Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler 2018-2019 Final Sınavı

Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilgili ülke hakkında yabancı kamuoyunda olumlu bir imaj ve algı yaratıp, onların görüş ve tutumlarını etkilemek amacıyla kullanılan geleneksel medyaya bir örnektir?

A
Web sayfaları
B
Hollywood filmleri
C
internet
D
Sosyal medya reklamları
E
Facebook ve Tvvitter gibi uygulamalar
Soru 2

Hükümetlerin amaçlarına ulaşmak için hedef ülkedeki halkla ilişkiler şirketleri ve lobicilerle anlaşma yapma yoluna gittiği kamu diplomasisi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratejik iletişim modeli
B
iç halkla ilişkiler modeli
C
Kültürel iletişim modeli
D
Temel soğuk savaş modeli
E
Enformasyon ve ilişkisel iletişim modeli
Soru 3

Bir yandan bilinçli bir halkla ilişkiler kampanyası ile kamuoyuna gerekli ve yeterli bilgiler sunarak onun ilgi ve desteği kazanılırken, diğer taraftan da halkın kurumdan beklentileri, istek ve tepkileri anlaşılmaya çalışılmalıdır.
Yukarıdaki paragrafta açıklanan uluslararası halkla ilişkilerin evrensel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Planlı programlı çalışmak
B
inandırıcı olmak
C
Doğru bilgi vermek
D
Sabırlı ve kararlı olmak
E
Çift yönlü iletişim kurmak
Soru 4

________ , kamu diplomasisinin yürütüleceği araçların nasıl oluştuğuna dair verileri gözler önüne sermekte ve bunları uluslararası ilişkileri yönlendiren temel bileşenler olarak değerlendirmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Halkla ilişkiler
B
itibar
C
inşacılık kuramı
D
Yumuşak güç
E
iletişim kuramı
Soru 5

________ , sert ve yumuşak güçlerin etkin biçimde birleştirilmesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Eski kamu diplomasisi
B
Lobicilik
C
Halkla ilişkiler
D
Yeni kamu diplomasisi
E
Akıllı güç
Soru 6

I. Medya
II. Hükümet
III. Kamuoyu
Gilboa'ya göre yukarıdakilerden hangileri kamu diplomasisinin temel unsurları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
1,1I ve III
Soru 7

________ işbirliği, gelişmekte olan ülkelerin yekdiğerine empatiyle yaklaşıp ihtiyaçları kaynaklarla eşleştirerek deneyim ve uzmanlıklarını paylaşırken birbirlerinin kalkınmalarına yardımcı olmasıyla elde edilen topyekün gelişmedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Doğu-Doğu
B
Kuzey-Kuzey
C
Batı-Batı
D
Doğu-Batı
E
Güney-Güney
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sömürgecilik geçmişi olmayan ve dünya genelinde milli gelirinden en fazla payı dış yardımlara ayıran ülkelerden biridir?

A
Polonya
B
İngiltere
C
Norveç
D
Hollanda
E
Fransa
Soru 9

Diplomasi sürecinin internet üzerinden sağlanması ile ilgili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akıllı güç
B
Sosyal medya
C
Yumuşak güç
D
E-diplomasi
E
Uluslararası halkla ilişkiler
Soru 10

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı'nın tanımına göre, ana amacı ekonomik kalkınmayı ve refahı sağlamak olan ve hibeler veya krediler şeklinde gerçekleşen mali akışlar, teknik yardımlar ve mal sağlama faaliyetlerine ne ad verilir?

A
Akıllı güç
B
Yumuşak güç
C
Diplomasi
D
Dış yardım
E
Ekonomik işbirliği
Soru 11

Devletlerin stratejilerini gerçekleştirmek, çıkarlarını elde etmek adına devletler düzeyinde yürütülen geleneksel diplomasi sürecine katkı sağlamak amacıyla yürütülen ve devletlerin diğer devletlerin kamuoyları üzerinden, istediklerini elde etmeleri amacıyla kamuoyunun ikna edilme süreci olarak karşımıza çıkan ________ kavramı, sadece devletler tarafından değil aynı zamanda devletler adına hareket eden kurumlar, kuruluşlar ve aktörler eliyle yürütülmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
kamu diplomasisi
B
uluslararası ilişkiler
C
halkla ilişkiler
D
eski diplomasi
E
yeni diplomasi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi dış yardım konusunda çıkar amaçlı hareket eden hükümet dışı aktörlerden biri olarak gösterilebilir?

A
Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Teşkilatları
B
UNESCO
C
OXFAM
D
Çok uluslu şirketler
E
Sınır Tanımayan Doktorlar
Soru 13

Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın kullanımına sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek; Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini artırıp dostluğunu geliştirmek şeklinde ifade edilen amaçlarını gerçekleştirmek için kurulmuş olan kamu diplomasisi kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel Diplomasi Genel Müdürlüğü Yardımcılığı
B
Enformasyon Genel Müdürlüğü
C
Yunus Emre Enstitüsü
D
Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu
E
Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı
Soru 14

Günümüzde lingua franca olarak kabul gören dil aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngilizce
B
Portekizce
C
Almanca
D
Çince
E
İspanyolca
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin yumuşak güç kaynağı olarak kullandığı kültürel unsurlardan biridir?

A
Siyasi reformlar
B
Dış politika uygulamaları
C
Uygulanan ritmik diplomasi
D
Diziler
E
Barış çabaları
Soru 16

Hedef kitleyi istenilen doğrultuda yönlendirme gücüne sahip olan ve kitle üzerinde gündem belirleme, çerçeveleme, önceleme gibi yöntemler doğrultusunda belirleyici bir etkiye sahip olan kamu diplomasisi aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medya
B
Sivil toplum kuruluşları
C
Kültürel etkinlikler
D
Spor etkinlikleri
E
Diplomasi
Soru 17

Haber alma, haber verme ve haberleşme anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enformasyon
B
Çalıştay
C
Konferans
D
Diaspora
E
Propaganda
Soru 18

Özellikle yeni teknolojilerin kullanımının artmasıyla beraber ortaya çıkan diplomasi anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel diplomasi
B
Küresel diplomasi
C
Dijital diplomasi
D
Kamu diplomasisi
E
Yerel diplomasi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki başlıca kamu diplomasisi kurumlarından biri değildir?

A
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı
B
TÜSİAD
C
Yunus Emre Enstitüsü
D
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
E
Dışişleri Bakanlığı
Soru 20

Bir taraftan Türkiye’de siyaset yapıcılara dış basından enformasyon sağlamakta, diğer taraftan da Türkiye’nin dışarıya doğru biçimde anlatılmasını koordine etmek üzere faaliyet gösteren kamu diplomasisi ile ilişkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anadolu Ajansı
B
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı
C
TRT
D
Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı
E
Yunus Emre Enstitüsü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (11 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,55. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x