Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Sınavı

Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisini propagandadan ayıran temel özelliklerden biridir?

A
Tamamen olgulara dayanması ve geri bildirim içermesi
B
Gerçek ve gerçek olmayan bilgilerin birlikte sunulması
C
Tamamen duygulara hitap etmesi ve tek yönlü olması
D
iç kamuoyuna yönelik olması ve iç kamuoyunu etkilemeyi amaçlaması
E
Siyasi elitler eliyle yürütülmesi
Soru 2

I. Ulus devletler
II. Uluslararası örgütler
III. Çok uluslu şirketler
Yukarıdakilerden hangileri uluslararası halkla ilişkilerin aktörleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Halkla ilişkiler modelleri arasında en basit olarak bilinen model aşağıdakilerden hangisidir?

A
iki Yönlü Asimetrik Model
B
Kurumsal iletişim Modeli
C
Basın Ajansı/Tanıtım Modeli
D
Kamuyu Bilgilendirme Modeli
E
iki Yönlü Simetrik Model
Soru 4

__________, bir kurum ile kurumun başarı ya da başarısızlığında önemli bir yeri olan hedef kitleleri arasında, karşılıklı yarara ve iletişime dayalı ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesini sağlayan, kanaat ve eylemleri etkilemek amacıyla gerçekleştirilen bir yönetim fonksiyonu olarak görülmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Kamu diplomasisi
B
Kamu yönetimi
C
itibar yönetimi
D
Kurumsal iletişim
E
Halkla ilişkiler
Soru 5

__________, hükümetlerin yabancı kamuoyları ile ülkelerinin fikirlerine, ideallerine ve çıkarlarına hizmet edecek şekilde sempati oluşturma amacıyla kurdukları iletişim sürecine vurgu yapmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Halkla ilişkiler
B
Geleneksel diplomasi
C
Kurumsal iletişim
D
Kamu diplomasisi
E
Kamusal halkla ilişkiler
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin kamu diplomasisinde kullanabilecekleri yumuşak güçlerden biri değildir?

A
Spor etkinlikleri
B
Bilimsel işbirlikler
C
Askeri güç
D
Eğitim işbirlikleri
E
Sanatsal faaliyetler
Soru 7

Hem askeri hem de yumuşak güç unsurlarını bir araya getirebilen devletlerin sahip olduğu güce ne ad verilir?

A
Simetrik güç
B
Akıllı güç
C
Asimetrik güç
D
Siyasi güç
E
Diplomatik güç
Soru 8

Kamu diplomasisi ile de ilişkili olan inşacılık kavramının uluslararası ilişkiler literatürüne girmesini sağlayan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Woodrow Wİlson
B
Edmund Gullion
C
Joseph Nye
D
Nicholas Onuf
E
Alexander Wendt
Soru 9

Joseph Nye'ın gücün üç biçimi tablosuna göre aşağıdakilerden hangisi askeri gücün temel araçlarından biridir?

A
Rüşvet
B
Kuvvet
C
Yardımlar
D
Yaptırımlar
E
Teşvik
Soru 10

Dış siyasetin uygulamaya konulmasına ne ad verilir?

A
Propaganda
B
Küreselleşme
C
Diplomasi
D
Lobicilik
E
inşa edimi
Soru 11

Modelini oluştururken kamu diplomasisini bilgilendirme, etkileme ve katılım olmak üzere üç kategoride değerlendiren teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Robert Kelley
B
Terry Deibel
C
Walter Roberts
D
Mark Leonard
E
Catherine Stead
Soru 12

Minton Cummings’e göre fikir, bilgi, sanat ve kültürün diğer yönlerinin uluslar ve halkla arasında karşılıklı anlayış içerisinde değişimine ne ad verilir?

A
Halkla ilişkiler
B
Yumuşak güç
C
Uluslararası halkla ilişkiler
D
Kültürel diplomasi
E
Akıllı güç
Soru 13

Eytan Gilboa'ın kamu diplomasisi modellemesine göre, temel amacı hedef toplumdaki kamuya kendi hükümetlerinin ulusal propagandalarına karşı çıkması için daha dengeli bilgi sağlamak olan model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temel soğuk savaş modeli
B
Haber yönetimi modeli
C
Stratejik iletişim modeli
D
Devlet dışı uluslararası ilişkiler modeli
E
iç halkla ilişkiler modeli
Soru 14

Kamu diplomasisi sınıflandırmalarından biri olan ________ , kamuoyu ve kamuoyunun yabancı ülkeye yönelik düşünceleri hakkındaki verileri toplayıp harmanlayarak, bu veriyi kendi politikasına ya da kamu diplomasisi yaklaşımına yönlendirmektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
dinleme
B
değişim diplomasisi
C
kültürel diplomasi
D
savunma
E
uluslararası yayıncılık
Soru 15

I. Retorik
II. Sosyoloji
III. Bilgisayar bilimleri
IV. Tarih
Yukarıdakilerden hangileri kamu diplomasisine katkıda bulunan disiplinlerdendir?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 16

Bir spor olayını propaganda yapmak için kullanan ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtalya
B
Sovyetler Birliği
C
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti
D
Amerika Birleşik Devletleri
E
Nazi Almanyası
Soru 17

I. Dünya Kupası
II. Erasmus+
III. TBMM Toplantıları
Yukarıdakilerden hangileri kamu diplomasisinin uygulama alanlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Katı Yaklaşımlı Kamu Diplomasisi Modeli’ne özgü bir niteliktir?

A
Somut siyasi enformasyona karşıt kültürel bir işlev olarak görülmesi
B
ikna ve propaganda kullanarak yabancı hedef kitlenin tutumlarını etkilemeyi amaçlaması
C
Doğruluk ve gerçeklik yaklaşımının temelini oluşturması
D
Uzun dönemli ulusal amaçlara odaklanmayı sağlayan bilgilendirici ve kültürel programları içermesi
E
Ortak bir anlayış ortamı oluşturmayı amaçlaması
Soru 19

Değişim ve işbirliği, kültürün yurt dışına tek yönlü aktarımı, enformasyon ve kendini tanımlama olarak dört modelden oluşan kamu diplomasisi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haber yönetimi, stratejik iletişim ve ilişki modeli
B
ilişkisel iletişim modeli
C
Katı ve esnek yaklaşımlı model
D
Kültürel iletişim modeli
E
Savunma ve danışma modeli
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisi faaliyetlerinde kullanılan geleneksel kitle iletişim araçlarından biri değildir?

A
Sinema
B
Uluslararası yayıncılık
C
Televizyon
D
Radyo
E
Gazete
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (17 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,82. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x