Kent Sosyolojisi 2017-2018 Vize Sınavı

Kent Sosyolojisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Edward Soja’nın, Postmodern Kentsel Kuramı geliştirirken fikirlerinden yararlandığı düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
H. Lefevbre
B
M. Castells
C
D. Harvey
D
J. Logan
E
H. Molotch
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Kari Marx’ın çalışmalarında kent meselesini ele aldığı süreçlerden biridir?

A
Kentin büyüme süreçleri
B
Kentlerin yönetim şekli
C
Kentin yeniden üretimi
D
Kentin kalabalığı
E
Kent kır karşıtlığı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Robert Ezra Park’a göre, kent hayatının biyotik örgütlenme düzeyini oluşturan dinamiklerden biridir?

A
Kentteki değerler
B
Kentin kıt kaynakları
C
Kentlilik bilinci
D
Kentteki işbirliği
E
Kentin ortaklığı
Soru 4

Patrick Geddes’ın, büyük metropoliten alanları tanımlamak için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küresel kent
B
Dünya kenti
C
Kapitalist kent
D
Ulusal kent
E
Metropoliten kent
Soru 5

Kent tarihçisi Lewis Mumford’un ilk insan yerleşimlerini tanımlamak için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savaşçı kentler
B
Antik kentler
C
Tarım kentleri
D
Tapınak kentler
E
Ölü kentler
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 10. yy Ortaçağ Avrupası’ndaki Burgların (Kasabaların) özelliklerinden biridir?

A
Kendine özgü özerk yasalarının olması
B
Nüfuslarının hızla artmaya başlaması
C
Kasabalıların hiçbir ayrıcalığa sahip olmaması
D
Orta sınıfın ayrıcalıklı konuma sahip olması
E
Kasaba merkezinin ticari birimler olması
Soru 7

Henry Lefebvre evler, parklar, yollar gibi kentlerin fiziki çevresinin üretimini aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade eder?

A
Mutlak mekân
B
Temsil mekânları
C
Mekânsal pratik
D
Kutsal mekân
E
Mekân temsilleri
Soru 8

Kentlerin ulusal ekonomik sistemler içine sıkı bir şekilde eklemlenmiş olduğunu ve ulus-devletin politik gücün etkisi altında kalan yapılar olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küresel kent
B
Dünya kenti
C
Devletleştirilmiş kent
D
Uluslararası kapitalist kent
E
Uluslararası kent
Soru 9

İstanbul’un, 1980’lerin hapsolmuş kimliğinden kurtularak küresel kent kimliğini bulduğunu savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mübeccel Kıray
B
Çağlar Keyder
C
ilhan Tekeli
D
Fuat Ercan
E
Ayşe Öncü
Soru 10

Saskie Sassen’in, dünya kenti kavramı yerine küresel kent kavramını kullanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya kenti kavramının kuzey ülkelerini anlatan bir kavram olması
B
Küresel kent kavramının her dönem için kullanılabilmesi
C
Küresel kent kavramının kuzey ülkelerini de içine alması
D
Küresel kent kavramının belirli bir sosyo-mekânsal tarihsel döneme işaret etmesi
E
Dünya kenti kavramının sömürgecilik dönemi için uygun olması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Gordon Childe’a göre, kentsel devrimi tanımlayan özelliklerden biridir?

A
Üretim merkezleriyle kısa mesafeli ticaret yapılması
B
Ticaretin kentsel mekâna hâkim olması
C
Kent sakinlerinin yöneticilerini seçebilmesi
D
Bilginin işlenmesi için sayısal ve alfabetik belirtme sistemlerinin olması
E
Komşuluğa bağlı aidiyet duygusunun genişlemesi
Soru 12

__________, yerinden yönetim ilkesine uygun biçimde; karar alma organları yerel halkın seçimiyle oluşan, kendi bütçesi ve kamu tüzel kişiliği bulunan görece özerk kurumlardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bölgesel yönetim birimleri
B
Yerel yönetim birimleri
C
Merkezi yönetim birimleri
D
Küresel yönetim birimleri
E
Ulusal yönetim birimleri
Soru 13

Tarihsel olarak Amerikalı işverenler ucuz işçiye olan ihtiyacını Meksika’dan karşılamış ve birçok MeksikalI Amerika’ya göç etmiştir. Ayrıca iki ülke arasında kültürel etkileşim de olmuştur.
Buna göre, iki ülke arasındaki göç ilişkisi aşağıdaki kuramlardan hangisine bir örnektir?

A
Göç Sistemleri Kuramı
B
Kesişen Fırsatlar Kuramı
C
ilişkiler Ağı Kuramı
D
Merkez Çevre Kuramı
E
itme Çekme Kuramı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Ravenstein, 1885 ve 1889 yıllarında yayımladığı Göç Kanunları (The Laws of Migration) başlıklı iki makalesinde belirlediği göç kanunlarından biri değildir?

A
Göç zincirleri
B
Göç ve mesafe
C
Göç ve basamakları
D
Yayılma ve emme süreci
E
Dolaylı göç
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yoksulluk ölçümlerinde kullanılan yöntemlerden biridir?

A
Nüfus ve sağlık araştırması
B
Eğitim kurulularındaki gelir analizleri
C
Hastanelerdeki gelir ve tüketim analizleri
D
Aylık kredi kartları alışveriş dökümleri
E
Hanelerin tasarruflarının ölçülmesi
Soru 16

Aşağıdaki kavramlardan hangisi çoklu aktörlerin rol aldığı ve hiyerarşilerin yerine karşılıklı etkileşimin ve katılımın belirlediği bir yönetim sürecini ifade eder?

A
Yönetişim
B
Yerinden yönetim
C
Çoğulculuk
D
Demokrasi
E
Sivil toplum
Soru 17

Cockburn’a göre, günlük yeniden üretimin sağlanmasına yönelik hizmetler (kiralık konut vb.) yerel yönetimin hangi işlevleri altında gerçekleşir?

A
Üretimin yeniden sağlanmasına işlevler yönelik
B
Emek gücünün yeniden üretimine işlevler yönelik
C
Sermayenin yeniden sağlanmasına işlevler yönelik
D
Toplumsal düzenin sağlanmasına işlevler yönelik
E
Siyasal düzenin sağlanmasına işlevler yönelik
Soru 18

__________ birey, aile ve toplumsal grupların gıda, barınma, giysi gibi temel biyolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek asgari gelir ve tüketim düzeyinin altında kalmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Toplumsal dışlanma
B
insani yoksulluk
C
Ultra yoksulluk
D
Mutlak yoksulluk
E
Göreli yoksulluk
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Oscar Lewis’in “İşte Hayat”, “Sançez’in Çocukları” ve “Beş Aile” adlı çalışmalarında yoksulluk kültürünün özelliklerini açıkladığı kategorilerden biri değildir?

A
Kentle bütünleşme
B
Bireysel özellikler
C
Aile içi ilişkiler
D
Çatışmacı özellikler
E
Ekonomik özellikler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Lee’nin göçe ilişkin geliştirdiği İtme Çekme Kuramının temel bileşenlerini belirleyen faktörlerden biri değildir?

A
Yaşanan yerle ilgili faktörler
B
Gidilmesi gereken yerle ilgili faktörler
C
Küresel faktörler
D
işe karışan faktörler
E
Bireysel faktörler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x