İlkÇağ Felsefesi 2018-2019 Vize Sınavı

İlkÇağ Felsefesi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eski Yunan’da vahiy bilgisine dayalı kurumsallaşmış bir din yoktur. Bunun yerine bolca ________ vardır. Bu tek bir kişinin kalbine yönelmiş ilhamlar biçiminde ortaya çıkar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
esinlenme
B
mitos
C
mysterie
D
khaos
E
kehanet
Soru 2

I. Gökyüzündeki yasa sarsılmaz bir yasadır.
II. insanlık her şeyin mükemmel olduğu bir altın çağ ile başlamıştır.
III. Yalan yanlış ne biliyorsa tanrılardan öğrendiğini savunur.
Hesiodos'un savunduğu fikirler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3

Eski Yunan dünyasında mitolojik düşünmeyi benimseyen gruplar genellikle aşağıdakilerden hangisidir?

A
kadınlar
B
felsefeciler
C
sofistler
D
halk
E
aristokratlar
Soru 4

Homeros'a göre evreni oluşturan temel madde ________ , Hesiodos'da ise temel madde, ________ olarak adlandırılmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla doğru olarak aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
sophos - khaos
B
okeanos - khaos
C
kosmos - sophos
D
khaos - okeanos
E
arkhe - okeanos
Soru 5

Mitolojik düşünme, kültürlere göre farklılıklar gösterse de ortak bir yapıya sahiptir. Yani içerik bakımından ________ değildir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
kaotik
B
evrensel
C
sorgulayıcı
D
tekdüze
E
bireysel
Soru 6

Pythagorasçılara göre evrendeki düzenin ardında yatan arkhe ________ .
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
logos'tur
B
pneuma'dır
C
müzik'tir
D
sayı'dır
E
ateş'tir
Soru 7

Anaksimenes'e göre, görünenlerin çokluğunun arkasındaki birliğe, kozmosta var olan her sevin kendisinden türediği töze verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
peras
B
arkhe
C
pneuma
D
apeiron
E
aer
Soru 8

__________ Anadksimandros'a göre her şeyin iç içe geçtiği ve kendisinden türediği, sonsuz sınırsız ve belirsiz olan başlangıçtaki ana-maddedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
apeiron
B
peras
C
arkhe
D
aer
E
logos
Soru 9

Parmenides'e göre aşağıdaki önermelerden hangisi hiçbir araştırmaya gerek duyulmadan kabul edilmesi gereken tek önermedir?

A
Varlık parçalardan oluşur.
B
Varlık tektir.
C
Varlık yoktan var edilemez.
D
Varlık vardır.
E
Varlığın bilgisi herkese açıktır.
Soru 10

Sabit yıldızlar ve gezegenler arasında ayrım yapan ilk düşünürdür. Sabit yıldızlar için kristal kürelere çakılı çiviler tanımını yaparken gezegenlerin dünyanın etrafından hareket ettiklerini de söyler.
Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thales
B
Anaksimenes
C
Aristoteles
D
Anaksimandros
E
Pythagoras
Soru 11

Pythagorasçı felsefenin insana bakış açısını belirleyen formel neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ruh
B
Sayı
C
Sınır
D
Düalizm
E
Arkhe
Soru 12

ilk Sofist, yaklaşık olarak MÖ 490 ile 420 yılları arasında yaşamış ve bir rölativist olan ________ .
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Hippias'tır
B
Protagoras'tır
C
Timaios'tur
D
Sokrates'tir
E
Antiphon'dur
Soru 13

Herhangi bir nesnede veya evrenin tamamında gözlenen bir değişim veya hareketin belirli bir amaç doğrultusunda gerçekleştiğine dair düşünceyi ifade eden, erek-bilim olarak da tercüme edilebilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kontemplotif
B
Teoloji
C
Teleoloji
D
Nous
E
Ataraxia
Soru 14

Hazzı kategorik olarak reddetmemektedir. Hatta hazza ahlak teorisinde yer veren ilk filozof olduğu dahi söylenebilir. Bununla birlikte Kirene Okulu'nun benimsediğine benzer bir hazcılık taraftarı olduğunu söylemek zordur. Zira hazzı ararken bedenden çok ruhu düşünmek gerektiğini söyler.
Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristippos
B
Eukleides
C
Diogenes
D
Parmenides
E
Demokritos
Soru 15

Arınmalar adlı eserinden günümüze kalan kısımlar onun Orphik ve Pytagorasçı düşüncelerin, bilhassa dini/mistik bir mahiyete sahip reenkarnasyon teorisinin etkisinde kaldığını göstermektedir.
Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Protagoras
B
Anaksagoras
C
Empedokles
D
Gorgias
E
Parmenides
Soru 16

Plüralist dönemin ilk düşünürü olarak kabul edilen (MÖ 495-435), evrenin temelinde dört unsurun mevcut olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thrasymachus
B
Anaksogaras
C
Hippias
D
Demokritos
E
Empedokles
Soru 17

Aristippos tarafından kurulan Kirene Okulu, ________ olarak da tanınmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Kinikler Okulu
B
Elis Okulu
C
Hedonist Okul
D
Megara Okulu
E
Eretria Okulu
Soru 18

Sokrates'in görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kendi hayatı üzerine soru sormaya başlayan insanların düşünceleri geçmişe yönelik olacaktır.
B
Gerçek mutluluğun ne olduğunu insanlara eğitimle öğretip kötülüğün önüne geçmek mümkündür.
C
Doğa felsefeleri ile uğraşmak yararsızdır.
D
insanın ereği mutluluktur.
E
Mutlu olmak için herşeyden önce insanın kendi kendisi ile uyumlu olması gerekir.
Soru 19

Sokratesçi okullardan biri olan Kinikler Okulunun kurucusu düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Platon
B
Parmenides
C
Antisthenes
D
Eukleides
E
Paidon
Soru 20

Megara Okulu esas etkisini ________ sanatın içinde geliştirmesi ile doğurmuştur. Bu sanata göre konuşma ve tartışma bir araç değil amaçtır. Diyaloglar zekice fakat hiçbir kıymeti olmayan safsatalar uydurmaktan zevk alan kısır bir didişme içinde sürdürülür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
şiirsel
B
soyut
C
görsel
D
eristik
E
ezgisel
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x