İnternet Tabanlı Programlama 2018-2019 Vize Sınavı

İnternet Tabanlı Programlama 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

php.ini dosyasına aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılırsa kullanıcı ziyaretini sonlandırsa bile PHP kodunun çalışmaya devam etmesini sağlar?

A
ignore_user_abort=Off
B
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
C
max_execution_time=30
D
short_open_tag = On
E
ignore_user_abort=On
Soru 2

İnternet üzerinden bir kişinin başka bir kişi ile e-posta gönderip alabildiği protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A
FTP
B
SMTP
C
HTTP
D
TCP
E
TCP/IP
Soru 3

I. 1996 yılında Microsoft firması tarafından dinamik Web sayfaları oluşturmak amacıyla geliştirilmiştir.
II. Kodları <%...%> arasına yazılmaktadır.
III. Açık kaynak kodlu bir yapıdadır.
ASP dili ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

internet tabanlı programlamanın ilk yıllarında statik Web sayfaları geliştirmeye olanak sağlayan ________ bulunmakta iken; takip eden yıllarda dinamik Web sayfaları geliştirebilmek amacıyla PHP ve ASP gibi internet tabanlı programlama dilleri geliştirilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
CSS
B
JavaScript
C
HTTP
D
HTML
E
Phyton
Soru 5

PHP programlama dilinde istemciye gönderilecek olan Web sayfasına metin yazılmasını sağlayan kod aşağıdakilerden hangisidir?

A
echo
B
C
D
?>
E
/*
Soru 6

WampServer'da projeler için ayrı ayrı tanımlanabilecek olan takma adlara ulaşılmasını sağlayan panel bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Localhost
B
YourAliases
C
Apache
D
www klasörü
E
phpMyAdmin
Soru 7

I. Rasmus Lerdorf'un 1995 yılında C dili üzerinden gerçekleştirdiği çalışmalarla başlamıştır.
II. Ücretli ve lisanslı bir dil olarak Microsoft firması tarafından geliştirilmiştir.
III. Dilin dördüncü sürümü 2000 yılında yayınlanmıştır.
PHP ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 8

Betik diller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Phyton nesne yönelimli, yorumlamalı, birimsel ve yüksek seviye etkileşimli bir programlama dilidir.
B
Facebook, Youtube, Yahoo, Wİkipedia ve OGame gibi bilindik birçok web site PHP dili ile geliştirilmiştir.
C
JavaScript kodları, HTML kodları arasına etiketleri ile tanımlanarak yazılmaktadır.
D
Perl, Larry Wall tarafından 1987 yılında geliştirilen, Unix işletim sistemi için yorumlayıcı bir dildir.
E
Lua, Delphi programlama dilinden üretilmiş bir script dilidir.
Soru 9

PHP diliyle oluşturulan kodlar hangi ifadelerin arasına yazılır?

A

B
<:php:>
C
D
E
---------
Soru 10

PHP dilinde varolan yapılandırmanın listelenmesini sağlayan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
echo
B
max_executon_time
C
D
phpinfo()
E
define ()
Soru 11

PHP’de genellikle sıkça yapılan işlemler için tanımlanan, daha sonra çalıştırmak için programcı tarafından yazılan kod bloklarına ne ad verilir?

A
Fonksiyon
B
Döngü
C
Operatör
D
Karşılaştırma ifadesi
E
Formlar
Soru 12

PHP'deki çatılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çatılar, uygulamalar için gerekli olabilecek temel işlevleri ve araçları bünyesinde bulundurmaktadır.
B
Model katmanı, kullanıcı arayüzünün geliştirilmesi için kullanılmaktadır.
C
PHP çatılarının çoğu MVC tasarım desenini kullanmayı zorunlu kılmaktadır.
D
Kontrolcü katmanı organizasyonun yapıldığı bölümdür.
E
Görünüm katmanında HTML, CSS ve JavaScript gibi kodlar bulunmaktadır.
Soru 13

1
Yukarıdaki JavaScript kodlarının 2 satırında bulunan document.write() metodunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kullanıcıya diyalog kutuları göstermek
B
HTML elementinin içeriğini düzenlemek
C
HTML elementine yeni bir çocuk element eklemek
D
Tarayıcı sayfalarındaki hataları ve uyarıları bildirmek
E
HTML sayfasına içerik eklemek
Soru 14

1
Yukarıdaki JavaScript kod diziminde 6 satırda yer alan y++ ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
y değişkeninin değerini 1 azaltmaktadır.
B
y değişkeninin 20'den küçük olduğunu göstermektedir.
C
y değişkeninin değerine 1 eklenmektedir.
D
y değişkenine O'dan 20'ye kadar olan tüm sayıların toplamını atamaktadır.
E
y değişkeninin 0'a eşit olduğunu göstermektedir.
Soru 15

Dizileri birleştirmek için kullanılan PHP fonksiyonu aşağıdakidakilerden hangisidir?

A
arrayjnerge
B
array_pop
C
array_reverse
D
array_splice
E
array_push
Soru 16

Javascript'te değişkenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Değişken isimlerinde boşluk kullanılamaz.
B
Değişken isimlerinde Türkçe karakterler (ü,ğ,i,ş,ç,ö) kullanılabilir.
C
Değişken isimlerinde büyük ve küçük harfler kullanılabilir.
D
Değişken isimleri JS rezerve sözcüklerinden (for, var, function vb.) biri olamaz.
E
Değişken isimlerinde alt tire ve “$” dolar işareti kullanılabilir.
Soru 17

PHP'de özdeştir operatörünü simgeleyen karşılaştırma operatörü aşağıdakilerden hangisidir?

A
! =
B
!==
C
I
D
==
E
===
Soru 18

Javascript'teki if (koşul) yapısında verilen mantıksal ifadenin yanlış olması durumunda çalıştırılan blok aşağıdakilerden hangisidir?

A
else
B
while
C
switch
D
true
E
for
Soru 19

Javascript'te verilen etiket adıyla işaretlenmiş bir elementler kümesini çeviren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
document.getElementsByClassName()
B
document.getElementByld()
C
document.getElementByScript()
D
document.getElementsByTagName()
E
document.getElementByFunction()
Soru 20

Normalde PHP kodları sırayla çalıştırılır. ________ komutu ile programın akışını değiştirmek mümkün olup, program akışının istenilen bölümden devam etmesi sağlanabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
While
B
if
C
Goto
D
include
E
Reguire
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x