İşlem Tablosu Programlama 2018-2019 Final Sınavı

İşlem Tablosu Programlama 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Makrolar oluşturulurken makro koduna kaydedilmeyen işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Menüler arası gezinme ve beklemeler
B
Formüller
C
Hücre içeriğinin değiştirilmesi
D
Hücre seçimleri
E
Hatalara ilişkin düzeltme hareketleri
Soru 2

VBA ortamında tasarım zamanından çalışma zamanına geçmek için kullanılan sekme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çalıştır
B
Başlat
C
Oynat
D
MS Excel
E
Devam
Soru 3

MS Excel sayfası üzerine düğme eklendiğinde gerçekleşen eylem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düğmenin rengi değişir.
B
Sayfada hata oluşur.
C
Sayfa temizlenir.
D
Düğmenin büyüklüğü değişir.
E
Makro Ata penceresi açılır.
Soru 4

Microsoft firmasının Excel 1,2,3 ve 4'te kullandığı makro dili aşağıdakilerden hangisidir?

A
EXC
B
XLT
C
XLM
D
XLS
E
VBA
Soru 5

Tarih veri tipi Excel hücrelerindeki takvim ve/veya saat şeklinde yazılmış tarih verileri için kullanılır. Tarih verileri değişken paketleri içerisinde ondalık sayı olarak saklanır.
Buna göre, yukarıda verilen veri tipine aşağıdakilerden hangisi bir örnektir?

A
Const FAİZ As Double=0.17
B
Dim doğum_tarihi As Date
C
Dim esnek_veri_paketi As Variant
D
Dim degisken_paketi As Currency
E
Dim karar As Boolean, karar=True
Soru 6

Replace(old_text, start, number_of_chars, new_text) VBA Excel karakter fonksiyonunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir karakter katarı içerisindeki karakter sayısını bulmak ve döndürmek
B
Bir karakter katarının diğer bir karakter katarı içinde geçtiği ilk yeri bulmak
C
Karakter katarının başlangıcından, ortasından veya sağından itibaren belirtilen miktarda katar almak
D
iki karakter katarını bir biriyle karşılaştırmak
E
Bir karakterin içerisinde tanımlanmış karakterleri yenileriyle değiştirmek
Soru 7

VAL(string) VBA Excel matematik fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bilgisayar saati ile bağlantı kurarak Single veri tipinde rassal sayı üretir.
B
Ondalık sayıyı yuvarlamak için kullanılır.
C
String tipinde verilen bir yazının içerisindeki rakamları bulmak için kullanılır.
D
Sayısal veri tipinde verilen bir verinin mutlak değerini alır.
E
Sayısal veri tipinde verilen bir verinin sinüsünü hesaplar.
Soru 8

1. Aritmetik A. AND, OR, NOT
2. Karşılaştırma B. +,-,*
3. Mantıksal C. =,
Yukarıda verilen operatörler ve simgelerinin doğru eşleştirmeleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
1-A, 2-B, 3-C
B
1-A, 2-C, 3-B
C
1-B, 2-A, 3-C
D
1-B, 2-C, 3-A
E
1-C, 2-A, 3-B
Soru 9

Makro veya olay prosedürünü tetiklemede kullanılır. VBA'da hazırlanmış fonksiyon ve yordamlara komut vermek için kullanılır. Varsayılan olarak Click olayı ile kullanılır.
Yukarıdaki parçada bahsedilen kullanıcı formu kontrol öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
ToggleButton
B
Frame
C
CheckBox
D
OptionButton
E
CommandButton
Soru 10

VBA Excel kullanıcı form tasarımında Veri (Data) kategorisi ile ilgili kullanıcı formlarında daha önce kayıt edilmiş verilerin kullanılması durumunda kontrol kaynağının yerinin belirtilmesinde kullanılan öge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Text Align
B
Label
C
ControlSource
D
Select Objects
E
TextBox
Soru 11

Sadece TextBox türündeki kontrollerde yer alır. VBA yazılımı çalıştırıldığında kullanıcı tarafından metin kutusuna girilen şifre karakterlerinin görünümünü * şeklinde düzenler.
Yukarıdaki parçada verilen görünüm kategorisi elemanı aşğıdakilerden hangisidir?

A
ControlTip Text
B
Name
C
Value
D
PasswordChar
E
Caption
Soru 12

1. AutoSize A. Kontrollerin otomatik ölçülendirilmesini sağlar.
2. TextAlign B. Kontrollerin etkin olup olmamasını belirler.
3. Enable C. Veri girişinde karakter hizalanmasını sağlar.

Yukarıdaki tabloda verilen davranış(behavior) kategorisi öğelerinin eşleştirmeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
1-A, 2-B, 3-C
B
1-A, 2-C, 3-B
C
1-B, 2-A, 3-C
D
1-C, 2-A, 3-B
E
1-C, 2-B, 3-A
Soru 13

Private Sub UserFormlnitialize()
Call kayitoku
End Sub

Yukarıda verilen VBA Excel veritabanı işleminde “Cali kayit_oku” deyiminin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağlantı yolunu tanımlama
B
Nesne işlemlerinde kullanıcı formunun (UserForm) tasarım görünümünde açılmasını sağlama
C
Sayısal veri tipinde verilen bir verinin mutlak değerini alma
D
VBA ile veri tabanlarında kayıt okuma yordamını çağırma
E
Açık uçlu sorularda veri girişi yapma
Soru 14


Yukarıdaki tabloda verilen VBA ile veritabanı bağlantı yolu tanımlama işleminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faklı bir veri tabanı ile excel arasında bağlantı kurmak
B
dil referans işlemlerini düzenlemek
C
Excel VBA’ya kullanıcı formu eklemek
D
Kullanıcı formunda TextBox nesnesi tasarlamak
E
Excel VBA’da aritmetik işlemlerden önce tanımlamalar yapmak
Soru 15

Windows işletim sistemi yapısı içerisinde grafik temelli işlemler için hazırlanmış VBA API kütüphanesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Winspool
B
Windows GDI+
C
Shell32
D
Netapi32
E
User32
Soru 16

API deklerasyon deyimi oluşturulmasında GetUserName deyimi aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A
Deyimin deklarasyon deyimi olduğunu
B
Kütüphane bağlantısı yapılacağını
C
API fonksiyonun geri dönüş türünü
D
Deklarasyon deyiminin geçerli olduğu yaşam alanını
E
API ile bağlantı kurulan kütüphane içerisindeki fonksiyonu
Soru 17

Dosyanın yazmaya karşı kilitlenmesini ve diğer uygulamaların dosya üzerindeki verilerde herhangi bir değişiklik yapamamasını sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lock File
B
Lock Read
C
Write Lock
D
Shared
E
File Access
Soru 18

Güvenlik amacı ile bir ya da daha fazla kaydı kilitlemek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lock
B
LOF
C
EOF
D
Loc
E
Seek
Soru 19

Excel çalışma sayfası üzerindeki verileri yazılım dışında saklamada kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasör
B
Kitap
C
Kütüphane
D
Dosya
E
Düzen
Soru 20

“Öpen Mc:soru.txtM for Random As #1” komutu ile yapılmak istenilen işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Soru.txt dosyasını kapatmak
B
Soru.txt dosyasını açmak
C
Soru.txt dosyasını silmek
D
Soru.txt dosyasına şifre koymak
E
Soru.txt dosyasının yerini değiştirmek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x