Klasik Mantık 2016-2017 Vize Sınavı

Klasik Mantık 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in mantığın konularını inceleyip Organon adı altında topladığı altı kitaptan biri değildir?

A
Kategoriler
B
Sofistik Deliller
C
Birinci Analitikler
D
Retorik
E
Topikler
Soru 2

III. yüzyılda Aristoteles’in altı kitabına Porphyrios’un İsoloji adlı eserini de ekleyen Organon yorumcusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Petrus Ramus
B
Ammonius Saccas
C
Bacon
D
Descartes
E
Platon
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi mantığın ilkelerinden biri değildir?

A
Olumsuzluk
B
Özdeşlik
C
Çelişmezlik
D
Üçüncü halin imkansızlığı
E
Yeterli neden
Soru 4

Tümevarım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Öncüllerde gizli olan şeyler, sonuçta açık hale gelir.
B
Sonucun geçerliliği kabul edilir.
C
Sonucun doğruluğu kesindir.
D
Öncüller sonuç için yeterli gerekçeyi taşır.
E
Sonuç öncüllerle sınırlı kalmayıp, kişiyi öncülleri aşan bir bilgiye götürür.
Soru 5

"Serpil ile İrem dans etmeyi seviyor. İkisi de sinemaya gitmeyi, pasta yemeyi, seyahat etmeyi, resim yapmayı, bahçeyle uğraşmayı, yüzmeyi seviyor. Ayrıca, Serpil çocukları çok seviyor. Bu yüzden İrem’in de çocukları sevdiğini söyleyebiliriz." türü benzerliklere dayanan akıl yürütme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hipotetik-dedüktif
B
Tümevarım
C
Analoji
D
Tümdengelim
E
Aksiyoloji
Soru 6

Birçok kuş gözlemleyip, “Bütün kuşlar uçar.” genellemesine varılan akıl yürütme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hipotez kurma
B
Tümdengelim
C
Analoji
D
Aksiyoloji
E
Tümevarım
Soru 7

Bir önermenin (sonuç), başka bir önerme (öncül) kullanılarak doğruluğunun ispat edilmesine ne ad verilir?

A
Yanlışlamak
B
Hipotez kurma
C
Akıl yürütme
D
Değilleme
E
Geçerlilik
Soru 8

“Her kuş uçandır.” ve “Her uçan kuştur.” örneklerinde olduğu gibi kavramlardan her biri diğerinin tüm bireylerini içine alıyorsa aralarında ne tür bir ilişki vardır?

A
Eşitlik
B
Ayrıklık
C
Tam girişimlik
D
Eksik girişimlik
E
Totoloji
Soru 9

Öğretmen, öğrenci gibi bireyler grubunu ifade edip de bireyde gerçekleşen kavramlara ne ad verilir?

A
Somut
B
Kollektif
C
Soyut
D
Tikel
E
Distribütif
Soru 10

İnsanlık, dürüstlük, güzellik gibi bir oluş tarzını ifade eden kavramlara ne ad verilir?

A
Olumlu
B
Somut
C
Soyut
D
Distribütif
E
Tekil
Soru 11

“Bazı insanlar futbolcudur.” ve 'Bütün futbolcular insandır.” örneklerinde olduğu gibi kavramlardan yalnız biri, diğerinin tüm bireylerini içine alıyorsa aralarında ne tür bir ilişki vardır?

A
Eşitlik
B
Tam girişimlik
C
Totoloji
D
Ayrıklık
E
Eksik girişimlik
Soru 12

Fikir, düşünce olarak da adlandırılan, bir şeyin zihindeki tasarımına ne ad verilir?

A
Terim
B
Cümle
C
Kavram
D
Teori
E
Rüya
Soru 13

Emine, Keşan, Edirne, Gaziantep gibi tek bir bireye işaret eden kavramlara ne ad verilir?

A
Olumlu
B
Tekil
C
Kollektif
D
Tikel
E
Tümel
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi beş tümele göre tanım çeşitlerinden, ilinti ile ilgili eksik tanıma bir örnektir?

A
insan uyuyan cisimdir.
B
insan akıllı hayvandır.
C
insan konuşan cisimdir.
D
insan gülücü hayvandır.
E
insan akıllı cisimdir.
Soru 15

“Kar yağarsa mikroplar kırılır.” önermesi ne tür bir önermedir?

A
Çıkarmalı
B
Sebepli
C
Özgülü
D
Koşullu
E
Bağlantılı
Soru 16

“Üniversiteyi kazanmanın en iyi yolu düzenli çalışmaktır.” önermesi ne tür bir önermedir?

A
Sebepli
B
Çıkarmalı
C
Özgülü
D
Sınırlandırıcı
E
Karşılaştırmalı
Soru 17

“Yalnız İrem koleji kazandı.” önermesi ne tür bir önermedir?

A
Özgülü
B
Çıkarmalı
C
Karşılaştırmalı
D
Sınırlandırıcı
E
Sebepli
Soru 18

“Bütün kediler miyavlar.” tümel olumlu önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bazı kediler miyavlayan değildir.
B
Bazı kediler miyavlayandır.
C
Bazı miyavlayanlar kedi değildir.
D
Bazı miyavlayanlar kedidir.
E
Bütün miyavlayanlar kedidir.
Soru 19

“Bir aydan beri Avrasya tünelinden geçiliyor.” önermesi ne tür bir önermedir?

A
Ekli
B
Sınırlandırıcı
C
Özgülü
D
Çıkarmalı
E
Karşılaştırmalı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tümel olumlu önermeye bir örnektir?

A
Bazı öğrenciler tembeldir.
B
Bazı insanlar onurludur.
C
Hiçbir insan ölümlü değildir.
D
Bütün öğrenciler çalışkandır.
E
Bütün insanlar vicdanlı değildir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x