İslam Tarihi ve Medeniyeti 2 2017-2018 Final Sınavı

İslam Tarihi ve Medeniyeti 2 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eski Roma şehirlerinden Volubilis’in yer aldığı bölgede Fas şehrini kuran ve burayı bir ticaret merkezi haline getiren, bölgede Şii inancını hâkim kılan Hz. Hasan’ın soyundan gelen hanedan aşağıdakilerden hangisidir?

A
ihşidîler
B
Ağlebîler
C
Midrarîler
D
Rüstemîler
E
idrisîler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Kudüs’ün fethi üzerine yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A
İslam dünyasının Selâhaddin Eyyûbî’nin liderliğinde birleşmesi
B
Sefere Almanya imparatoru Friedrich Barbarossa’nın katılması
C
Yeni bir Haçlı seferi düzenlenmesi için Avrupa’da hazırlıklara girişilmesi
D
Sefere Fransa Kralı Philippe Auguste’nin katılması
E
Sefere İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard’ın katılması
Soru 3

Fâtımîler ve Hamdânîler aşağıdaki halifelerden hangisi döneminde bağımsız birer devlet haline gelmişlerdir?

A
Müstekfî-Billâh
B
Müttaki-Lillâh
C
Kâhir-Billâh
D
Muktedir-Billâh
E
Râzi-Billâh
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kelamî mezheplerden biri değildir?

A
Hâriciye
B
Mürcie
C
Maturidiye
D
Cebriye
E
ismâiliye
Soru 5

Türkistan’da hâkimiyeti ele geçirmek için Çinliler ile yapılan Talaş Savaşı (751) aşağıdaki halifelerden hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?

A
Ebû Cafer Mansûr
B
Muhammed Mehdî
C
Ebû’l-Abbas
D
Hârûn Reşîd
E
Mûsâ Hâdî
Soru 6

Sultan kelimesini unvan olarak siyasi ve idari anlamda ilk defa ________ , veziri için kullanmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ebû'l-Kasım Ahmed
B
Müktedî-Billâh
C
Me’mûn
D
Mu’tasım-Billâh
E
Hârûnürreşîd
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Beytülmâl'ın gelirlerinden biri değildir?

A
Gayrimüslim ahaliden alınan cizye ve haraç
B
Vakıf gelirleri
C
Mirasçı bırakmadan ölenlerin malları
D
infak gelirleri
E
Zekât gelirleri
Soru 8

Emeviler Dönemi'nde ilk kez oluşturulan Dîvânü’t-Tırâz’ın sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sancak, bayrak ve resmî elbiselerin üretimi
B
Devletin istihbarat ve posta işlerini yürütmesi
C
Resmî mektup ve dokümanın mühürlenerek bir kopyasının saklanması
D
Halifelere verilen dilekçelerin takibi
E
Nüfus sayımlarının kayıtlarını tutması
Soru 9

Hz. Ömer zamanında oluşturulan Dîvânü’l-atâ teşkilatının kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fethedilen yerlerdeki ganimetleri toplamak
B
Askeri eğitim işlerini yürütmek
C
Orduyu sevk ve idare etmek
D
Vergi gelirlerini hak edenlere dağıtmak
E
Orduya kumandan atamalarını yapmak
Soru 10

Abbâsî ordusunda Türklerin yer alması ile ilgili asıl sürecin Me’mûn Dönemi'nde başlama nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk nüfusunun azınlık olması
B
Arap ve iranlı askerlere karşı güvenin sarsılması
C
Muhafız birliklerinin dağılması
D
Türklerin ilk düzenli orduyu kurmuş olması
E
Türklerin okçuluk becerilerinin iyi olması
Soru 11

Hz. Peygamber'in bizzat katılmayıp görevlendirdiği kumandanlarla
gerçekleştirilen seferlere ne ad verilir?

A
Gaza
B
Siyer
C
Megazi
D
Gazve
E
Seriyye
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Abbâsî mutfağında tüketilen sebzelerden biri değildir?

A
Patlıcan
B
Bakla
C
Domates
D
Pırasa
E
Soğan
Soru 13

Dârü'r-Rızk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Köle ve kadınların başvurması yasaklanmıştır.
B
ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtmak için tesis edilmiştir.
C
Hz. Ömer Dönemi'nde kurulmuştur.
D
Zaman içerisinde asli fonksiyonunu yitirip ticarethanelere dönüşmüştür.
E
Basra, Küfe, Fustat ve Vâsıt gibi şehirlerde de faaliyet göstermiştir.
Soru 14

Mevlit Kandili'nin ilk defa aşağıdaki emirlerden hangisi döneminde kutlanıldığı rivayet edilmektedir?

A
Selahaddin Eyyûbî
B
Belek Gazi
C
Baybars
D
Ebû Sa'id Muzafferüddin
E
imadeddin Zengî
Soru 15

Şair ve edebiyatçılar fasih Arapça'yı en iyi şekilde kullanabilmek için aşağıdakilerden hangisine gitmişlerdir?

A
Küttâb'a
B
Beytü'l-Hikme'ye
C
Dârü'l-Hikme'ye
D
Bâdiye'ye
E
Suffe'ye
Soru 16

Haşan el-Basrî'nin de ders verdiği İyaz b. Ganem tarafından yaptırılan cami aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küfe Cami
B
el-Ezher Cami
C
Basra Cuma Cami
D
Küba Cami
E
Şam Emevîyye Cami
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed Dönemi'nde faaliyet gösteren küttâblardan biri değildir?

A
Küttâb-ı Ebû Kasım el-Belhi
B
Küttâb-ı Urve
C
Küttâb-ı ibn Zeyân
D
Küttâb-ı Nasr
E
Küttâb-ı Rezin
Soru 18

İslâm dünyasında siyaset felsefesi yapan ilk bilgin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sühreverdî
B
ibn Sinâ
C
Fârâbî
D
ibn Rüşd
E
Kindî
Soru 19

Öldüren ve kaderi belirleyen şeyin sonsuz zaman olduğunu ileri süren düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meşşâiye
B
Dehrilik
C
İhvânu's-Safâ
D
Revâkiye
E
işrâkîye
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi aritmetiksel cebirin ilk öncülerinden biridir?

A
ibn Türk
B
el-Kerecî
C
Harizmî
D
ibn Sîna
E
Ömer Hayyâm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x