İtibar Yönetimi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

İtibar Yönetimi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi itibar kaybeden şirketlerin temel hatalarından biri değildir?

A
Çalışanların mutsuzluğunun görmezden gelinmesine karşılık onların şirket itibarını temsil ettiğinin varsayılması
B
Şirketin maddi olarak aleyhine olacağı görünen etik sorunlarda itibarın değerlendirmesinin arka plana itilmesi
C
Şirket itibarını bir proje değil bir felsefe olarak görmeleri
D
Bayiler, acenteler, tedarikçiler gibi sosyal ortakların da şirket itibarının yönetilmesinden sorumlu olduklarının iş gündemine alınmaması
E
Kararların, finansal getirisi yüksek odaklı alınması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi süreçler açısından değerlendirildiğinde, şirket yöneticilerinin itibar yönetimi kapsamındaki sorumluluklarından biri değildir?

A
Kendi bölümünü itina ile yönetmek
B
Şirketin itibarına katkı sağlayan davranışları onurlandıran bir sistem kurmak
C
Bölümündeki karar süreçlerinde kurumsal değerlerin bir kontrol listesi gibi kullanılmasını sağlamak
D
Senyoraj oranını belirlemek
E
Kurumsal değerleri, kendi bölümünün iş politikası ve süreçlerine indirgemek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi itibar araştırmalarının aksiyonlara dönüşmesi için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

A
Her aksiyonun gerekçesinin tek bir bütün gerekçe şeklinde yazılması
B
Her aksiyonun bir içerik ve zaman planı olması
C
Her bir aksiyonun mutlaka bir sahibinin olması
D
Bütçe gerektiren aksiyon planlarının onayının baştan alınması
E
Uzun sürecek aksiyonlarla ilgili ara raporlar üretilmesi
Soru 4

Bir alanda sahip olunan uzmanlık bilgisine ne ad verilir?

A
Senyoraj
B
Know-how
C
Swap
D
Optimizasyon
E
Arbitraj
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Fortune Dergisi’nin dünyanın en beğenilen şirketlerini belirlerken, şirketlerin performanslarını ölçtüğü kriterlerden biri değildir?

A
Toplumsal sorumluluk
B
Uzun vadeli yatırım değeri
C
Finansal sağlamlık
D
Yönetim kalitesi
E
Geleneksel teknoloji kullanımına yatkınlık
Soru 6

Değer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Heyecanları ilgilendirmez.
B
Bireyin bilincinde yer alan ve davranışı yönlendiren güdülerdir.
C
Normu içermez.
D
Sadece bilinci ilgilendirir.
E
Bireyler tarafından benimsenen ayrıştırıcı olgulardır.
Soru 7

Kapsam içi ve kapsam dışı sosyal ortakları etkileyen kesime ne ad verilir?

A
Optimum sosyal ortaklar
B
Değişken sosyal ortaklar
C
Etkileyici sosyal ortaklar
D
Esnek sosyal ortaklar
E
Olağan sosyal ortaklar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kapsam dışı sosyal ortaklardan biridir?

A
Bayiler
B
Çalışanlar
C
Tedarikçiler
D
Müşteriler
E
Yetkili satıcılar
Soru 9

Türkiye’nin ilk itibar yönetim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknobank
B
Bilsa
C
Koçsim
D
Fordtek
E
Tekson
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde itibar yönetimi ile ilgili gündemin temel sorularından biri değildir?

A
İtibarınızı yönetmekten daha önemli bir işiniz var mı?
B
Aylık maaşınız ne kadar?
C
Bu işlerden kim sorumlu?
D
İtibarınızı hangi süreçlerle yönetiyorsunuz?
E
Performansınızı nasıl ölçüyorsunuz?
Soru 11

ABD’de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk kavramının çok önemli hale gelmesinin nedenlerinden biridir?

A
Arbitraj oranının artması
B
İş dünyasının yerelleşme süreci
C
Sosyal fonlarda görülen azalış
D
Senyoraj oranının düşmesi
E
Büyük şirketlere olan güvenin sarsılması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal markalarını etkin yöneten şirketlerin en belirgin özelliklerinden biridir?

A
Etkin liderlik ve yönetim kalitesi
B
Sürekli bir kriz ortamı
C
Kararların çok geç alınması
D
Çok hızlı eleman giriş çıkışı
E
Regülatörler tarafından sürekli uyarı almaları
Soru 13

I. Etkin liderlik
II. Adil yönetim
III. Şeffaflık
IV. Hesap verilebilirlik
Yukarıdakilerden hangileri itibarın metrikleri arasında yer alır?

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
I ve III
D
II, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 14

Şirketler genellikle aşağıdakilerden hangisi ile rekabet ettikleri yanılgısı içindedir?

A
Kurumsal yönetim
B
Kurum kültürü
C
Kurumsal iletişim
D
Finansal iş sonuçları
E
Siyasi eğilim
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kurumsal iletişimin ana görev alanlarından biri değildir?

A
Pazar payını artıracak bütçenin belirlenmesi
B
Şirketin iş hedeflerine uygun bir paydaş haritasının belirlenmesi
C
Kurum kimliğinin ve standartlarının tanımlanması
D
İletişim performansının ölçümlenmesi
E
Operasyonel olarak planlanan çalışmaların günlük hayata geçirilmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Mailen Barker’a göre, kurumsal sosyal sorumluluğun şirketlere sağladığı avantajlardan biri değildir?

A
Satışlara katkı sağlaması
B
Marka imajını azaltması
C
Karar süreçlerini etkinleştirmesi
D
Risk yönetimini geliştirmesi
E
Maliyetleri azaltması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişim planının stratejik bir dayanağının olması için cevaplandırılması gereken sorulardan biridir?

A
Şirketin pazar payının gelişimi istikrarlı mı?
B
Bütçe harcamalarının kaynaklı belli mi?
C
Kurum itibarının performans göstergeleri planda var mı?
D
Üretim maliyetini düşürmek için neler yapılmalı?
E
Ticari ortakların pazar payı artıyor mu?
Soru 18

Kurumsal iletişim sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hangi sosyal paydaşlarla ilişki ve iletişim yönetimi yapılacağının belirlenmesi
B
Halkla ilişkiler biriminin performansının ölçülmesi
C
İletişim ve ilişki yönetiminde kullanılacak yetkinliklerin belirlenmesi
D
Çalışanların memnuniyetinin ölçülmesi
E
Neyin iletişiminin yapılması gerektiği ile ilgili çalışma yapılması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Online itibar yönetiminin kapsamında yer alması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Şirketin CEO’sunun kişisel bir bloğunun olmaması
B
Aktivist gruplar veya şikayet siteleri gibi doğrudan şirket itibarını hedef alabilecek yerlerin yakından izlenmesi
C
Şirketin interaktif bir web sayfasının olması
D
Çalışanların kendi sosyal ağlarını kullanmaya teşvik edilmesi
E
En çok kullanılan sosyal ağlarda şirketin mutlaka kurumsal hesaplarının olması
Soru 20

Sahte hesapların üretilmesi ve bunlarla sosyal ağlarda amacı önceden planlanmış bir bilgi yönetimi yapılmasına ne ad verilir?

A
Senyoraj
B
Optimum yönetim
C
Arbitraj
D
Trolizm
E
Digital sörf
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x