Kamusal Halkla İlişkiler 2018-2019 Final Sınavı

Kamusal Halkla İlişkiler 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

________ ile ilişki kurulmadan, ________ üzerinden mesaj aktarımı yapılmadan halkla ilişkiler faaliyetlerinde başarı sağlayabilmek günümüzde artık mümkün gözükmemektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Hedef kitle
B
internet
C
Paydaşlar
D
Kamu kurumlan
E
Medya
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kamusal hakla ilişkiler konusunda kullanılagelen geleneksel medyaya örnek verilemez?

A
Radyo
B
Televizyon
C
internet
D
Dergi
E
Gazete
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın kamusal halkla ilişkilere sağladığı olanaklardan biri değildir?

A
Kurum ve hedef kitle açısından çift yönlü ve simetrik bir iletişim ortamı sağlar.
B
Sosyal medya yönetişim uygulamalarını kolaylaştırır.
C
Hedef kitleye kolay ulaşılabilen bir iletişim ortamı sunar.
D
Etkileşimli bir iletişim ortamı olduğu için aynı zamanda hedef kitle ile ilişkileri destekler.
E
Akılcı bir biçimde burada yer almak, görünürlüğü ve bilinirliği artırır.
Soru 4

Kamusal halkla ilişkiler faaliyetlerini etkileyen faktörlerden biri de bürokrasidir. ________ yetki devrini yok etmiş, sorunların çözümü için sürekli merkezdeki kamu kurumlarına başvurular, işlerin geç yürümesine ve sonuçlanmasına, çoğu zaman da tıkanmasına neden olmaktadır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Aşırı merkezi yapı
B
Çalışan fazlalığı
C
Yönetişim
D
Maliyetler
E
Yetki karmaşası
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir kamusal halkla ilişkiler tekniği olarak kurum içi yayınların odaklanması gereken konular arasında yer almaz?

A
Özel yetenekleri ve hobileri olan çalışanların projeleri
B
Yeni çalışanlar
C
Çalışanların kurumla ilgili yeni gelişmeler
D
Paydaşlar ile ilgili haberler
E
Çalışanların deneyimleri
Soru 6

Kamusal halkla ilişkiler uygulayıcılarının en büyük sorunu halkın beklentileri ve şikayetleri ile ilgili doğru kararlar alamamalarıdır. Bunun önüne geçmek için bazı rasyonel teknikler söz konusudur.
Aşağıdakilerden hangisi bu tekniklerden biri değildir?

A
Sezgilere dayalı kararlar
B
Danışma hatlarındaki bilgilerin değerlendirilmesi
C
Medya analizleri
D
Dilek ve şikayet kutuları
E
Anketler
Soru 7

________ en verimli haberleşme sistemini kurmak, kurum ve kuruluşlar içerisinde insan ilişkileri alanında büyük ölçüde sempati oluşturmak ve bir faaliyet hakkında kapsamlı bilgileri sağlamak amaçlarıyla gerçekleştirilir.
Yukarıdaki cümledeki boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Stratejik iletişim
B
Kamusal halkla ilişkiler
C
Kamu yönetimi
D
Kamu hizmeti
E
Kamusal iletişim
Soru 8

Basın bültenleri ________ göre yazılmalıdır. Bu kurala göre ilk paragrafta konunun genel hatları 5 N 1 K kuralı ile verilmeli, alt paragraflarda daha detaylı anlatım yapılmalıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bilgilendirici notlara
B
Yönetim teorisine
C
Ters piramit kuralına
D
Bilgi hiyerarşisine
E
Halkla ilişkiler tekniğine
Soru 9

________ düşünce alışverişi bağlamında sorulacak sorular ve alınacak yanıtlar sonucu informal bir iletişim ortamı sağlamaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Basın toplantıları
B
Çağrı merkezleri
C
Sergiler-fuarlar
D
Yarışmalar
E
Açık Kapı Günleri
Soru 10

Kamusal halkla ilişkiler uygulamalarında ortaya çıkan sorunlardan biri de halkla ilişkiler bölümlerindeki örgütlenmeye ilişkin olanlardır ve genellikle bu bölümde çalışanlar teknisyen ve uygulayıcı olarak görülür.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun aşılması için çalışanların sahip olması gereken niteliklerden biri değildir?

A
Karar kademelerine erişebilen
B
Kurmay yetkilerle donatılmış
C
Söylenenleri yapabilen
D
iş gücü ve maddi kaynaklara sahip
E
Danışmanlık görevini yerine getirebilen
Soru 11

Bir işletmenin hızlı olabilmesinin iki yolu vardır, ilk önce iç ve dış müşterisinin bugünkü ihtiyaç ve beklentilerini iyi ve eksiksiz biliyor olması gerekir, ikinci olarak müşterisinin bundan 3-5 yıl sonra ortaya çıkabilecek olası ihtiyaç ve beklentilerini de bugünden görebilmesi ya da tahmin edebilmesi gerekmektedir. Diğer bir değişle kurumların geleceğe dair ________ davranmaları gerekmektedir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
fütürist
B
pragmatik
C
çoğulcu
D
popülist
E
sistematik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kamusal halkla ilişkiler yararına kullanılabilecek profesyonel ağlardan biridir?

A
Path
B
Connect
C
Change.org
D
Blogger
E
Viadeo
Soru 13

__________, ulusal, bölgesel, yerel, siyasal, sosyal gruplardan, baskı ve çıkar gruplarından, sosyal kuruluşlardan özel ve ticari organizasyonlardan oluşan ağların yönetimini içermektedir. Burada yönetimin dış yönetimi yönlendirme fonksiyonu bulunmaktadır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Uluslararası yönetişim
B
Kamu yönetişimi
C
Demokratik yönetişim
D
Küresel yönetişim
E
insancıl yönetişim
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz medyanın, halkla ilişkiler yönetimince medya ile ilişkiler bağlamında yararlanılan kendine özgü özelliğidir?

A
Çalışanlara yönelik olması
B
istenilen mesajı yayınlamaya uygun olması
C
Kurumsal olması
D
Maliyetsiz olması
E
inandırıcılık ve objektifliği
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinde kamu yönetiminin bilgi yönetimi konusunda karşılaştığı engelleyici ve rahatlatıcı etkenlerden biri değildir?

A
Örgüt kültürü
B
Organizasyon yapısı
C
insan kaynağı
D
Stratejik plan
E
Teknoloji
Soru 16

Kamu kurumlarının alan adı uzantılarından olan.k12.tr aşağıdakilerden hangisinin alan adı uzantısıdır?

A
T.C.YÖK tarafından onaylanmış yükseköğretim kurumlan için alt alan adı
B
T.C. Devlet kurum ve kuruluşları için alt alan adı
C
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanmış ilköğretim ve liseler için alan adı
D
T.C. Emniyet teşkilatı için alt alan adı
E
Vakıf, dernek, sivil toplum örgütü vb. kuruluşlar için alt alan adı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların çalıştığı kurumdan beklentileri arasında gösterilemez?

A
Örgütün geleceğe yönelik planlarını ve bu planların kendi planları ile örtüşüp örtüşmediğini bilmek
B
Örgütün güncel sorunlara yaklaşımını bilmek
C
Performans değerlendirmesini ve finansal sonuçları bilmek
D
Kurumun itibar çalışmalarında gösterdiği performansın kişisel itibara etkisini bilmek
E
Kendilerini geliştirme imkânlarını bilmek
Soru 18

________ bir açıdan insanların sosyalleşme sürecinin ve teknolojinin aynı doğrultuda bir bütün olarak ilerlemesi ve iletişim şeklinin geleneksel iletişim sürecinden sanal iletişim sürecine dönüşme şeklidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
internet
B
Sosyal medya
C
Yeni iletişim teknolojileri
D
Bloglar
E
Bilgisayar
Soru 19

Soroka'nın Genişletilmiş Gündem Belirleme Süreci olarak adlandırdığı modelde ________ unsurları, her üç gündemi etkilemekteyken sadece siyasal gündemden etkilenmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kamu meseleleri
B
Haber medyası
C
Etkili kişiler
D
Gerçek yaşam
E
Bürokrasi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kamusal halkla ilişkiler konusunda medya ile ilişkilerde kullanılan araçlardan biridir?

A
Televizyon
B
Bilgisayar
C
Facebook
D
Sosyal medya
E
Basın bülteni
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,17. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x