
idealar
Soru 19

Plotinus’un varlıklar hiyerarşisinde Tanrı’nın mükemmeliyetinden zorunlu olarak taşmış ilk varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Madde
B
Nous
C
Phusis
D
Ruh
E
idealar
Soru 20

Plotinus’a göre Tanrı hakkında O’nun ne olduğunu belirten önermeler kurulamaz. Tanrı’nın ne olduğu değil, ne olmadığı söylenebilir. Başka bir deyişle, Plotinus ________ ________ olarak nitelendirilebilecek negatif bir teoloji anlayışına sahiptir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakileden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Katafatik Teoloji
B
Agnostizm
C
Monoteizm
D
Apofatik Teoloji
E
Türüm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x