Kent Sosyolojisi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Kent Sosyolojisi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi alfa dünya kentlerinden biri değildir?

A
Brüksel
B
Paris
C
Chicago
D
Frankfurt
E
Hong Kong
Soru 2

Kentlerin rasgele gelişmediğini ve çevrenin avantajlı özelliklerine tepki olarak geliştiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küresel kent yaklaşımı
B
Dünya kentleri yaklaşımı
C
Ortak merkezli daireler yaklaşımı
D
Eleştirel yaklaşım
E
Ekolojik yaklaşım
Soru 3

Yerel yönetimlerin karar organları aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile seçilir?

A
Yerel seçimler
B
Genel seçimler
C
TBMM
D
Yerel yönetim komisyonu
E
Başbakan
Soru 4

Klasik Roma'da şehir merkezine ne ad verilir?

A
Agora
B
Polis
C
Civic
D
Hinderland
E
Forum
Soru 5

İlk kez Miletos’da daha sonraları tüm antik kentlerde uygulanan, birbirini dik kesen caddelerden oluşan karelemeli plan tipini uygulayan mimar ve şehir planlayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Perikles
B
Hippodamus
C
Ekklesia
D
Aquadük
E
Argos
Soru 6

Göç olgusunu, göçmen ve göçmenlik üzerinden anlamaya ve analiz etmeye imkân veren kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
itme çekme
B
Göç sistemleri
C
Kesişen fırsatlar
D
ilişkiler ağı
E
Merkez çevre
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1950-1960 döneminde uygulanan ekonomi politikalarından biridir?

A
Tarımda gelişimin hedeflenmesi
B
Yabancı sermaye girişinin engellenmesi
C
Batı Avrupa ülkelerine göç edilmesi
D
Karayolları yapımına son verilmesi
E
Demiryolu altyapı inşasının hızlanması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi göçmenler tarafından kente taşınan efendi-bağımlı ilişkisindeki efendileri oluşturmaz?

A
Amele pazarlayan müteahhitler
B
Fabrika sahipleri
C
Ücretli işçiler
D
Konut pazarlayan han sahipleri
E
Çırakları işe alan ustalar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de, devletin 1930’lara kadar tarımda yapmış olduğu uygulamalardan biri değildir?

A
Ziraat Bankası aracılığıyla kredi ve destek verilmesi
B
Aşar vergisini kaldırılması
C
Asayişin sağlanması
D
Eğitimin yaygınlaştırılması
E
Tarımda özel mülkiyeti engelleyici kanunlar çıkarılması
Soru 10

Türkiye'de kente göç edenler arasında mahalleleşme ve yerleşmenin başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
1940'lı yıllar
B
1950 - 1960'lı yıllar
C
1970 - 1980'li yıllar
D
1990'1ı yıllar
E
2000'li yıllar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1973 yılında İstanbul’da Birinci Boğaz Köprüsü’nün ulaşıma açılmasının sonuçlarından biri değildir?

A
Köprü üzerindeki araç trafiğinin yoğunluk kazanmasına yol açması
B
işyeriyle konut arasındaki ilişkinin özel arabaya bağımlı olmasına neden olması
C
Bütün talepleri karşıladığı için ikinci köprünün yapımına gerek duyulmaması
D
İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakası arasındaki ulaşımı kolaylaştırması
E
Özel araçla yolculuk yapmayı teşvik etmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi küçük meta üretiminin özelliklerinden biri değildir?

A
Büyük toprak mülkiyetinin var olması
B
Aile emeğine dayanması
C
Meta ilişkilerinin yaygın olması
D
iş bölümünün cinsiyete dayanması
E
iş bölümünün yaşa dayanması
Soru 13

19. yüzyıl ortalarından 1945’lere kadar olan süreçte kentlerdeki fiziksel ve toplumsal bozulmaya karşı yapılan en önemli müdahale biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Köysel yenileme
B
Konut esaslı yenileme
C
Kentsel yenileme
D
Kırsal yenileme
E
Kolektif yenileme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Levvis’e göre, yoksulluk kültürünün bireysel özelliklerinden biri değildir?

A
Serüven hevesi
B
Düşünceden çok hareket
C
Daha az kontrollü ve kararlı
D
Kadınlar arasındaki çilekeşlik kompleksi
E
içe dönüklükten çok dışarıya açılma
Soru 15

Türkiye’de 1980 sonrası kentleşme sürecini doğrudan etkileyen ekonomik politika aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marksizm
B
Sosyalizm
C
Fordizm
D
Merkantilizm
E
Neo-liberalizm
Soru 16

Günümüzde, tinerci çocuklardan sokak çetelerine, kapkaççılara kadar her türlü şiddetin ve yasa dişiliğin adresi olan gecekonduları ifade etmek için kullanılan sosyolojik kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çeperleşme
B
Banliyö
C
Varoş
D
Getto
E
Çöküntü alanı
Soru 17

II. Dünya Savaşı'ndan sonra, 1949 yılında çıkarılan ve bir sosyal konut politikası olan “Konut Yasası”nın uygulandığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lübnan
B
Almanya
C
Fransa
D
ABD
E
İngiltere
Soru 18

Avrupa’da modernist ve otoriter yenileme projeleri gerçekleştiren “Güzel Kent Hareketi”nin geliştiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güney Amerika
B
Kuzey Amerika
C
Almanya
D
İngiltere
E
Fransa
Soru 19

Zamana ve mekâna göre değişiklik göstermeyen yoksulluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mutlak yoksulluk
B
insani yoksulluk
C
Göreli yoksulluk
D
Kültürel yoksulluk
E
Küresel yoksulluk
Soru 20

Gelir ya da zenginlik dağılımı tablosunda en üstte ve en altta bulunan kesimlerin, orta kesimden daha hızlı büyüyerek orta kesimi daralttığı ve nüfusun iki ucu arasındaki toplumsal farklılığı keskinleştirdiği eşitsizlik sürecine ne ad verilir?

A
Ayrışma
B
Farklılaşma
C
Bireyselleşme
D
Dışlanma
E
Kutuplaşma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x