İslam Tarihi ve Medeniyeti 1 2015-2016 Final Sınavı

İslam Tarihi ve Medeniyeti 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aslen Arap olmayıp sonradan Araplaşan kabilelerden oluşan, Kuzey Arapları adıyla da bilinen ve soyları Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'e dayanan Arabistan sakinleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arab-ı Âribe
B
Sebe Devleti
C
Maîn Devleti
D
Himyerî Devleti
E
Arab-ı Müsta'ribe
Soru 2

Hicri takvim aşağıdakilerden hangisi döneminde kullanılmaya başlanmıştır?

A
Hz. Osman
B
Mehdî-Billah
C
Hz. Ebû Bekir
D
Hz. Ali
E
Hz. Ömer
Soru 3

Hz. Muhammed’e ilk vahiy hangi yıl gelmiştir?

A
605
B
610
C
622
D
630
E
632
Soru 4

Resul-i Ekrem'in emri ile ilk sabah ezanını aşağıdakilerden hangisi okumuştur?

A
Hz. Osman
B
Abdullah b. Zeyd b. Salebe
C
Hz. Ömer
D
Bilâl
E
Ömer b. Abdülaziz
Soru 5

Mescid-i Nebevî'de en geniş kapsamlı değişiklik aşağıdakilerden hangisi döneminde yapılmıştır?

A
Hz. Muhammed
B
Velid b. Abdülmelik
C
Hz. Ömer
D
Hz. Osman
E
Hz. Ebu Bekir
Soru 6

Hz. Osman tarafından satın alınarak sebil haline getirilen kuyu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zemzem Kuyusu
B
Maûne Kuyusu
C
Hudeybiye Kuyusu
D
Rûme Kuyusu
E
Erîs Kuyusu
Soru 7

Asilerin Medine'ye yürüyüşünden önce, hareketin ana merkezi haline gelen ve muhalefetin yönlendirildiği vilayet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dımaşk
B
Mısır
C
Mekke
D
Küfe
E
Basra
Soru 8

Hz. Osman'a Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılmasını teklif eden sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Huzeyfe b. Yemân
B
Ebû Huzeyfe
C
Abdullah b. Mesûd
D
Zeyd b. Sabit
E
Übey b. Ka'b
Soru 9

Birlik Yılı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A
Hz. Ali'nin halife seçildiği yılı
B
Hz. Ömer'in halife seçildiği yılı
C
Hz. Hasan'ın halifeliği Muâviye'ye devrettiği yılı
D
Mervan b. Hakem'in Emevî halifeliğine getirildiği yılı
E
Hz. Ali ile Muâviye'nin aralarındaki anlaşmazlığın çözümünü hakemlere havale ettikleri yılı
Soru 10

Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'da şehit edilmesinin intikamını almak üzere 685 yılında Kûfe'de ayaklanan ve hem Abdullah b. Zübeyr'e hem de Emevî yönetimine karşı mücadele veren, 687 yılında Mus'ab b. Zübeyr'in Küfe'yi kuşatması sırasında öldürülen siyasî-dinî lider aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amr b. Saîd el-Eşdak
B
Nâfi b. Ezrak
C
ibrahimb. Eşter
D
Muhtar b. Ebû Ubeyd es-Sekafî
E
Muhammed b. Hanefiyye
Soru 11

Hz. Ali ile Muâviye arasında yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kâdisiye Savaşı
B
Cemel Savaşı
C
Ecnâdeyn Savaşı
D
Sıffîn Savaşı
E
Nehrevan Savaşı
Soru 12

Emevî Devleti'nin en geniş sınırlarına ulaştığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Yezid dönemi
B
Velid b. Abdülmelik dönemi
C
Süleyman b. Abdülmelik dönemi
D
Ömer b. Abdülaziz dönemi
E
Abdülmelik b. Mervân dönemi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Ömer b. Abdülaziz dönemi icraatlarına örnek olarak gösterilemez?

A
Din bilginlerinin etkinliğini artırması
B
Saraydaki lüks eşyaları beytülmale vermesi
C
Hükümdarlık merasim ve protokollerini ortadan kaldırması
D
Mevaliyi Arap asıllı Müslümanlarla eşit kabul etmesi
E
Haksız mal ve kazançları ortadan kaldırması
Soru 14

Süleyman b. Abdülmelik döneminde kabileler arası mücadelenin artmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eski yöneticilerin görevlerine son verilmesi
B
Savaşların uzun sürmeye başlaması
C
Alınan vergilerin artması
D
Eski yöneticilerin halkı kışkırtması
E
Devlet yönetiminde Yemenlilerin ön plana çıkması
Soru 15

Endülüs'ün ilk valisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yusuf el-Fihri
B
Abdurrahman el-Gâfikî
C
Nusayrın oğlu Abdülaziz b. Musa
D
Hürr b. Abdurrahman
E
Abdülmelik b. Katan
Soru 16

Endülüs Emevî Devleti hangi tarihte sona ermiştir?

A
976
B
1009
C
1031
D
1147
E
1492
Soru 17

Muvahhidlerin ortaya çıkış sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mensubu oldukları kabilenin desteğiyle sahip oldukları gücü siyasî alanda kullanmak
B
Murâbıtların yanlış buldukları bazı dinî uygulamalarını durdurmak
C
Şiî-Fâtımî tehlikesine karşı sünnî İslâm dünyasının koruyuculuğunu yapmak
D
Murâbıtların sahip oldukları toprakları ele geçirmek
E
Kuzey Afrika'daki siyasî otorite boşluğundan faydalanarak bir devlet kurmak
Soru 18

Nasrîlerin sonunu hazırlayan gelişmelerin başlangıcı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A
Merînîlerin Nasrîlere yardımı kesmesi
B
Cezîretülhadrâ ve Tarîf'in kaybı
C
Nasrî hanedan mensupları arasında yaşanan çekişmeler
D
Cebelitârık'ın Kastilya tarafından ele geçirilmesi
E
Kastilya ve Aragon Krallıklarının birleşerek Nasrîler üzerine genel bir taarruz başlatmaları
Soru 19

Endülüs Müslümanlarına en fazla yardımı yapan Osmanlı Denizcisi kimdir?

A
Sokullu Mehmed Paşa
B
Oruç Reis
C
Piri Reis
D
Şeydi Ali Reis
E
Barbaros Hayreddin Paşa
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi valiler döneminin özelliklerinden biri değildir?

A
Son derece rahat ve huzurlu bir süreç olması
B
20 veya daha fazla valinin işbaşına gelmesi
C
Poitiers Savaşının bu dönemde cereyan etmesi
D
Fetih hareketini Fransa içlerine kadar götürme düşüncesinin olması
E
Dâhili sorunların Hıristiyanlara fırsat vermesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x