Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisi ile ilişkili disiplinlerden biri değildir?

A
Kültürel çalışmalar
B
Bilgisayar bilimleri
C
Siyaset bilimi
D
Psikoloji
E
Fen bilimleri
1 numaralı soru için açıklama 
Kamu diplomasisine katkıda bulunan disiplinler şu şekilde sıralanmaktadır: iş yönetimi, pazarlama, medya etkileri,kamunun görüşü, retorik, kültürel çalışmalar, bilgisayar bilimler teknoloji, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, tarih, halkla ilişkiler ve markalama. Fen bilimleri bu disiplinler arasında yer almamaktadır.
Soru 2

Ülkelerin tanıtımında kamu diplomasisi için en etkili araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reklamlar
B
Ünlü kullanımı
C
Ulusal markalar
D
Geleneksel medya
E
Yeni medya
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri’nin eğitimi kamu diplomasi alanı olarak kullanmasına örnek olarak verilebilir?

A
Erasmus
B
Fullbright
C
Farabi
D
Mevlana
E
Konfiçyüs
Soru 4

Ülkeler, kamu diplomasisi faaliyetleriyle diğer ülkelerdeki halklara ulaşmak amacıyla çeşitli araçlardan yararlanmaktadır.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde geleneksel kitle iletişim araçları arasında bulunmaz?

A
Gazete
B
Radyo
C
Televizyon
D
Sinema
E
Sosyal ağlar
Soru 5

Sinemanın duygulara seslenmesi ve mesajlarını fark ettirmeden vermeye çalışması, kamu diplomasisi mesajlarının verilmesinde etkili olmasını sağlamaktadır. Sinemayı kamu diplomasisi amacıyla en sıklıkta kullanan ülke hangi ülkedir?

A
ABD
B
Hindistan
C
Çin
D
Türkiye
E
İran
Soru 6

Kamu diplomasisinin uygulama alanları nelerdir?

A
Kültür, eğitim, sanat, spor ve teknoloji
B
Kültür, eğitim
C
Spor ve sanat
D
Teknoloji
E
Kültür
Soru 7

Kültürel diplomasiyi “fikir, bilgi, sanat ve kültürün diğer yönlerinin uluslar ve halklar arasında karşılıklı anlayış içerisinde değişimi” olarak tanımlayan kişi hangi seçenekte eyer almaktadır?

A
Ünal Erzen
B
Adolf Hitler
C
Milton Cummings
D
M. Ekşi
E
J. S.Nye
Soru 8

“Kamu diplomasinin temel amacı olan ülke hakkında olumlu bir ____ yaratıp yabancı kamuoyunun görüş ve tutumlarını etkilemek adına kitle iletişim araçlarından yararlanılmaktadır.”Tanımda “____” ile gösterilen yerde bulunması gereken terim hangi seçenekte yer almaktadır?

A
İmaj
B
İletişim
C
İşleyiş
D
İlişki
E
İstek
Soru 9

I. Propaganda
II. Psikolojik savaş
III. Kamusal İlişkiler
IV. Halkla İlişkiler
Hangi seçenekte akademisyenlerin kamu diplomasisiyle karıştırdığı alan ve/veya disiplinlerin numaralarının tamamı yer almaktadır?

A
I, IV
B
I, II
C
I, II, III
D
I, II, III, IV
E
II, III
Soru 10

Olimpiyatları ve buradaki Spor müsabakalarını kamu diplomasisi açısından bir propaganda unsuru olarak ilk kullanan devlet hangi seçenekte yer almaktadır?

A
Çin Halk Cumhuriyeti
B
Sovyet Rusya
C
Nazi Almanyası
D
Amerika Birleşik Devletleri
E
Birleşik Krallık
Soru 11

Kamu diplomasisi sınıflandırmasını oluşturan beş başlıktan birisi hangi seçenekte yer almaktadır?

A
Bilgilendirme
B
Propaganda
C
Savunma
D
Medya ilişkileri
E
İkna etme
Soru 12

I. Proaktif: Ortaya çıktığı anda haber olaylarına/etkinliklerine stratejik hedeflere uygun bir biçimde tepki verilmesi
II. Reaktif: Olaylar ortaya çıkmadan önce, bizim yarattığımız gündemlerle göz önünde olmak.
III. S.T.K.: Sivil toplum kuruluşları.
IV. Enformasyon: Malumat. Derlenmiş bilgi parçası.
Yukarıda numaralı açıklamalardan doğru olanların tamamını içeren seçenek hangisidir?

A
I
B
I, II, III
C
II, IV
D
III, IV
E
I, II, IV
Soru 13

Çin hükümetini, demokrasi yanlısı kampanyaların duyurulmasına yardımcı olarak, reformlar yapmaya zorlayan kamu diplomasisi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet Dışı Uluslararası model
B
İç Halkla İlişkiler modeli
C
Enformasyonel İletişim modeli
D
Kültürel İletişim modeli
E
Temel soğuk savaş modeli
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Temel Soğuk Savaş Modelinin özelliklerinden biridir?

A
Hedef ülkede destekleyici yerel grup oluşturulur.
B
Hedef ülkedeki lobicilerle anlaşılır.
C
Ülke kendi iletişim araçlarını kullanır.
D
Demokratik toplumlarda kullanılır.
E
Belirli bir kültürel bağlamda uygulanır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kültürel iletişim modelinioluşturan dört modelden biri değildir?

A
Değişim ve iş birliği
B
Haber yönetimi
C
Kültürün yurt dışına tek yönlü aktarımı
D
Enformasyon
E
Kendini tanımlama
Soru 16

Kamu diplomasisinin temel sınıflandırması düşünüldüğünde, devlet fonlu uluslararası sanat gezileri,hangi türe örnek olarak verilebilir?

A
Dinleme
B
Savunma
C
Kültürel diplomasi
D
Değişim diplomasisi
E
Uluslararası yayıncılık
Soru 17

Uluslararası iletişim faaliyeti girişimiyle etkin bir şekildeb elirli bir politika, fikir tanıtmak ya da yabancı kamuoyunun zihninde oluşan genel çıkarlarını düzenlemek, hangi kamu diplomasisi sınıfını açıklar?

A
Dinleme
B
Savunma
C
Kültürel diplomasi
D
Değişim diplomasisi
E
Uluslararası yayıncılık
Soru 18

Eytan Gilboa’nın kamu diplomasisi modelleri nelerdir?

A
Temel Soğuk Savaş Modeli – Devlet Dışı Uluslararası Model – İç Halkla İlişkiler Modeli
B
Temel Soğuk Savaş Modeli – Devlet Dışı Uluslararası Model – Dış Halkla İlişkiler Modeli
C
Temel Soğuk Savaş Modeli – Devlet Dışı Uluslararası Model
D
Devlet Dışı Uluslararası Model – İç Halkla İlişkiler Modeli
E
Temel Soğuk Savaş Modeli – Devlet İçi Uluslararası Model – İç Halkla İlişkiler Modeli
Soru 19

Savunma ve Danışma Modelinde John Robert Kelley (2009) kamu diplomasisi modelini hangi kategorilere ayırmıştır?

A
Bilgilendirme, etkileme, katılım
B
Bilgilendirme, katılım
C
Etkileme, katılım
D
Bilgilendirme, etkileme
E
Etkileme
Soru 20

Enformasyonel ve İlişkisel İletişim Modelinde iletişimi ikna ve kontrol amaçlı doğrusal bir bilgi aktarım süreci olarak tanımlayan perspektife ne ad verilir?

A
Enformasyonel
B
İlişkisel
C
İletişimsel
D
Reaktif
E
Proaktif
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x