İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2017-2018 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2017-2018 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İlk kez bir muhalefet teorisini ve direnme hakkını geliştiren filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aziz Augustinus
B
Hugo Grotios
C
Salisbury’li Jhon
D
Saint Thomas
E
Jhon Locke
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi insan hakları normlarının özelliklerinden biri değildir?

A
Kültürel normlar niteliğinde olması
B
Muamele görme ilkeleri olması
C
İnsanın bazı yapısal imkânlarının değer bilgisinden türetilen normlar olması
D
Devletin temel ödevlerini dile getiren talepler niteliğinde olması
E
Muamele etme ilkeleri olması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi devletin insan haklarıyla ilgili temel ödevlerinden biri değildir?

A
Sınırlama
B
Karışmama
C
Tanıma
D
Koruma
E
Temin tedarik
Soru 4

Anayasa ile tanınan temel hak ve özgürlükleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsan hakları
B
Klasik haklar
C
Kişi hak ve özgürlükleri
D
Temel hak ve özgürlükler
E
Temel haklar
Soru 5

Aşağıdaki hürriyetle ilgili anlayışlardan hangisine göre hürriyet, kişinin kendi kendini kontrol etmesidir?

A
Negatif hürriyet anlayışı
B
Pozitif hürriyet anlayışı
C
İdeal hürriyet anlayışı
D
Rasyonel hürriyet anlayışı
E
Kalitatif hürriyet anlayışı
Soru 6

Aşağıdaki haklardan hangisi 1. kuşak haklardan biridir?

A
Kendi kaderini tayin hakkı
B
Silahsızlandırılmış bir dünyada yaşama hakkı
C
Çevre hakkı
D
Barış hakkı
E
Dernek kurma ve toplantı hakkı
Soru 7

Olağan olmayan cezaya çarptırılmama hakkı aşağıdaki belgelerden hangisi ile doğal haklar arasına katılmıştır?

A
1215 Magna Carta
B
1689 tarihli Haklar Bildirisi
C
1688 Büyük devrimi
D
1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
E
1776 tarihli Virginia Bildirgesi
Soru 8

İnsan hakları arasında hiyerarşi kurulamayacağı sonucunu doğuran insan hakları niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vazgeçilmezlik
B
Bütünlük
C
Mutlaklık
D
Doğuştan kazanılma
E
Bireye ait olma
Soru 9

Aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi 1982 Anayasasınca benimsenmiştir?

A
Temel haklar - temel olmayan haklar ayrımı
B
Yasal haklar - moral haklar ayrımı
C
Koruyucu haklar - isteme hakları - katılma hakları ayrımı
D
Kolektif haklar - bireysel haklar ayrımı
E
Negatif haklar - pozitif haklar ayrımı
Soru 10

Aşağıdaki insan haklarının evrenselliği ile ilgili niteliklerden hangisi insan haklarına sahip olma ile bunların uygulanmamasını birbirinden ayırmaktadır?

A
Ahlaki evrensellik
B
Doğuştanlık
C
Normatif evrensellik
D
Tarihsel özgüllüğü ve evrensellik
E
Hak sahipliği bakımından evrensellik
Soru 11

1966 tarihli BM İnsan Hakları Sözleşmelerinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A
Topluluk hakları
B
Ekonomik haklar
C
Sosyal ve kültürel haklar
D
Kişisel haklar
E
Siyasal haklar
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer almaz?

A
Yaşama hakkı
B
Kişi güvenliği
C
Korunması gereken toplum kesimlerinin hakları
D
Kölelik ve köle ticareti yasağı
E
İşkence yasağı
Soru 13

Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi ile yargısal bir usul öngörülmüştür?

A
Çocuk Hakları Sözleşmesi
B
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi
C
Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Sözleşme
D
İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Küçültücü Muameleye ve Cezaya Karşı Sözleşme
E
Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin özelliklerinden biri değildir?

A
Bireysel başvuru hakkını tanıması
B
Getirdiği korumanın tali nitelikte olması
C
Yabancıların da yararlanabilmesi
D
Karşılıklılık esasına dayanması
E
Ortaklaşa güvence devlet başvurusunu kabul etmesi
Soru 15

Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi sınır denetimleri ile ilgili düzenlemeleri harmonize ederek dâhili sınır denetimlerini kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır?

A
İnsan Hakları ve Biyo -Tıp Sözleşmesi
B
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
C
Shengen Sözleşmeleri
D
Ulusal Azınlıkları Koruma Çerçeve sözleşmesi
E
Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
Soru 16

Uçak kaçırmalarının yasaklanmasının amaçlandığı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsan Hakları ve Biyo-Tıp Sözleşmesi
B
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
C
Shengen ve Dublin Sözleşmeleri
D
Ulusal Azınlıkları Koruma Çerçeve Sözleşmesi
E
Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi insancıl hukuk kapsamındadır?

A
Savaş kapsamındaki eylemler
B
Temel özgürlükler
C
Olağan rejim koşulları
D
İnsan hakları
E
Olağanüstü rejim koşulları
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi soft law niteliğindedir?

A
BM Kişisel ve Siyasi Haklar Sözleşmesine Ek seçimlik Protokolü
B
BM Kişisel ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
C
Avrupa Sosyal Şartı
D
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
E
Asgari Yaş Sözleşmesi
Soru 19

“Cenevre Sözleşmesi” olarak da bilinen sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Sözleşmesi
B
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme
C
Vatansız Kişilerin Hukuki Statülerine İlişkin 1954 Sözleşmesi
D
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılmasına Dair Sözleşme
E
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılmasına Dair Sözleşme
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x