İslam Kurumları ve Medeniyeti 2017-2018 Final Sınavı

İslam Kurumları ve Medeniyeti 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir medeniyetin doğuşunda ve yayılışında temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültür
B
Teknoloji
C
insan
D
Çevre
E
Din
Soru 2

İznik’te 325'te Hristiyan kilisesinin ilk din kurultayını toplayarak, Hristiyanlığı devletin desteklediği bir din haline getiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gorgias
B
Konstantinus
C
Habermas
D
Aristoteles
E
Augustinus
Soru 3

İlk Selçuklu medresesi kim zammında ve nerede kurulmuştur?

A
Nizamü’l-Mülk-Semerkand
B
Sultan Melikşah-Kayseri
C
Tuğrul Bey-Nişabur
D
Sultan Alparslan-Malazgirt
E
Sultan Alaaddin-Konya
Soru 4

Hz. Ömer’den sonra halife seçiminde kullanılan usulün adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mekke usulü
B
Galabe divanı
C
Asr-ı Saadet
D
Medine usulü
E
Ehlü’l-Hal
Soru 5

İslâm dünyasında sağlık kurumlan en yaygın olarak aşağıdaki hangi adla anılmıştır?

A
Kervansaray
B
imaret
C
Dârüşşifâ
D
Cami
E
Mektep
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, İslâm tarihinde vakıf statüsü taşıyan ilk işlem olarak kabul edilmektedir?

A
Hz. Ömer’e ait Semğ arazisindeki hurmalığın tahsisi
B
İbrahim (as) tarafından Kâbe-i Muazzama’nın vakfedilmesi
C
İskenderiye Kütüphanesinin yapımı
D
Kudüs havuzlarının halka açılması
E
Mısır ve çevresinin Rum kilisesince vakfedilmesi
Soru 7

Zekâttan pay alacak olan borçlu ve ağır borçlara batmış olan kimselerin dâhil olduğu sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âmiller
B
er-Rikâb
C
Müellefetü’l-kulûb
D
el-Gârimîn
E
Mesâkin
Soru 8

“Kim ki hasta olursa ona hekim götüreler, ilaç etti reler ve hekim hakkın vereler ve edviye bahasını (ilaç parasını) vereler” ifadeleri ile vakıf şartlarının yazılı olduğu vakfiye kime aittir?

A
Karamanoğlu Mehmet Bey
B
Germiyanoğlu Yakup Çelebi
C
Tulunoğlu Ahmed
D
Osmanoğlu Orhan Bey
E
Aydınoğlu Mehmet Bey
Soru 9

I. Ekonomik ve sosyal hayatla ilgili olanlar
II. Dinî hayatla ilgili olanlar
III. Adlî hayatla ilgili olanlar
Yukarıdakilerden hangileri muhtesibin vazifelerinin toplandığı gruplardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Abbasiler döneminde emri altındaki teşkilât yardımıyla bütün vakıfları yönetip denetleyebilen kişiye ne ad verilir?

A
Mütevelli
B
Kâdiî-kudât
C
Muhtesib
D
Müşrif
E
Nakib
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda öşür vergisi vermekle yükümlü olan kesimdir?

A
Müslümanlar
B
Hıristiyanlar
C
Yahudiler
D
Mecusiler
E
Ateistler
Soru 12

Devlet mallarının muhafaza edildiği fizikî bir mekân olarak beytülmalın ilk temelleri kim zamanında atılmıştır?

A
Muaviye
B
Hz. Osman
C
Hz. Ebubekir
D
Tuğrul Bey
E
Hz. Peygamber
Soru 13

Osmanlıda açılan ilk sivil yüksekokul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hendese-i Mülkiye Mektebi
B
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne
C
Ticaret Mektebi
D
Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne
E
Dâru’l-funûn
Soru 14

İslâm dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim ve onunla ilgili ilimlerin öğretildiği medreselere ne ad verilir?

A
Darülhadis
B
Darülkurra
C
Daruttıb
D
Darü’l-funûn
E
Darü’l-Muallim
Soru 15

Osmanlıların ilk resmî müderrisi kimdir?

A
Molla Fenarî
B
Tâceddin-i Kürdî
C
Davud-ı Kayserî
D
Alâeddin Esved
E
Kadızâde-i Rûmî
Soru 16

“Hukuku’l-ibâd” ne anlama gelmektedir?

A
Zahiri hak
B
Allah hakkı
C
Ortak hak
D
insan hakkı
E
Devlet hakkı
Soru 17

Hz. Peygamber’in Medine Çarşısı’nda görevlendirdiği ilk muhtesib hanım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şifa binti Abdullah
B
Hz. Hatice
C
Hz. Ayşe
D
Esma binti Ebu Bekir
E
Hz. Fatıma
Soru 18

Selçuklu dönemi kurumlarından olan Gulamhane, yapı itibariyle aşağıdaki hangi Osmanlı kurumuna benzemektedir?

A
Dâru'l Funûna
B
Rüşdiyelere
C
Ticaret Mektebine
D
Enderun Mektebine
E
Dâru'l Muallime
Soru 19

Hz. Ömer’in maaşlı-dâimî askerlik uygulaması başlatmasının amacı nedir?

A
Cahiliye dönemindeki ordu yapısını değiştirmek
B
Ordudaki disiplini artırmak
C
Sınırlara yakın olmak
D
Düşmanın moralini bozmak
E
Müslümanların askerliği bırakıp tarım ve ticaretle uğraşmalarını önlemek ve cihad ruhunu canlı tutmak
Soru 20

İslam ülkelerinde büyük önem kazanmış sosyal ve ekonomik hayat üzerinde derin tesirler icra etmiş olan dinî ve hukukî kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vakıf
B
Sadaka
C
Cami
D
Medrese
E
Hisbe
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x