İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 1 2017-2018 Vize Sınavı

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 1 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi psikodinamik kuram tarafından kabul edilen savunma mekanizmalarından biri değildir?

A
Bilinçdışı
B
Rasyonalizasyon
C
Bastırma
D
Yansıtma
E
Gerileme
Soru 2

Kohlberg’e göre kişinin kendisinden öte diğer insanların ihtiyaçları ve iyilik hallerinin önemini kavradığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Araçsal ilişkiler
B
Evrensel ahlak ilkeleri
C
Kanun ve düzen
D
Kişilerarası uyum
E
Sosyal sözleşme
Soru 3

Sistem kuramına göre bir sistemin büyüme ve gelişme yönündeki eğilimine ne ad verilir?

A
Bütüncüllük
B
Entropi
C
Homeostaz
D
Negatif Entropi
E
Dengeleşim
Soru 4

Bütüncül, birbirinden bağımsız organize birimlerden oluşan, diğer sistemleriyle etkileşimde olan, birbirini etkileyen ve tanımlanabilen çevreye ne ad verilir?

A
Homeostaz
B
Sistem
C
Alt sistem
D
Denge
E
Sınır
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi gelişimi esnek olarak gören yaklaşım tarzıdır?

A
Bilişsel yaklaşım
B
Yaşam boyu gelişim yaklaşımı
C
Fiziksel yaklaşım
D
Sosyal yaklaşım
E
Geleneksel yaklaşım
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesi gelişimi olumsuz etkileyen durumlardan biri değildir?

A
Annenin 32 yaşında olması
B
Annenin aşırı alkol kullanımı
C
Babanın anneyi dövmesi ile oluşan travma
D
Kan uyuşmazlığı
E
Annenin yetersiz beslenmesi
Soru 7

Doğum öncesi dönemde gebeliğin en kritik dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikinci 3 aylık dönem
B
ilk 3 aylık dönem
C
Son 3 aylık dönem
D
Son 1 haftalık dönem
E
Son 4 aylık dönem
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi gebelik döneminde olanlara yönelik sosyal hizmet uzmanları uygulamalarından biri değildir?

A
ilaç tedavisi uygulamak
B
Gebe kadınların iyilik hallerinin sağlanması ve sürdürülmesini sağlamak
C
Stres azaltma yöntemlerini öğrenmek
D
Çift terapisi uygulamak
E
Sosyoekonomik destek sağlamak
Soru 9

İnfertilite durumunda kadın ve erkekten alınan sperm ve yumurtanın döllenerek sağlıklı başka bir kadının rahmine yerleştirilmesi ile gerçekleştirilen yönteme ne ad verilir?

A
Tüp bebek
B
Yapay döllenme
C
Cerrahi işlem
D
Taşıyıcı annelik
E
Koruyucu annelik
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi güvenli bağlanan bebekte gözlenen davranışlardan biridir?

A
Anneye yakın olmak ister gibi görünür ama anne kendine yöneldiğinde yumruklarını savurabilir.
B
Anneden ayrı kalınan zamandan sonra anneye karşı direnç göstererek güvensizlik davranışları gösterir.
C
Bakışlarını kaçırır.
D
Annesini çevreyi araştırmak için kullanır ve kendini güvende hisseder.
E
Annesini görmezden gelir.
Soru 11

Düşünme, öğrenme, hatırlama, yargıda bulunma gibi süreçlerin gelişimini içeren insan gelişimi boyutuna ne ad verilir?

A
Yaşam boyu gelişim
B
Bedensel gelişim
C
Sosyal gelişim
D
Duygusal gelişim
E
Bilişsel gelişim
Soru 12

Bir bebek 12 aylıkken aşağıdaki becerilerden hangisine sahip değildir?

A
Yürüme
B
Oturma
C
Ayakta durma
D
Eğilme
E
Hızlı koşma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi insan gelişimini tanımlayan süreçlerden biri değildir?

A
Bilişsel gelişim
B
Kültürel gelişim
C
Bedensel gelişim
D
Duygusal gelişim
E
Sosyal gelişim
Soru 14

Becerilerin otomatik olarak sergilendiği ve rutin süreçlerin hatırlandığı bellek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilişsel bellek
B
Bilinçdışı
C
Örtük bellek
D
Açık bellek
E
Bilinç öncesi
Soru 15

Piaget’nin gelişim kuramına göre 0-2 yaş bebek nesne sürekliliği algısını hangi dönemde kazanır?

A
işlem öncesi dönem
B
işlem dönemi
C
Somut işlem dönemi
D
Soyut işlem dönemi
E
Duyu-motor dönem
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ilk çocukluktaki ince motor becerilere örnektir?

A
Tek ayak merdiven inebilme
B
Ritmik yürüyebilme
C
Bloklarla kule yapabilme
D
Hızlı koşma
E
Fırlatma ve yakalama oynayabilme
Soru 17

Kohlberg’e göre 4-5 yaşlarındaki çocuk hangi ahlaki yargı dönemindedir?

A
iyi çocuk eğilimi
B
Araçsal ilişkiler eğilimi
C
Sosyal sözleşme eğilimi
D
Ceza ve itaat eğilimi
E
Kanun ve düzen eğilimi
Soru 18

Vygotsky’nin sosyo kültürel bilişsel gelişim yaklaşımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Genel bir gelişim dönemi anlayışı yoktur.
B
Öğretmen yöneticidir.
C
Eğitim merkezde yer almaz.
D
Şema ve özümseme anahtar süreçlerdir.
E
Dilin rolü küçüktür.
Soru 19

I. Yürümeyi öğrenme
II. Cinsel ahlakı öğrenme
III. Kurallara uyarak yaşamayı öğrenme
IV. Sevmeyi ve sevilmeyi öğrenme
V. Zamanla ilgili kavramları öğrenme
Yukarıdakilerden hangileri ilk çocukluk döneminin gelişim görevleri arasında yer alır?

A
I ve IV
B
I I ve V
C
I II ve IV
D
I III ve V
E
I , III ve V
Soru 20

Piaget’nin işlem öncesi döneminde sezgisel dönem hangi yaşlar arasındadır?

A
0-2
B
2-4
C
4-6
D
6-8
E
8-10
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x