İslam Tarihi ve Medeniyeti 2 2017-2018 Vize Sınavı

İslam Tarihi ve Medeniyeti 2 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hârûn Reşîd Dönemi'nde Bizans sınırında oluşturulan idari yapılanmaya ne ad verilirdi?

A
Suğur
B
Mevâli
C
Haremeyn
D
Avâsım
E
Hürremiyye
Soru 2

Abbâsî başkenti Enbar’ı güvenli bulmayıp. Dicle Nehri kenarında Bağdat şehrini kurduran (766) ve başkent yapan halife aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mûsâ Hâdî
B
Ebû Cafer Mansûr
C
Muhammed Mehdî
D
Ebû’l-Abbas Seffâh
E
Hârûn Reşîd
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Me'mûn Dönemi'nde ortaya çıkan sorunlardan biridir?

A
Halktan zorla asker toplanması
B
Batîniliğin ortaya çıkması
C
Vergilerin oldukça yüksek olması
D
Ulemanın halk üzerindeki baskısı
E
Halkuî-Kur'an meselesi
Soru 4

Dîvânü’z-zimâm’ın (799) kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Elçilerin güvenliklerini temin etmek
B
Suçluları ortaya çıkarmak
C
Devletin gelir-gider kayıtlarını ve hâzineyi denetlemek
D
Tercüme faaliyetlerini gerçekleştirmek
E
Sanıkları yakalayıp sorguya çekmek
Soru 5

Şii İsmailiye mezhebine mensup olan, Abbâsîler Dönemi'nde isyanlar çıkararak uzun yıllar devleti uğraştıran ve Halife Mu'tazıd-Billâh Dönemi'nde (899) Bahreyn ve çevresine hâkim olan isyancı grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haricîler
B
idrisîler
C
Berberîler
D
Karmatîler
E
Mevâliler
Soru 6

Abbâsî devletinin varlığını tehdit eden Zencî ayaklanması aşağıdaki hangi halife döneminde bastırılmıştır?

A
Mu'temid-Alellâh
B
Mühtedî-Billâh
C
Mütevekkil-Alellâh
D
Müstaîn-Billâh
E
Vâsik-Biİlâh
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Mütevekkil Dönemi'nde hadis alanındaki çalışmaların hızlanmasının sebeplerinden biridir?

A
Tercüme hareketlerinin yanı sıra telif döneminin başlaması
B
ilmi ve kültürel açıdan sönük, siyasi açıdan parlak bir dönem olması
C
Felsefe alanındaki çalışmaların canlılığını kaybetmesi
D
Tıbbi gelişmelerin önem kazanması
E
Döneminde fazla muhaddis olması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Halife Mu'tasım-Billâh Dönemi'nde yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A
Türklerin devlet yönetiminde etkin hale gelmesi
B
Mısır'da Fatımî Halifeliği'nin kurulması
C
Bizans'a ait Amorion şehrinin fethedilmesi
D
Hilâfet merkezinin Sâmerrâ şehrine taşınması
E
Hürremiyye hareketinin bastırılması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Asya’da kurulan İslam Devletlerinden biri değildir?

A
ihşidîler
B
Saffârîler
C
Samânîler
D
Hamdânîler
E
Ressîler
Soru 10

Önce Bağdat’taki Büveyhî hâkimiyetine son veren (1055), daha sonra da Büveyhîler’in diğer bütün topraklarını ele geçiren (1062) hanedan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saffârîler
B
Selçuklular
C
Tahirîler
D
Hamdânîler
E
Sâmanîler
Soru 11

Mirdasîler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Abbâsîler'den bağımsızlığını kazanan en uzun ömürlü hanedandır.
B
Bir dönem Fatımîler'i kendilerine tâbi kılmışlardır.
C
Kurucusu Müslim b. Kureyş'tir.
D
Şii inancını benimsemiş hanedanlardan biridir.
E
Kuzey Afrika'da hüküm sürmüşlerdir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Ağlebîler'in ele geçirdiği bölgelerden biridir?

A
Sicilya
B
Hamedan
C
Fustat
D
İsfahan
E
Halep
Soru 13

Memlüklerin 1260 yılında Moğolları yendiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ervad Savaşı
B
Mercidabık Savaşı
C
Hıttîn Savaşı
D
Aynicâlût Savaşı
E
Dımaşk Savaşı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Bahri Memlûk sultanlarından biri değildir?

A
Kalavun
B
Aybek
C
Muhammed b. Kalavun
D
I. Baybars
E
Tomanbay
Soru 15

Eyyûbî Sultanı Melik Kâmil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dimyat'ı Haçlılar'dan geri almıştır.
B
Anlaşma karşılığında Kudüs'ü Haçlılar'a bırakmıştır.
C
Musul ve çevresini topraklarına katmıştır.
D
Artuklular'ın Hısnıkeyfâ koluna son vermiştir.
E
Anadolu Selçukluları ile yapılan savaşta mağlup olmuştur.
Soru 16

İhvan-ı Safa felsefesi aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde ortaya çıkmıştır?

A
ihşîdîler
B
Fâtımîler
C
Eyyûbîler
D
Ağlebîler
E
Memlükler
Soru 17

Otomatik ürünlerin yapımına başlayan Musa Kardeşlerin (Benu Musa) günümüze ulaşmış en önemli kitapları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Miracname
B
El-Fahri
C
Kitabü’l-Hiyel
D
Mukaddime
E
Miftahu’l-iber
Soru 18

Sıfırı (0) ilk defa sayı olarak kullanan Türk matematikçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibn Heysem
B
Ali Kuşçu
C
Cabir ibn Hayyan
D
Nasrüddin Tusi
E
Musa el-Harezmi
Soru 19

• Abbasî Halifesi Me’mûn tarafından Bağdat’ta kurulmuştur.
• Aristo, Eflatun, Öklid, Galen gibi filozofların eserleri Arapça'ya çevrilmiştir.
• Tercüme için Sabiî ve Süryani dinlerine bağlı bilginler kullanılmıştır.
Yukarıdaki özellikler aşağıdaki İslam müesseselerinden hangisine aittir?

A
Beytüî-Hikme
B
Darüî-Hikme
C
Adiliyye Medresesi
D
Ezher
E
Mustansıriye Medresesi
Soru 20

Hisbe teşkilatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Üretici ve tüketici haklarını koruma görevlerinden biri olmuştur.
B
Teşkilatın ilk örneği Hz. Ömer döneminde kurulmuştur.
C
XIV. yüzyıldan sonra önemlerini kaybetmişlerdir.
D
Kişiler arasındaki ihtilafların giderilmesinde önemli roller oynamışlardır.
E
Yalnızca sultanlara karşı sorumlu olmuşlardır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x