Kent Sosyolojisi 2018-2019 Final Sınavı

Kent Sosyolojisi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Göç olgusunu tanımlarken dikkate alınması gereken noktalar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hareket - Kent - Ülke
B
Ülke - Hareket - Nüfus
C
Nüfus - Coğrafya - Hareket
D
Hareket - Coğrafya - Ülke
E
Nüfus - Coğrafya - Kent
Soru 2

__________, yerinden yönetim ilkesine uygun biçimde; karar alma organları yerel halkın seçimiyle oluşan, kendi bütçesi ve kamu tüzel kişiliği bulunan görece özerk kurumlardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Yerel yönetim birimleri
B
Bölgesel yönetim birimleri
C
Merkezi yönetim birimleri
D
Ulusal yönetim birimleri
E
Küresel yönetim birimleri
Soru 3

Kent tarihçisi Lewis Mumford’un ilk insan yerleşimlerini tanımlamak için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarım kentleri
B
Antik kentler
C
Ölü kentler
D
Tapınak kentler
E
Savaşçı kentler
Soru 4

İşçi sınıfının sefaletinin ve yoksulluğunun nedeninin kentler değil kapitalizm olduğunu savunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
J. Logan
B
H. Lefebvre
C
F. Engels
D
G. Simmel
E
M.Weber
Soru 5

__________ birey, aile ve toplumsal grupların gıda, barınma, giysi gibi temel biyolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek asgari gelir ve tüketim düzeyinin altında kalmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
insani yoksulluk
B
Ultra yoksulluk
C
Toplumsal dışlanma
D
Göreli yoksulluk
E
Mutlak yoksulluk
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Friedmann’ın dünya kentleri analizinde belirleyici bir unsurdur?

A
Kapitalist şirketlerin örgütsel yapısı
B
Kapitalist şirketlerin bankacılık yapısı
C
Çokuluslu şirketlerin konumu
D
Yeni uluslararası ekonomide emeğin bölüşümü
E
Yeni uluslararası ekonomide şirketler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ndeki idari bölümlemelerden biri değildir?

A
Nahiye
B
Sancak
C
Kaza
D
Eyalet
E
Mahalle
Soru 8

Bir şehrin sulh/barış ile fethedilmesi durumunda İslam hukukuna ve Osmanlı uygulamasına göre, aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?

A
Şehir halkı başka bir mahalleye taşınırdı.
B
Şehir halkının parasına el konurdu.
C
Şehir halkının canına/malına dokunulmazdı.
D
Şehir halkının malına dokunulurdu.
E
Şehir halkının ibadet yerleri taşınırdı.
Soru 9

1950’li yıllarda Türkiye’de kent-içi ulaşım ağında küçük girişimciler tarafından işletilmeye başlanan ulaşım aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tramvay
B
Metrobüs
C
Raybüs
D
Otobüs
E
Dolmuş
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Tekeli’ye göre, Ankara’nın başkent seçilme kararında önemli olan nedenlerden biridir?

A
Çağdaş bir kent modeli oluşturmak için tek mekânın iç Anadolu Bölgesi olması
B
Özellikle İstanbul olmak üzere, kentler arası eşitliğin sağlanması
C
Ankara’nın, coğrafi, siyasi ve kültürel altyapısının ideal olması
D
Liman kentleri üzerinden kurulan emperyalist denetimin kırılmak istenmesi
E
İstanbul’un homojen kültürel yapısı ile Anadolu’yu iyi temsil edememesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilanından sonra, ulus-devlet olma sürecinde ülke düzeyinde uygulanması amaçlanan mekânsal stratejilerden biridir?

A
Çağdaş bir kent modeli oluşturulması
B
Ankara’nın başkent seçilmesi
C
Liman kentlerinin dışa bağımlılığının kırılması
D
İstanbul’un Anadolu’nun merkezi haline getirilmesi
E
Cumhuriyet başarılarının kentler aracılığıyla temsil edilmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi küçük üreticiliğin özelliklerinden biridir?

A
işgücü istihdam etmenin zorunlu olması
B
Geçimlik üretim yapılması
C
Toprak mülkiyetine sahip olma zorunluluğunun olmaması
D
Öncelikli olarak pazar için üretim yapılması
E
Sadece kar amaçlı üretim yapılması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Neil Smith’e göre, soylulaştırmanın oluşum nedenlerinden biridir?

A
Gelişmekte olan ülkelerin sanayisizleşmesi
B
Kentsel dönüşümde yönetişimin etkili olması
C
Kentsel dönüşümde eşitliğin güçlenmesi
D
Banliyöleşme ve rant farkının ortaya çıkması
E
Gelişmiş ülkelerde işçi sınıfının yükselmesi
Soru 14

Türkiye’de yeni belediyecilik akımı ne zaman ortaya çıkmıştır?

A
1973 sonrasında
B
1960 sonrasında
C
1952 sonrasında
D
1945 sonrasında
E
1940 sonrasında
Soru 15

Türkiye'de gecekondulular kaç yılları arasında haksız kazanç sahibi olmakla etiketlenmiştir?

A
1945- 1950
B
1950 - 1960
C
1960 - 1970
D
1970 - 1980
E
1980 - 1990
Soru 16

1980'li yıllarda gecekonduda sosyal ilişki ağlarını anlatan “Toplumsal Çevre Olarak Gecekondu ve Apartman” adlı çalışma aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?

A
Sencer Ayata
B
Tahire Erman
C
Mübeccel Kıray
D
Sharon Baştuğ
E
Şirin Tekeli
Soru 17

Türkiye’nin yerel yönetim deneyimi sürecinde yeni belediyecilik hareketi sırasında belediyelerin merkezi hükümete karşı genişlettiği görev alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal yardımlar
B
Toplu konut
C
Sağlık
D
Eğitim
E
Ulaşım
Soru 18

Soylulaştırmanın gerçekleştirilmesinde etkin bir role sahip olan “yeni orta sınıf” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Daha çok yaşlı kesimden oluşur.
B
Yüksek gelirli işlerde çalışırlar.
C
Kentli bir sınıftır.
D
Yabancı dil eğitimleri vardır.
E
Eğitim düzeyleri yüksektir.
Soru 19

Türkiye’de küçük meta üreticiliğinin pekişmeye başladığı dönemde tarımsal destek açısından da önemli olan planlı ekonomiye kaç yılında geçilmiştir?

A
1965
B
1963
C
1962
D
1961
E
1960
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,75. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x