İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 2 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 2 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tabakalaşmanın, sınıfın yanı sıra iki temel yönü daha olduğunu söyleyen; bunların statü ve parti olduğunu vurgulayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karl Marx
B
Engels
C
Weber
D
Comte
E
Bourdieu
Soru 2

Kimberle Crenshaw’ın ortaya attığı ve çoklu kimlikleri açıklarken kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Damga
B
Kesişimsellik
C
Prekarya
D
Persona
E
Hariciler
Soru 3

Bir grup üyesinin yapması ve yapmaması gereken davranışları düzenleyen ortak inanç kümesine ne ad verilir?

A
Değer
B
Statü
C
Rol
D
Toplumsal eylem
E
Norm
Soru 4

Belirli bir toplum tarafından kabul edilemez görülen ve aşırı derecede olumsuz olarak değerlendirilen karakter özelliklerinin kullanımı aracılığıyla yapılan ahlâki dışlama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karakter özellikleri tanımlama
B
İnsanlıktan çıkarma
C
Toplumun dışına atma
D
Siyasi etiketlerin kullanılması
E
Grup karşılaştırması
Soru 5

İnsanların, sosyal dünyaya ait bilgileri düzenlerken kendi ait oldukları gruplara olumlu kalıp yargılarla yaklaşma ve toplumsal düzeyde çeşitli sosyal eylemleri açıklarken, kendi gruplarını meşrulaştırma eğiliminde olmalarına ne ad verilir?

A
Önyargı
B
Dış grup
C
Dezavantajlı grup
D
İç grup yanlılığı
E
Irkçılık
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, ayrımcılığın meşrulaştırılmasın da kullanılan ahlaki dışlama biçimlerinden birisi değildir?

A
Toplumun dışına atma
B
İnsanlıktan Çıkarma
C
Günah keçisi ilan etme
D
Karakter özellikleri tanımlama
E
Siyasi etiketlerin kullanılması
Soru 7

Sosyal kimlik kuramına göre bir kişinin benlik tanımlaması için bir temel sağlayan şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cinsiyet
B
Din
C
Aile
D
Irk
E
Sosyal kategori
Soru 8

“Biz”, ortak bir kimliği paylaşan bir grup insanı ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Kimlik
B
Dış Grup
C
Birey
D
İç grup
E
En kapsayıcı Sosyal Kategorizasyon
Soru 9

Aşağıdaki örnek ve yargı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Fenerbahçeli olmakla gurur duymak- İç grup yancılığı
B
Sığınmacıların tembel olduğunu söyleme- Kalıpyargı
C
Göç edenlere uygulanan etnik şiddet- Zenofobi
D
Türklerin misafirperver olduğunu söylemek- Norm
E
Bir insanın davranışlarını yargılayıp yardımsever olduğuna kanaat getirmesi- Değer
Soru 10

İnsani niteliklerden ya da erdemlerden yoksun olarak değerlendirilmesini ve böylece kendilerine yöneltilen her türlü vahşi ve zalim davranışların meşrulaştırılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahlaki dışlama
B
Toplumun dışına atma
C
Günah keçisi ilan etme
D
Karakter özellikleri tanımlama
E
İnsanlıktan çıkarma
Soru 11

İkili sistem kuramı kimler tarafından geliştirilmiştir?

A
Marksistler
B
Feministler
C
Radikaller
D
Sosyalist feministler
E
Radikal feministler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Walby’in kapitalist sistemdeki ataerkinin temel olarak üzerinden kurulduğu alanlardan biri değildir?

A
Ücretli Çalışma
B
Kültür
C
Cinsellik
D
Şiddet
E
Kalıp Yargı
Soru 13

Kendimizi içinde tanımladığımız gruplar sosyal psikolojide _____, üyesi olmadığımız diğer grup ise _____ olarak adlandırılmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangileri gelmelidir?

A
iç grup - dış grup
B
dış grup - iç grup
C
dış grup - orta grup
D
iç grup - orta grup
E
orta grup - dış grup
Soru 14

I. Roller
II. Kurumlar
III. Değerler
IV. Normlar
Yukarıda verilen bileşenlerin hangileri toplumsal yapıyı inşa edenler arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II, III ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 15

Sosyal Kimlik yaklaşımına göre grup içeriklerini neler oluşturur?

A
Kalıpyargılar, normlar , değerler
B
İdeoloji,değer,norm
C
Sınırlar,kalıpyargılar,ideoloji
D
Değer,sınırlar,kalıpyargılar
E
Normlar,ideoloji,sınır
Soru 16

Toplumsal gruplar normlar dayatır ve bu dayatılanları ihlal eden kişi __________ olarak adlandırılır. Aslında toplumsal gruplar, ihlal edilmesi sapkınlık olarak tanımlanan kurallar koyarak sapkınlığı yaratırlar.
Yukarıda boşluğu anlamlı ve doğru bir şekilde aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

A
Harici
B
Kolektif
C
Damga
D
Prekarya
E
Proleterya
Soru 17

“Kadın doğulmaz, kadın olunur” sözleriyle, cinsiyetin kuruluşunda sosyo-kültürel olanın etkisine vurgu yapan yazar ve düşünür kimdir?

A
Simone de Beauvoir
B
Virginia Wolf
C
Friedrich Engels
D
Margaret Mead
E
Ann Oakley
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi “Göçmenlerin, göç ettikleri yerdeki iş olanaklarını yerlilerin elinden alırlar” gibi bir cümleyi kurdurtan kavramdır?

A
Önyargı
B
Kıskançlık
C
Dış grup
D
Dezavantajlı grup
E
Söylem
Soru 19

Doğruyu ve yanlışı tanımlayan genel inanışlara ne ad verilir?

A
Kural
B
Değer
C
Norm
D
Kültür
E
Gelenek
Soru 20

Bir aşirete, kabileye, boya ve benzeri etnik gruba bağlılık ile tarif edilen ve kişinin kendi kültürünü temel olarak alması ve diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesi ile tarif edilen duyguya ne ad verilir?

A
İç grup yanlılığı
B
Dış grubu küçümseme
C
Etnosentrizm
D
Zenofobi
E
Evrenselcilik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,80. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x