İtibar Yönetimi 2019-2020 Vize Ünite 2 Sınavı

İtibar Yönetimi 2019-2020 Vize Ünite 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kapsam içi sosyal ortaklardan değildir?

A
Çalışanlar
B
Bayiler
C
Bireysel ve kurumsal yatırımcılar
D
Yetkili satıcılar
E
Tedarikçiler
Soru 2

Meslek kuruluşları ve sendikaları sivil toplum kuruluşlarından ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilimsel çalışma üretmeleri
B
Güven konusunda beklentiyi yükseltmeleri.
C
Finansal performansta etkili olmaları.
D
Profesyonel yapıda olmaları.
E
Toplumun nabzını tutmaları.
Soru 3

Kapsam içi ortaklıkla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
İşin doğrudan içinde olan kesim bu grupta yer almaz.
B
Kapsam içi ortakların, itibar yönetimi konusunda yapılacak çalışmaları benimsemesi önemli değildir.
C
İşi yöneten kesim bu grupta yer almaz.
D
Kurum kültür ve değerlerini içselleştirmeleri konusunda kapsam içi ortaklara klavuzluk etmek, itibar yönetiminin birinci hedefleri arasındadır.
E
Kapsam içi ortakların birer kurum sözcüsü hâline gelmesini istenmez.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangileri kapsam içi sosyal ortaklara örnek olabilir?
I. Genel müdür
II. Mavi yakalı çalışanlar
III. Tüketiciler

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi etkileyici sosyal ortaklardan biri değildir?

A
Tedarikçiler
B
Sivil toplum kuruluşları
C
Medya mensuplari
D
ISendikalar
E
Meslek kuruluşları
Soru 6

Bu sosyal ortaklara aile bireyleri de diyebiliriz. İşin doğrudan içinde olan, yapan, üreten, yöneten kesimler bu grupta yer alır. İtibar yönetiminin birinci hedefi, bu konuda yapılacak çalışmaların öncelikle bu başlık altındaki kesimlerce benimsenmesini sağlamak.
Yukarıda sözü edilen ortaklara ne ad verilir?

A
Kapsam dışı sosyal ortaklar
B
Şirket ortakları
C
Kanaat önderleri
D
Kapsam içi sosyal ortaklar
E
Etkileyici sosyal ortaklar
Soru 7

Sosyal ortak (paydaş) katılımcılığının ana göstergelerinden biri olan temsil konusu iki yönlü çalışan bir mekanizmadır.
Bu mekanizmanın sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlişkilerin güçlenmesi
B
Müşteri memnuniyeti
C
Sosyal ortaklara iyi görünmek
D
Kurumsal iletişimin güçlenmesi
E
Gündemim takip edilmesi ve şirket ile ilgili olumsuz bir gelişmede erken uyarı sağlaması
Soru 8

Medya mensupları, sivil toplum kuruluşları aşağıdaki kavramların hangisi içerisinde yer alır?

A
Sosyal ortakların temsili
B
Sosyal ortakların entegrasyonu
C
Kapsam içi sosyal ortaklar
D
Kapsam dışı sosyal ortaklar
E
Etkileyici sosyal ortaklar
Soru 9

Aşağıda sosyal ortaklar (Paydaşlar) ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Meslek kuruluşları kurum içi sosyal ortaklardır.
B
Etkileyici sosyal ortaklar yalnızca kurum içi paydaşları etkilediği için bu ismi almıştır.
C
Tek bir kişi bile sosyal ortak olabilir.
D
Etkileyici sosyal ortaklar yalnızca kurum dışı paydaşları etkilediği için bu ismi almıştır.
E
Tüketiciler kurum içi sosyal ortaktır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kurumların sosyal ortaklarda temsili için yaptıkları arasındadır?

A
Kurum içi paydaşlar hariç tutulur.
B
Kurum dışı paydaşlar hariç tutulur.
C
Etkileyici sosyal ortaklar hariç tutulur.
D
Hedef kitle göz ardı edilir.
E
Kurum yönetimi, stratejik olarak sosyal ağ ve platformlarda şirketin “nasıl” temsil edileceği ile ilgili bir karar verir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi şirketin kapsam içi sosyal ortaklarınden biridir?

A
Şirket müdürü
B
Müşteriler
C
Medya mensupları
D
Regülatörler
E
Bakanlıklar
Soru 12

Kapsam içi ve dışı sosyal ortakları etkileyen kesimlere ne ad verilir?

A
Kapsam içi ortaklar
B
Kapsam dışı ortaklar
C
Etkileyici sosyal ortaklar
D
Hissedarlar
E
Müşteriler
Soru 13

Kamuoyunca tanınan bir markanın mağazasına girip alış veriş yaptığınızda, oradaki çalışanların tutum ve davranışlarından, yüz ifadelerinden o şirketin itibar yönetimin nasıl olduğunu hemen anlayabilirsiniz. Burada itibar yönetimi ile ilişkili hangi kavramdan söz edilmektedir?

A
Çalışanların siyasi görüşü
B
Şirketin pazar payı
C
Kapsam içi sosyal ortaklardan birinin önemi
D
Etkileyici sosal ortakların olumsuzluğu
E
Kurumsal arbitraj oranının yüksekliği
Soru 14

Şirketin finansal performansında bire bir etkili olan sosyal ortaklara ne ad verilir?

A
Kurum dışı sosyal ortaklar
B
Üniversiteler
C
Kanaat önderleri
D
Medya
E
Tedarikçiler
Soru 15

Kapsam içi ve kapsam dışı sosyal ortakları etkileyen kesime ne ad verilir?

A
Çalışanlar
B
Müşteriler
C
Etkileyici sosyal ortaklar
D
Tedarikçiler
E
Bireysel yatırımcılar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ortakların şirkette temsili için yapılan çalışmalar arasında yer almaktadır?

A
Şirket yönetiminin şirketin stratejik olarak hangi dernek, vakıf, sosyal ağ ve platformda nasıl temsil edileceği ile ilgili bir karar vermesi
B
Şirketin gönüllük çalışmalarında aktif yer alan çalışanların faaliyetlerinin ne şekilde destekleneceğinin belirlenmesi
C
Şirketin CEO’sunun (Genel Müdürü) hangi sorumluluğu üstleneceğinin açıklanması
D
Faaliyetlere katılan çalışanların, katıldıkları faaliyetleri nasıl raporlayacaklarının tanımlanması
E
Seçilmiş sosyal ortaklarla odak grup çalışmalarının yönetilmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi etkileyici sosyal ortaklar kapsamında yer almaz?

A
Kanaat önderleri
B
Üniversiteler
C
Sivil toplum kuruluşları
D
Tüketiciler
E
Medya mensupları
Soru 18

Kapsam içi sosyal ortaklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Bu grupta yer alan sosyal ortaklar ticari anlamda şirketin finansal performansında birebir etkili olanlardır.
B
Tüketiciler/müşteriler, kapsam içi sosyal ortaklar arasında yer alır.
C
Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kanaat önderleri kapsam içi sosyal ortaklar arasındadır.
D
Bu grupta yer alan sosyal ortaklar, işin doğrudan içinde olan, yapan, üreten, yöneten kesimlerdir.
E
Bireysel ve kurumsal yatırımcılar, kapsam içi sosyal ortaklar arasında yer alır.
Soru 19

İşin doğrudan içinde olan, yapan, üreten, yöneten kesimler bu grupta yer alır ifadesiyle anlatılmak istenilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapsam dışı sosyal ortaklar (paydaşlar)
B
Kapsam içi sosyal ortaklar (paydaşlar)
C
Etkileyici sosyal ortaklar (paydaşlar)
D
Paydaş entegrasyonu
E
Paydaşların şirkette temsili
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi etkileyici sosyal ortak değildir?

A
Medya mensupları
B
Kurum çalışanları
C
Sivil toplum kuruluşları
D
Meslek kuruluşları
E
Kanaat önderleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x