İtibar Yönetimi 2019-2020 Vize Ünite 1 Sınavı

İtibar Yönetimi 2019-2020 Vize Ünite 1 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir alanda sahip olunan uzmanlık bilgisi- birikimi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Sosyal raporlama
B
Ortak reçete
C
Kredibilite
D
Kıyaslama
E
Know-how
Soru 2

Kanaatler itibarın bir çıktısı ise (olumlu ya da olumsuz) bunların oluşumu aşağıdakilerden hangisine dayanır?

A
Finansal göstergelere
B
Uzun zaman diliminde gözlemlere
C
Sosyal raporlamaya
D
Kredibiliteye
E
Karlılık oranlarına
Soru 3

Değer ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. Toplum ya da bireyler tarafından benimsenen birleştirici olgulardır.
III. Toplumun sosyal ihtiyaçlarını karşıladığına ve bireylerin iyiliği için olduğuna inanılan ölçütlerdir.
III. Bireyin bilincinde yer alan ve davranışı yönlendiren güdülerdir.
IV. Sadece bilinci değil, duygu ve heyecanları da ilgilendiren yargılardır.

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I, II, III, IV
E
II, III, IV
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde itibar yönetiminin temel soruları arasında yer almaz?

A
İtibarınızı yönetmekten daha önemli bir işiniz var mı?
B
İtibarınızı hangi süreçlerle yönetiyorsunuz?
C
Bu işlerden kim sorumlu?
D
Performansınızı nasıl ölçüyorsunuz?
E
Kar hedefinizi gerçekleştirebildiniz mi?
Soru 5

Bir alanda sahip olunan uzmanlık bilgisine ne ad verilir?

A
Know how
B
Senyoraj
C
Arbitraj
D
Factoring
E
Hedging
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin elle tutulamayan değerleri arasında yer almaktadır?

A
Şirketin nakit parası
B
Şirketin sahip olduğu fabrikalar
C
Şirketin sahip olduğu teknik donanım
D
Çalışanların kalitesi
E
Şirketin sahip olduğu araçlar
Soru 7

Aşağıdaki durumlardan hangisi bir şirketin iyi bir kurumsal vatandaş olduğunu gösterir?

A
Sigorta ve vergi ödemelerini aksatmak
B
Afet bölgelerinde yardım kampanyası başlatmak
C
Çocuk işçi çalıştırmak
D
İhale alabilmek için rüşvet vermek
E
Erkek çalışanlara ayrıcalık tanımak
Soru 8

Dow Jones’un Sürdürülebilirlik Endeksi'nde şirketlerin hangi performans ya da performansları değerlendirilmektedir?

A
Yalnızca ekonomik performans
B
Yalnızca sosyal performans
C
Yalnızca sosyal ve çevresel performanslar
D
Yalnızca ekonomik ve çevresel performanslar
E
Ekonomik, sosyal ve çevresel performanslar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde itibar yönetimi ile ilgili gündemin sorularından biri değildir?

A
İtibarınızı yönetmekten daha önemli bir işiniz var mı?
B
İtibarınızı hangi süreçlerle yönetiyorsunuz?
C
İtibarınızı yönetme işinden kim sorumlu?
D
İtibarınız olmasa ne gibi bir durumda kalırdınız?
E
Performansınızı nasıl ölçüyorsunuz?
Soru 10

Toplum ile kurumlar arasında güvenin simgesi hâline dönüşmüş eylemler bütününe ne ad verilir?

A
Kurumsal itibar
B
Etik değerleri
C
Toplumsal değer
D
İtibar yönetimi
E
Kurumsal iletişim
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde itibar yönetiminin temel soruları arasında yer almaz?

A
İtibarınızı yönetmekten daha önemli bir işiniz var mı?
B
İtibarınızı hangi süreçlerle yönetiyorsunuz?
C
Bu işlerden kim sorumlu?
D
Performansınızı nasıl ölçüyorsunuz?
E
Kar hedefinizi gerçekleştirebildiniz mi?
Soru 12

Kurumsal itibar konusunun yöneticilerin gündeminden çıkması krizlere davetiye olarak değerlendirilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Yöneticiler genellikle iyi bir itibara sahip olmanın kıymetini bilememeleri
B
Şirketlerin yeteri kadar kazanç elde edememeleri
C
Şirketin veya kurumun karşı karşıya kalacağı kriz ortamlarında ne yapacağını bilememesi
D
Yöneticilerin itibarın nasıl oluştuğu ve mevcut durumda yönettikleri şirketinnasıl algılandığı ile ilgili bir fikri bulunmaması
E
İtibarın nasıl ölçümlenebileceği konusunda bilgilerinin olmaması
Soru 13

Kurumsal itibar; toplum ile kurumlar arasında __________ simgesi hâline dönüşmüş eylemler bütünüdür. Güveni şirketlerin ilkeleri değil, toplumun değerleri ve duyarlılıkları belirler. Bu da__________ ile başlar__________. duyduğumuz her şey itibar süreçlerine taşınabilir.
Yukarıdaki parağrafta boş bırakılan yerleri aşağıdekilerden hangileri sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
Güvenin ve saygı
B
İletişimin ve itibar
C
Çalışanların niteliğinin ve saygı
D
İletişimin ve algı
E
Algının ve güven
Soru 14

Kurumsal itibar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kurumsal itibar, toplum ile kurumlar arasında güvenin simgesi haline dönüşmüş eylemler bütünüdür.
B
Kurumsal itibarın en önemli bileşenlerinden biri olan güven, içinde saygı olan ve itibar süreçlerinden geçmiş olguların çıktısıdır.
C
Kurumsal itibar, para ile satın alınabilecek bir olgudur.
D
İtibar öncelikle içinde saygıyı barındırmalıdır; içinde saygı olan unsurlar itibar süreçlerine taşınabilir.
E
İtibar yönetimi bir proje değil, bir felsefedir.
Soru 15

Adil ve etik ticaret kavramının mucidi olan şirket aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lacoste
B
Ben & Jerry
C
Singer
D
Green& Black
E
Sony
Soru 16

Bir sosyal grup veya toplumun üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlara ne ad verilir?

A
Felsefe
B
İtibar
C
Değer
D
Algı
E
Gerçek
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun itibarını olumsuz yönde etkiler?

A
Kurumun 10 yıllık planının belirli olması
B
Yönetimin şeffaf olması
C
Çalışanlara adil davranılması
D
Para kazanmanın öncelikli değer olması
E
Güven veren bir liderinin olması
Soru 18

Aşağıdaki durumlardan hangisi bir şirketin iyi bir kurumsal vatandaş olduğunu gösterir?

A
Sigorta ve vergi ödemelerini aksatmak
B
Afet bölgelerinde yardım kampanyası başlatmak
C
Çocuk işçi çalıştırmak
D
İhale alabilmek için rüşvet vermek
E
Erkek çalışanlara ayrıcalık tanımak
Soru 19

Dow Jones’un Sürdürülebilirlik Endeksi'nde şirketlerin hangi performans ya da performansları değerlendirilmektedir?

A
Yalnızca ekonomik performans
B
Yalnızca sosyal performans
C
Yalnızca sosyal ve çevresel performanslar
D
Yalnızca ekonomik ve çevresel performanslar
E
Ekonomik, sosyal ve çevresel performanslar
Soru 20

Toplum ile kurumlar arasında güvenin simgesi hâline dönüşmüş eylemler bütününe ne ad verilir?

A
Kurumsal itibar
B
Etik değerleri
C
Toplumsal değer
D
İtibar yönetimi
E
Kurumsal iletişim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x