Kent Sosyolojisi 2017-2018 Final Sınavı

Kent Sosyolojisi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Max Weber’in, kent çözümlemesinin dayandığı iki temel zemin aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ekonomik ve politik zemin
B
Politik ve ahlaki zemin
C
Ekonomik ve kültürel zemin
D
Ahlaki ve kültürel zemin
E
Politik ve kültürel zemin
Soru 2

1914 yılında dünya kenti kavramını ilk defa kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Patrick Geddes
B
Saskie Sassen
C
Peter Hall
D
John Friedmann
E
Robert Cohen
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Antik Yunan’da şehir kavramıyla iç içe geçen kavramlardan biri değildir?

A
Aile
B
Devlet
C
Uygarlık
D
Ekonomi
E
Din
Soru 4

Castles ve Miller’e göre, çağımızdaki göç olgusuna etki eden kaynak sahaların, yani göç veren bölgelerin çeşitlenmesi, buna bağlı olarak da göç alan ülkelerin çok farklı kültürel geçmişe sahip olan göçmenleri alması göçün hangi eğilimini ifade eder?

A
Göçün zorlaşması
B
Göçün küreselleşmesi
C
Göçün kadınlaşması
D
Göçün farklılaşması
E
Göçün hızlanması
Soru 5

Modern toplumlarda devleti anlamak için bireyler ve birey temelli grupların devleti etkilemek için verdikleri mücadelelere odaklanılması gerektiğini ve devlet tartışmasının demokrasi sorunuyla birlikte ele alınması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sınıf merkezli paradigma
B
Yönetimci paradigma
C
Post-modernist paradigma
D
Modernist paradigma
E
Çoğulcu paradigma
Soru 6

Türkiye’de küçük meta üreticiliğinin koşullarının oluştuğu ve pekiştiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
1919-1923 yılları arası
B
1923-1945 yılları arası
C
1950-1960 yılları arası
D
1960-1970 yılları arası
E
1970-1975 yılları arası
Soru 7

________ ; şehrin nüfus yapısı, topografik/yerleşim durumu, sosyal yapısı ve iktisadi durumu gibi konular hakkında bilgiler verir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Tahrir defterleri
B
Seyahatnameler
C
Şeriyye sicilleri
D
Kadı defterleri
E
Kanunnameler
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Alcock’a göre, sınıf-altını ortaya çıkaran nedenlerden biridir?

A
Refah devleti
B
Sınıfların birleşmesi
C
Salgın hastalıklar
D
Başkalarını düşünme
E
işsizlikteki artış
Soru 9

Ölçeği ne olursa olsun bir miktar toprağa ve üretim araçları mülkiyetine sahip olup, öncelikli hedefi bu mülkiyet sahipliğini kullanarak kendisinin ve ailesinin yeniden üretimini gerçekleştirmek olan ve geçim için zorunlu biçimde ücret gelirine bağlı bulunmayan üretici kategorisine ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
mevsimlik işçilik
B
köylü üretim
C
küçük üreticilik
D
aile tipi tarım
E
kapitalist işletme
Soru 10

Bir şehrin sulh/barış ile fethedilmesi durumunda İslam hukukuna ve Osmanlı uygulamasına göre, aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?

A
Şehir halkının malına dokunulurdu.
B
Şehir halkının ibadet yerleri taşınırdı.
C
Şehir halkı başka bir mahalleye taşınırdı.
D
Şehir halkının parasına el konurdu.
E
Şehir halkının canına/malına dokunulmazdı.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İlhan Tekeli’ye göre, Ankara’nın başkent seçilmesinde önemli olan mekânsal organizasyona ilişkin amaçlardan biridir?

A
Avrupa ülkelerinin dışa bağımlı liman kentleri aracılığıyla oluşturduğu emperyalizmin kırılmak istenmesi
B
Cumhuriyet başarılarının bu kentle simgeleştirilmesi
C
iç pazar bütünleşmesinin sağlanarak ulusal ekonominin kurulması
D
İstanbul’un Anadolu’yu temsil etmemesi
E
Çağdaş bir kent modeli oluşturmaya çalışılması
Soru 12

Türkiye’de göçe bağlı hızlı kentleşme dönemi hangi yıllar arasında yaşanmıştır?

A
1923-1945
B
1950-1960
C
1960-1970
D
1970-1980
E
1980-1990
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Sharon Baştuğ’a göre, hemşehrilik ilişki ağlarının işlevlerinden biridir?

A
Göç edenler için yerel seçimlerde oy kullanırken önemli olması
B
Göç edenler için merkezi seçimlerde oy kullanırken önemli olması
C
Göç edenler için köyün özlenmesinde önemli olması
D
Göç edenler için akrabalığa dayanan toplumlardan akrabalığa dayanmayan toplumlara geçişte köprü görevi görmesi
E
Göç edenlerin daha sonra geri dönüşlerinde önemli olması
Soru 14

Temel sorunsalı kırdan kente göç eden insanların kentle bütünleşme ve yabancılaşma gibi sorunlarına çözüm önermek olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağımlılık Okulu
B
işlevselci Kuram
C
Chicago Okulu
D
Modernleşme Kuramı
E
Dünya Sistemleri Kuramı
Soru 15

Türkiye’de gecekondulaşmanın önemli bir sorun ve sosyal bir afet olarak görüldüğü dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
1945-1950’li yıllar arası
B
1950-1960’lı yıllar arası
C
1960-1970’li yıllar arası
D
1970-1980'li yıllar arası
E
1980’li yıllar ve sonrası
Soru 16

Kentsel dönüşümün tarihsel sürecinde kentsel iyileştirme (revitalisation) politikası hangi yıllarda etkili olmuştur?

A
1950'h
B
1960'h
C
1970'h
D
1980'h
E
1990'h
Soru 17

1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediyeler Yasasına göre, bir kentte belediyeler kurulması için nüfus büyüklüğünün ne kadar olması gerekir?

A
1000’in üzerinde
B
2000’nin üzerinde
C
3000’nin üzerinde
D
4000’in üzerinde
E
5000’in üzerinde
Soru 18

1970’li yıllarda Türkiye’nin yerel yönetim deneyimi ile sivil toplum arasındaki strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sivil toplum ile yerel yönetim arasında bir ilişkinin olmaması
B
Bölgesellik temelinde sivil toplumun güçlendirilmesi
C
Merkezi yönetim temelinde sivil toplumun güçlendirilmesi
D
Sivil toplumu merkeze alarak yerel yönetimlerin güçlenmesi
E
Yerel yönetimleri merkeze alarak sivil toplumun güçlendirilmesi
Soru 19

Genel anlamıyla eski kent merkezleri ile tarihi niteliği olan kentsel alanların mekânsal ve sınıfsal değişimine ne ad verilir?

A
iyileştirme
B
Banliyöleşme
C
Yeniden inşa
D
Soylulaştırma
E
Kentsel dönüşüm
Soru 20

Avrupa'da modernist ve otoriter yenileme projeleri gerçekleşirken Kuzey Amerika'da gelişmekte olan proje aşağıdakilerden hangisidir?

A
Park Hareketi
B
Yeşil Kuşak Politikası
C
Portakal Çiçeği Vadisi Projesi
D
Güzel Kent Hareketi
E
Küresel Kent Hareketi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x