Kent Sosyolojisi 2018-2019 Vize Sınavı

Kent Sosyolojisi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

ilk kentlerden olan Pekin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Üretim merkezleriyle kısa mesafeli ticaret vardır.
B
Alfabetik belirtme sistemleri vardır.
C
Şehir merkezi kutsal ilan edildiği için girişler sınırlandırılmıştır.
D
Kent sakinleri, yöneticilerini kendileri seçmiştir.
E
Komşuluğa bağlı aidiyet duygusu gelişmiştir.
Soru 2

Kapitalist üretim sürecinde yaşanan krizlerin sonucunda kapitalistlerin kazançlarını çoğaltmak için kentsel yapılı çevreye yatırım yaptıklarını savunan kent kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
David Harvey
B
Manuell Castells
C
Henry Lefebvre
D
Georg Simmel
E
Kari Marx
Soru 3

Antik kentler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanır?

A
inanç sitemlerinin beşiği
B
Filozofların beşiği
C
Uygarlığın beşiği
D
Sanatın beşiği
E
Tanrının beşiği
Soru 4

Kent analizminde kolektif tüketimi temel açıklayıcı kavram olarak kullanan kent kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
David Harvey
B
Henry Lefebvre
C
Georg Simmel
D
Kari Marx
E
Manuell Castells
Soru 5

Avrupa’da kentlerin ortaya çıkmasını sağlayan kesimin özgürce dolaşan öncü tüccarlar olduğunu savunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Manuell Castells
B
David Harvey
C
John Logan
D
Max Weber
E
Henry Pirenne
Soru 6

Mckenzi’nin, ekolojik bakış açısına göre yaptığı sınıflandırmada üçüncü sırada yer alan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ticaret toplulukları
B
Madenci toplulukları
C
Tarım toplulukları
D
Boş zaman değerlendirme yerleri
E
Sanayi şehri
Soru 7

İç ve dış göçü dünya kentinin özelliklerinden biri olarak sıralayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Robert Cohen
B
Patrick Geddes
C
Peter Hail
D
John Friedmann
E
Saskie Sassen
Soru 8

Gücün toplumsal gruplar ve kurumlar arasında dengeli dağıldığını varsayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sınıf merkezli Yaklaşım
B
Yönetimci yaklaşım
C
Çoğulcu Yaklaşım
D
Modernist Yaklaşım
E
Post-modernist Yaklaşım
Soru 9

Peter Hall’a göre, dünya kentlerinin özelliklerinden biri olan nüfusun temel karakteristik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kayda değer bir zenginler topluluğunu içermesi
B
Tüketimin herkes için olması
C
Nüfusun çoğunluğunun işçi sınıfından olması
D
Göçmen nüfusun en az tüketen kesim olması
E
Üretim ve tüketim arasında ters bir orantı olması
Soru 10

Devleti toplumsal gruplardan bağımsız bir güç kaynağı olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Post-modernist Paradigma
B
Çoğulcu Paradigma
C
Sınıf merkezli Paradigma
D
Modernist Paradigma
E
Yönetimci Paradigma
Soru 11

Yerel yönetim birimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bütçeleri merkez tarafından belirlenir.
B
Karar alma organları yerel halkın seçimiyle oluşur.
C
Merkeze bağlı kamu tüzel kişiliği olan birimlerdir.
D
Merkezi yönetim ilkesine dayanır.
E
Karar alma organları valilik tarafından kontrol edilir.
Soru 12

Amerika’da izlenme rekoru kıran, hem İstanbul’un tanıtılmasında hem de İstanbul’un küresel zincire bağlanmasında önemli bir potansiyele sahip olan belgesel aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saklı Kent İstanbul
B
İstanbul’un Tarihi
C
İstanbul ve Kültür
D
İstanbul’un Kedileri
E
Sokakları ve insanlarıyla İstanbul
Soru 13

Saskie Sassen’e göre, aşağıdakilerden hangisi küresel kentlerin yeni işlevlerinden biridir?

A
Yoğun uluslararası göçün merkezleri olması
B
Dünya ekonomisinin komuta merkezleri olması
C
Uluslararası bankacılığın merkezleri olması
D
Uluslararası ticaretin merkezleri olması
E
Zenginlerin lüks tüketim merkezleri olması
Soru 14

Castles ve Miller’e göre, günümüzde emek göçünün yanı sıra sığınmacı, mülteci gibi göç türlerinin de yaygınlaşmasıyla oluşan göç eğilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göçün kadınlaşması
B
Göçün zorlaşması
C
Göçün küreselleşmesi
D
Göçün farklılaşması
E
Göçün hızlanması
Soru 15

Ağ Kuramı, göç olgusunu aşağıdaki dinamiklerin hangisi üzerinden anlamaya çalışır?

A
Göç edilen yer
B
Göçmen
C
Devlet
D
itme faktörleri
E
Göç fırsatı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Oscar Levvis’in “İşte Hayat”, “Sançez’in Çocukları” ve “Beş Aile” başlıklı çalışmalarında yoksulluk kültürünün özelliklerini açıkladığı kategorilerden biridir?

A
Kentle bütünleşme
B
Çatışmacı özellikler
C
Dini özellikler
D
Yaşam beklentisi
E
Siyasal eğilimleri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yoksulluk ölçümlerinde kullanılan yöntemlerden biridir?

A
Hanehalkı anketleri
B
Marketlerdeki alışveriş analizleri
C
Yıllık kredi kartları alışveriş dökümleri
D
Eğitim kurumlarındaki gelir analizleri
E
Kişiye özel tüketim/tasarrufun ölçülmesi
Soru 18

Alcock’a göre, aşağıdakilerden hangisi sınıf-altım ortaya çıkaran nedenlerden biridir?

A
Başkalarını düşünme
B
Sınıfların birleşmesi
C
Sınıf bölünmelerinin artması
D
Refah devleti
E
Salgın hastalıklar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Ravenstein'in, 1885 ve 1889 yıllarında yayımladığı Göç Kanunları (The Laws of Migration) başlıklı iki makalesinde belirlediği göç kanunlarından biri değildir?

A
Kır-kent yerleşimcileri farkı
B
ilişkisel göç
C
Göç zincirleri
D
Erkek kadın farkı
E
Doğrudan göç
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x