İnternet Tabanlı Programlama 2017-2018 Vize Sınavı

İnternet Tabanlı Programlama 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Model Template View mimari desenini kullanan ve açık kaynaklı Django yapısı ile geliştirilen ortamlardan biri değildir?

A
Twitter
B
Instagram
C
Pinterest
D
Mozilla
E
DisqUS
Soru 2

PHP kodlarının arasına yerleştirilecek tek satırlık yorumlar aşağıdaki işaretlerden hangisi ile başlatılır?

A
B
/ /
C
%
D
$$
E
--------
Soru 3

I. ..
II. ..
III.

    ..

IV. ..
Yukarıdaki HTML etiketlerinden hangileri .. etiketlerindendir?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 4

Programlama dili ile yazılmış kodların bilgisayar tarafından işlenebilecek hale dönüştürülmesi sürecine ne ad verilir?

A
Klonlama
B
Iraksama
C
Özümseme
D
Derleme
E
Toplama
Soru 5

Belirli bir işin/görevin belirli bir düzen içerisinde yapılması ____I_____ olarak tanımlanırken; bu işin/görevin üzerinde elektronik devreler bulunan cihazlar tarafından yapılabilmesi için yazılan ve algoritmik yapıda olan komutlar dizisi ____II_____ olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
planlama programlama
B
plan planlama
C
program programlama
D
plan program
E
programlama planlama
Soru 6

ColdFusion ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sunucu taraflı bir dildir.
B
Öğrenilmesi çok zordur.
C
Veritabanı yönetimine uygundur.
D
Çok esnek bir dil değildir.
E
Kökeni 1990’lara dayanır.
Soru 7

PHP’nin yapılandırma verilerini içeren dosya aşağıdakilerden hangisidir?

A
root.txt
B
compile.exe
C
log.txt
D
php.ini
E
begin.vba
Soru 8

HTML kodlarının içine .. etiketlerinin arasına yazılabilen prototip tabanlı, dinamik türlere ve birinci sınıf fonksiyonlara sahip betik ve internet tabanlı programlama dili aşağıdakilerden hangisidir?

A
css
B
JavaScript
C
ASP.NET
D
PHP
E
ASP
Soru 9

Domain uzantısı Domainin kullanım amacı
1 com
2 net
3 edu
4 gov
5 org
K. Organizasyonlar
L. Devlet kurumlan
M. Ticari organizasyonlar
N. Network altyapıları
P. Eğitim

Yukarıdaki domain uzantıları ve kullanım amaçları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

A
1-K, 2-N, 3-P, 4-L, 5-M
B
1-L, 2-M, 3-K, 4-P, 5-N
C
1-M, 2-N, 3-P, 4-L, 5-K
D
1-N, 2-K, 3-M, 4-L, 5-P
E
1-P, 2-L, 3-M, 4-N, 5-K
Soru 10

Bir sayfadaki elementleri sınıf özelliklerine göre seçmek için aşağıdaki DOM erişim metotlarından hangisi kullanılır?

A
class()
B
getElementByld()
C
getElementsByTagName()
D
getClass()
E
getElementsByClassName()
Soru 11

Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi Javascript yazım kurallarına uygun değildir?

A
Sayı 1
B
numara
C
sayi_1
D
function 1
E
SAYI1
Soru 12


Yukarıdaki onay kutusunu oluşturmak için window nesnesinin hangi metodu kullanılır?

A
confirm
B
alert
C
write
D
log
E
console
Soru 13

HTML, CSS ve JavaScript kodları MVC tasarım deseninin hangi katmanında yer alır?

A
Uygulama
B
Kontrolcü
C
Model
D
Görünüm
E
Veri
Soru 14

JS dilinde, var kontrol=”true” ifadesi ile tanımlanan kontrol isimli değişkende saklanan veri tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
string
B
number
C
boolean
D
array
E
object
Soru 15

PHP programlama dilinde “özdeş değildir operatörü” aşağıdakilerden hangisidir?

A
><
B
===
C
<>
D
! =
E
!==
Soru 16

PHP programlama dilinde, for($i =0; $i<3; $i++){ echo “Merhaba Dünya
”; } şeklinde tanımlanan bir döngü için ekrana kaç defa “Merhaba Dünya” yazılmıştır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi PHP programlama dilinde sınırsız sayıda parametre alabilen bir fonksiyon örneğidir?

A
int topla(...$sayilar)
B
int topla($sayilar[])
C
function topla(Array $sayilar)
D
function topla($sayilar[])
E
function topla(...$sayilar)
Soru 18

var araba={tip:”sedan”, model_yili:2014, sigorta:true};
Yukarıda tanımlanmış araba nesnesinde, arabanın model yılına erişmek için hangi ifade kullanılır?

A
araba>model_yili
B
model_yili
C
araba[model_yili]
D
araba.model_yili
E
araba>2014
Soru 19

HTML formu içine girilen bilgilerin yönlendirileceği PHP dosyasını belirtmek için form etiketinin hangi özelliği kullanılmalıdır?

A
type
B
action
C
value
D
href
E
src
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi veritabanı yönetim sistemlerine bir örnektir?

A
Python
B
ColdFusion
C
PHP
D
Apache
E
MySQL
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x