İnternet Tabanlı Programlama 2018-2019 Üç Ders Sınavı

İnternet Tabanlı Programlama 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Perl ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bir işaretleme dilidir.
B
1970’li yıllarda ortaya çıkmıştır.
C
Sunucu taraflı bir dildir.
D
Diğer dillere göre çok daha kolay öğrenilir.
E
VBScript diline çok yakın bir yapısı vardır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi PHP programlama dilinde yer alan karmaşık değişken türlerinden biridir?

A
array
B
int
C
string
D
booelan
E
float
Soru 3

Programlamanın ilk örneği olarak kabul edilen delikli kartlar hangi alanda kullanılmaya başlamıştır?

A
Müzik kutularında
B
Otomotiv sektöründe
C
Eğitim sektöründe
D
Dokuma tezgahlarında
E
Ulaşım sektöründe
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi JavaScript dilinin DOM'u kullanarak ortaya koyduğu işlevlerinden biri değildir?

A
Tarayıcının uyarı ve alarm kutularını kullanmak
B
Sayfaya bir element eklemek
C
Sayfadaki bir elementin içeriğini değiştirmek
D
Yeni bir tarayıcı penceresi açmak
E
Uzaktaki sunucuda veri kaydetmek
Soru 5

for(int i = 1; i < 5; i++) {
Console.WriteLine(“Merhaba Dünya”);}
Yukarıda C# programlama dilinde yazılan döngü çalıştığında kaç defa “Merhaba Dünya” yazılır?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 6


  • Elma

  • Armut

  • Portakal

  • Muz


Yukarıdaki listeden Armut elementini (JQuery DOM elementini) çıkarmak için aşağıdaki kodlardan hangisi çalıştırılmalıdır?

A
$(#armut).empty();
B
$(“#armut”).remove();
C
$(“armut”).empty();
D
$(“.armut”).remove();
E
$( #armut).remove();
Soru 7

C# programlama dili ile geliştirilen bir Web Form uygulamasında, web sayfası yüklendiğinde tetiklenen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Page_Load
B
Form_Load
C
onLoad
D
onRefresh
E
onComplete
Soru 8

• Google tarafından desteklenmesi
• MVC tazılım geliştirme yaklaşımını temel alması
• Güncel versiyonunun Typescript ile programlanması
Yukarıdaki özellikler hangi JavaScript kütüphanesine aittir?

A
React
B
UnderscoreJS
C
Bootstrap
D
D3.js
E
AngularJS
Soru 9

C# programlama dilinde yeni satır için kullanılan kaçış karakteri aşağıdakilerden hangisidir?

A
r
B
n
C
t
D
W
E
b
Soru 10

jQuery Mobile (JQM) sisteminde sağlanan geçiş etekleri kapsamında hedef sayfanın arkadan öne döndürülmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
data-transition=”turn”
B
data-transition=”flow”
C
data-transition=”fade”
D
data-transition=”flip”
E
data-transition=”slide”
Soru 11

JavaScript kütüphanelerinin, MVC gibi yazılım geliştirme yaklaşımlarını esas almaları aşağıdaki avantajlardan hangisine bir örnektir?

A
Ücretsiz yardım kanalları
B
Tekrar kullanılabilirlik
C
Genişletilebilirlik
D
Güncellik
E
Yapısallık
Soru 12

C# programlama dilinde SQL Server üzerinde bir SQL sorgusu çalıştırmak için hangi sınıf kullanılmalıdır?

A
DBQuery
B
SqlClient
C
Command
D
SqlCommand
E
SqlQuery
Soru 13

Rubygems paket yöneticisinde, bir paketi sistemden kaldırmak için terminal üzerinde çalıştırılması gereken komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
$: gem update paket_adi
B
$: gem uninstall paket_adi
C
$: gem define paket_adi
D
$: gem add paket_adi
E
$: gem install paket_adi
Soru 14

Nesneye yönelik programlamada bir sınıfın özelliklerinin ve metotlarının başka sınıflara aktarılmasına ne ad verilir?

A
Türetilmiş sınıf
B
Nesne
C
Miras
D
Başlangıç durumuna getirme
E
Erişim Belirleyici
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Pyhton dilinin avantajlarından biri değildir?

A
Python 2.x 'in UTF-8 desteğinin olması
B
Söz diziminin sade ve okunabilirliğinin kolay olması
C
Modüler bir yapıya sahip olması
D
Nesneye yönelik programlama dili olması, fakat bunu mecbur tutmaması
E
Gelişmiş bir grafik kütüphanesinin olması
Soru 16

Phyton programlama dilinde sınıftan türetilecek nesnelerin değişken tanımları hangi metot içerisinde yapılır?

A
__start__
B
__init__
C
__call__
D
__iter__
E
semaines
Soru 17

Ruby'de terminal komut satırının başlangıç bölümünü göstermek için kullanıldığından, komutları çalıştırırken yazılmaması gereken karakter aşağıdakilerden hangisidir?

A
#=
B
C
#=>
D
/*
E
$:
Soru 18

Ruby on Rails ile uygulama geliştirirken, uygulamada kullanacağımız modeller, görünümler, kontrolörler ve postacılar gibi yapılara ilişkin hemen hemen her şeyin yer aldığı dizin aşağıdakilerden hangisidir?

A
app /
B
config/
C
db/
D
bin /
E
lib/
Soru 19

I. pack
II. grid
III. locate
IV. place
Yukarıdakilerden hangileri Tkinter’da geometri yönetişidir?

A
I ve II
B
I ve III
C
I, II ve IV
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 20

Ruby'de veya işlevi için kullanılan operatör aşağıdakilerden hangisidir?

A
<=
B
!
C
&&
D
||
E
! =
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,20. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x