İslam Tarihi ve Medeniyeti 1 2015-2016 Vize Sınavı

İslam Tarihi ve Medeniyeti 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Arap Yarımadasının esas sakinleri olarak günümüzde dünyanın en kalabalık kavmini oluşturan Araplar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amâlika
B
Meyden
C
Casîm
D
Kahtanîler
E
Sâmî
Soru 2

Kur'an-ı Kerim'de Fîl sûresinde aşağıdaki tarihi olayların hangisinden bahsedilmektedir?

A
Mekkelilerin ticari seyahatlerinden
B
Hz. Muhammed 'in amcasıyla yaptığı Suriye seyahatinden
C
Hz. Muhammed'in doğumundan
D
Ebrehe'nin Kabe'yi yıkma girişiminden
E
Arapların güneyden kuzeye göçlerinden
Soru 3

Arabistan'ın en önemli ve müstakil bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hicaz
B
Aden
C
Yemen
D
Tihâme
E
Necid
Soru 4

I. Tarihçiler tarafından Mukarribler Dönemi ve Melikler Dönemi olmak üzere iki devreye ayrılır.
II. Kur'an-ı Kerim'de işaret edildiği gibi son derece gelişmiştir.
III. Güzel kokulu bitkiler yetiştirmekle ünlüydüler.
IV. Şehirlerinin etrafı açık ve tarlalarla çevriliydi.
Yukarıdakilerden hangileri Sebe Devleti'nin özelliklerindendir?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Miraç gecesinde farz kılınmıştır?

A
Oruç
B
Zekât
C
Hac
D
Cuma namazı
E
Beş vakit namaz
Soru 6

Hz. Muhammed Mekke'den Medine'ye aşağıdakilerden hangisi ile hicret etmiştir?

A
Hz. Ali
B
Hz. Ebû Bekir
C
Hz. Âişe
D
Hz. Osman
E
Hz. Ömer
Soru 7

Hz. Muhammed'in sütannesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âmine
B
Selmâ bint Zeyd
C
Fâtıma bint Esed
D
Şeyma bint Haris
E
Halîme bint Ebû Züeyb
Soru 8

İslâm'ın ilk şehidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebû Zer el-Gifârî
B
Abdullah b. Revaha
C
Hz. Sümeyye
D
Ammâr b. Yâsir
E
Habbab b. Eret
Soru 9

Mûte Savaşı'nın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Muhammed'in elçisinin öldürülmesi
B
Düşman kuvvetlerinden ganimet elde edilmesi
C
Bizans'ın Medine'ye baskın için hazırlık yapmış olması
D
Bölge halkının cizyelerini göndermemesi
E
Bizans'a karşı Sâsânîler'e destek verilmesi
Soru 10

Hendek Gazvesi'nde Mekke ordusunun kumandanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebû Leheb
B
Hâlidb. Velîd
C
Ebû Süfyan
D
Ebû Kuhâfe
E
Ebû Cehil
Soru 11

Hz. Muhammed Hac ibadetinin nasıl yapılacağını Müslümanlara ne zaman öğretme imkânı bulmuştur?

A
Hz. Ebû Bekir'i Hac emiri tayin ettiği sırada
B
Hudeybiye Antlaşmasından bir yıl sonra gerçekleştirilen Umretü'l-kazâ'da
C
Mekke fethi günlerinde
D
Veda Haccında
E
Huneyn Gazvesi dönüşünde
Soru 12

Uhud Gazvesi'nde Müslümanların mağlup olmalarının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ayneyn geçidine yerleştirilen okçuların yerlerini terk etmesi
B
Müslümanların asker sayısının az olması
C
Mekkeliler'in askeri donanım bakımından üstün olması
D
Savaşın başlangıcında meşhur Müslüman savaşçıların şehid edilmesi
E
Münafıkların reisi Abdullah b. Übey b. Selûl'ün 300 kadar adamıyla İslâm ordusundan ayrılması
Soru 13

İslam öncesi Araplarda kabilelerin veya şahısların yardımlaşma, dayanışma ve himaye amacıyla yaptıkları antlaşma ve ittifaklara ne ad verilir?

A
Humus
B
Hilf
C
Cizye
D
Nâküs
E
Muâhât
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in isimlerinden biri değildir?

A
Haşir
B
Abdullah
C
Mâhi
D
Âkıb
E
Ahmed
Soru 15

Mescid-i Nebevîye’ye ilk kitabe aşağıdakilerden hangisi zamanında konulmuştur?

A
Velid b. Abdülmelik
B
Ömer b Abdülaziz
C
Hz. Ebû Bekir
D
Hz. Osman
E
Mehdî-Billah
Soru 16

Mescid-i Nebevî’nin Hz. Muhammed’in kabriyle minberi arasında kalan yaklaşık 330 m2 lik alanı kapsayan bölümüne ne ad verilir?

A
Mahfil
B
Mihrab
C
Kumluk
D
Hücre-i Saadet
E
Ravza-i Mutahhara
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer'in icraatlarından biri değildir?

A
Yeni şehirlerin kurulması
B
Orduları şevki ve savaşları idare etmesi
C
İslâmiyet'in tebliğ ve öğretilmesine önem verilmesi
D
Fethedilen yerlerin savaşanlar arasında dağıtılması
E
Fetihleri organize etmesi
Soru 18

Hicri takvimin kullanılması aşağıdakilerden hangisinin teklifiyle olmuştur?

A
Hz. Osman
B
Amr b. Âs
C
Hz. Ebû Bekir
D
Hz. Ömer
E
Hz. Ali
Soru 19

Müslümanlara Filistin ve Suriye'nin kapılarını açan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tebük
B
Uhud
C
Bedir
D
Ecnadeyn
E
Mute
Soru 20

Hz. Ömer’in katili aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehr b. Bâzan
B
Hısn el-Fezârî
C
Ebû Cehil
D
Ebû Lü’lü Fîruz
E
Ebû Berâ Âmir
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x