Klasik Mantık 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Klasik Mantık 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir kişinin bir iddiayı yalnızca başkaları için doğru, ama kendisi için doğru olmadığını söyleyerek reddetmesi aşağıdaki safsata türlerinden hangisi içinde yer alır?

A
Acele genelleme
B
Öncesinde safsatası
C
Kumarbaz safsatası
D
Görecelilik safsatası
E
Yanlış ikilem
1 numaralı soru için açıklama 
Bir kişinin bir iddiayı sadece başkaları için doğru olabileceği ama kendisi için doğru olmadığını söyleyerek reddetmesi durumu görecelilik safsatasıdır. Bu safsata otoriteye başvurmak türünden safsatalara girer. Bir diğer adı da sübjektif safsatadır.
Soru 2

“Bu telefon en son model, bunu satın kıskanacak” örneği aşağıdaki safsata türlerinden hangisine girer?

A
Yeniye başvurmak
B
Görecelilik safsatası
C
İnanca başvurmak
D
Duygulara başvurmak
E
Bütünleme safsatası
2 numaralı soru için açıklama 
Yukarıdaki örnekte yeni olan bir şeyin iyi olduğu düşüncesi verilmiştir. Bu durum yeniye başvurmak safsatası içinde yer almaktadır.
Soru 3

“Hırsızlık doğru bir davranıştır, çünkü herkes çalıyor” örneği aşağıdaki safsata türlerinden hangisine girer?

A
Yeniye başvurmak
B
Görecelilik safsatası
C
İnanca başvurmak
D
Bütünleme safsatası
E
Ortak tutuma başvurmak
3 numaralı soru için açıklama 
Hırsızlığı herkesin yaptığı bir davranış olduğu için doğru gören kişi ortak tutuma başvurmak safsatasını kullanmaktadır. Bu safsataya göre, bir iddiayı kabul ettirmek için, büyük çoğunluğun ortak bir davranışı olduğu gerekçesine dayanarak iddianın doğru olduğunu söylemedir.
Soru 4

“İşten izin almak için şefine uğrayan işçi, amcasının genel müdür olduğunu söyleyerek izin almasını kolaylaştırmak istemektedir.” örneği aşağıdaki safsata türlerinden hangisine girer?

A
Bütünleme safsatası
B
Ortak tutuma başvurmak
C
Yağcılığa başvurmak
D
Korkuya başvurmak
E
Yeniye başvurmak
4 numaralı soru için açıklama 
Şefine amcasının genel müdür oldğunu söyleyen işçi, izin almayı garantilemiştir. İnsanları korkutarak iddiasının doğruluğunu kabul ettirme hatası korkuya başvurmak safsatasında gerçekleşir.
Soru 5

“Paris’e gittim çok güzeldi. Demek ki Fransa çok güzel bir ülke” örneği aşağıdaki safsata türlerinden hangisine girer?

A
Bütünleme safsatası
B
Ortak tutuma başvurmak
C
İndirgeme safsatası
D
Yanlış ikilem
E
İspatlama mecburiyeti safsatası
5 numaralı soru için açıklama 
Örnekte Paris şehrini gören kişinin Fransa’nın güzel bir ülke olduğunu iddia ederek genelleme yapması bütünleme safsatasına girmektedir. Bütünün kendisini oluşturan parçalarla aynı özelliğe sahip olduğunu çıkarma hatası bütünleme safsatasında gerçekleşir.
Soru 6

“Şeker ve unu güvenle yiyebiliriz. O halde kurabiye sağlıklı bir yiyecektir” örneği aşağıdaki safsata türlerinden hangisine girer?

A
Yanlış ikilem
B
İndirgeme safsatası
C
İspatlama mecburiyeti safsatası
D
Ortak tutuma başvurmak
E
İnanca başvurma
6 numaralı soru için açıklama 
Şeker ve unun güvenli yiyecekler olduğunu düşünen kişi, bunlarla yapılan kurabiyenin de sağlıklı olacağı iddiasında bulunmaktadır. Bu durum indirgeme safsatasında gerçekleşmektedir. Bu safsataya göre, bütün için doğru olan bir özellik veya iddianın, bütünün parçaları için de doğru olacağını düşünme hatasıdır.
Soru 7

Başka seçenekler olmasına karşın, karşısındaki kişiyi iki seçenekten birini seçmeye zorlayan safsata türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortak tutuma başvurmak
B
İnanca başvurma
C
Yanlış ikilem
D
İndirgeme safsatası
E
Adam karalama
7 numaralı soru için açıklama 
Başka seçenekler olduğu halde karşısındakini iki seçenekten birini seçmeye zorlamak yoluyla yapılan hatalar yanlış ikileme girmektedir.
Soru 8

“Meleklerin olmadığını ispat edemediğimize göre, melekler vardır” örneği aşağıdaki safsata türlerinden hangisine girer?

A
Öncesinde safsatası
B
Kumarbaz safsatası
C
Görecelilik safsatası
D
Acele genelleme
E
İspatlama mecburiyeti safsatası
8 numaralı soru için açıklama 
Meleklerin olmadığını ispat edemediğimize göre melekler vardır örneği, bir şey aksi ispatlanamadığı sürece doğrudur varsayımına dayanır. Bir iddianın yanlışlığının ispatlanamamış olması, dolayısı ile doğru olduğunu ya da doğruluğunun ispatlanamamış olması, dolayısı ile yanlış olduğunu ileri sürmektir. Bu durum ispatlama mecburiyeti safsatasında görülmektedir.
Soru 9

“Mavi kazağını her giydiğinde kaza yapan Ali, kazağının lanetli olduğunu ve onu her giydiğinde başına birşey geleceğini düşünmektedir.” örneği aşağıdaki safsata türlerinden hangisine girer?

A
Acele genelleme
B
İnanca başvurma
C
Ortak tutuma başvurma
D
Öncesinde safsatası
E
İspatlama mecburiyeti safsatası
9 numaralı soru için açıklama 
Ali’nin mavi kazağı her giydiğinde başına birşey gelmesi, kazağı lanetli olarak görmesine neden olmuştur. Bu durum öncesinde genelleme safsatasında gerçekleşmektedir. Bu safsata türü batıl itikatlarımızla ilgili bir safsatadır. Bir olayın olmasının, bir zaman sonra başka bir olaya neden olduğu sonucunu çıkarmaktan doğan bir hatadır.
Soru 10

“Kaynayan su buharlaşır” önermesi aşağıdaki önerme türlerinden hangisi içinde yer alır?

A
Tikel ve tekil evetleme
B
Koşul önermesi
C
Koşullu tasım
D
Ayrık tasım
E
Alternatif tasım
10 numaralı soru için açıklama 
Koşul önermesi, belirli bir şeyin olması hâlinde bir başka şeyin olacağını veya olması gerektiğini ifade eder. Günlük yaşamımızda bir şey olunca bir başka şeyin olduğunu gözleriz. Bu durumda suyu kaynattığımızda suyun buharlaştığını gözlemleyebiliriz.
Soru 11

“Elbisenin rengi kırmızı veya mavidir” önermesi aşağıdakilerden hangisine girer?

A
Tikel evetleme
B
Tekil evetleme
C
Koşul önermesi
D
Ayrık tasım
E
Alternatif tasım
11 numaralı soru için açıklama 
Verilen önermede bileşenlerden en az birinin doğru olduğu görülmektedir. Ancak diğer bileşenin de doğru olabileceği iddiasını da içermektedir. Bu durumda örnek Tikel evetlemeye girmektedir. Tikel evetleme ekleminin Türkçedeki tipik karşılığı “veya”dır. Elbisenin rengi ya kırmızıdır ya da mavi. İkisinin birden doğru olması olanaklı olmadığı için tikel evetleme olarak yorumlanabilir.
Soru 12

“Okullarda Çoklu Zeka Kuramı uygulanırsa öğrenciler %80 başarı sağlar. Çoklu Zeka Kuramı okullarda uygulanıyor.
Bu durumda öğrenciler başarılı olacak.” örnekte verilen çıkarım için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Koşullu tasımdır.
B
Önbileşeni değilleme yanıltmacasına örnektir.
C
Artbileşenin evetlenmesi yanıltmacasına örnektir.
D
Modus tollens çıkarım kalıbına örnektir.
E
Modus ponens çıkarım kalıbına örnektir.
12 numaralı soru için açıklama 
Örnekte yapılan çıkarım Modus Ponens çıkarım kalıbına uygundur. Bu çıkarımda öncüllerden biri koşul önermesidir. Örnekte verilen ilk cümle koşul önermesini oluşturmaktadır. Diğer öncül de koşul önermesinin önbileşenini evetler, yani yeter koşulun yerine geldiğini iddia eder. Çoklu zeka kuramının okullarda kullanılıyor olması yeter koşulu yerine getirdiğini göstermektedir. Koşul önermesinin artbileşeni sonuç olarak çıkarılır. Artbileşen öğrencilerin başarılı olacaklarıdır.
Soru 13

- Yağmur yağarsa tören iptal edilecek.
- Tören iptal edilmedi.
- Öyleyse yağmur yağmadı.
Örnekte verilen çıkarım için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Modus ponens çıkarım kalıbına örnektir.
B
Modus tollens çıkarım kalıbına örnektir.
C
Koşullu tasımdır.
D
Önbileşeni değilleme yanıltmacasına örnektir.
E
Artbileşenin evetlenmesi yanıltmacasına örnektir.
13 numaralı soru için açıklama 
Örnekteki öncüllerden biri koşul önermesidir. Diğer öncül, koşul önermesinin artbileşenini değiller ve koşul önermesinin önbileşeninin değillemesi sonuç olarak çıkmıştır. Yani örnek Modus tollens çıkarım kalıbına örnektir.
Soru 14

İkinci öncül koşul önermesinin artbileşenini evetlediği, sonuç olarak da önbileşenin evetlenmesinin çıktığı yanıltmaca aşağıdakilerden hangisidir?

A
Artbileşenin evetlenmesi
B
Önbileşenin değillenmesi
C
Modus tollens
D
Koşullu tasım
E
Ayrık tasım
14 numaralı soru için açıklama 
İkinci öncül koşul önermesinin artbileşenini evetlediği, sonuç olarak da önbileşenin evetlenmesinin çıktığı yanıltmaca artbileşenin evetlenmesi yanıltmacasıdır.
Soru 15

“Pastanın içinde ya böğürtlen ya da frambuaz vardır. Frambuaz konmadı. Öyleyse pastanın içinde böğürtlen vardır.” örneği aşağıdaki çıkarım türlerinden hangisine girer?

A
Koşullu tasım
B
Alternatif tasım
C
Ayrık tasım
D
Yapıcı ikilem
E
Yıkıcı ikilem
15 numaralı soru için açıklama 
Örnekte öncüllerden biri tikel evetleme önermesidir. Diğer öncül ise tikel evetleme önermesinin bileşenlerinden birinin yanlış olduğunu iddia eden önermedir. Yani bileşenlerden birini elenmiş ve tikel evetleme önermesinin diğer bileşenin doğru olduğu sonucu çıkarılmıştır. Bu durum örneğin ayrık tasım olduğunu göstermektedir.
Soru 16

“Halk referandumda yeni anayasaya ye evet diyecek ya da hayır.” aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Retorik soru
B
Yıkıcı ikilem
C
Üç bileşenli ikilem
D
İkilem
E
Yapıcı ikilem
16 numaralı soru için açıklama 
Örnekteki önerme iki alternatiften birinin seçilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu durum ikilemlerde yer almaktadır.
Soru 17

Koşul önermelerinin artbileşenlerinin farklı olduğu, önbileşenlerinin aynı ya da farklı olabildiği önermeler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Retorik soru
B
Koşullu tasım
C
Ayrık tasım
D
Yapıcı ikilem
E
Yıkıcı ikilem
17 numaralı soru için açıklama 
Koşul önermelerinin artbileşenlerinin farklı olduğu, önbileşenlerinin aynı ya da farklı olabildiği önermeler yıkıcı ikilemlerde yer almaktadır.
Soru 18

“Böyle giderse dersten kalacağım. Fakat böyle girmeyecek. Öyleyse dersten kalmayacağım.” çıkarımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Modus ponens çıkarım kalıbının örneğidir.
B
Modus tollens çıkarım kalıbının örneğidir.
C
Artbileşenin evetlenmesi yanıltmacasının örneğidir.
D
Koşullu tasıma örnektir.
E
Önbileşeni değilleme yanıltmacasının örneğidir.
18 numaralı soru için açıklama 
Örnekte ikinci öncül koşul önermesinin önbileşenini değillemektedir, sonuç olarak da artbilşenin değillemesi çıkmıştır. Bu durum önbileşeni değilleme yanıltmacasına örnek olduğunu göstermektedir.
Soru 19

“Korkuyorsan gitme.” ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlama gelir?

A
Hem kork hem git.
B
Hem korkma hem gitme.
C
Ya korkma ya git.
D
Ne kork ne git.
E
Korkma ama gitme.
19 numaralı soru için açıklama 
Örnek ikilemlerin farklı biçimlerde ifade edilebileceğini göstermektedir. “Korkuyorsan gitme” ifadesi “Ne kork ne de git” biçiminde ifade edilebilmektedir.
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x