Klasik Sosyoloji Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

Klasik Sosyoloji Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aydınlanma düşüncesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Herkesin kendi aklını kullanabilme gücüne sahip olduğunu savunduğu, boş inanç ve dogmalara karşı aklı ve akıl yürütmeyi savunduğu için rasyonalist bir düşüncedir.
B
Aklı merkeze koyduğu için ampirizmi reddeder.
C
Evrensellik, aydınlanma düşüncesinin bütün toplumlar için geçerli olduğunu ifade eden bir Aydınlanma düşüncesi ilkesidir.
D
Aydınlanma düşüncesi çerçevesinde inanç, ticaret, iletişim gibi alanlarda feodal ve geleneksel sınırların kaldırılması gerektiği düşüncesini hoşgörü kavramı ifade eder.
E
Aydınlanma düşüncesinin temel kavramları arasında yerellik ve toplumculuk önemli bir yere sahiptir.
Soru 2

Evrenin bir makine gibi mekanik ilkelerle genel geçer yasalara bağlı olarak işlediğini ve araştırmacıların deney ve gözlemlerle bu yasaları keşfederek olayları önceden tahmin edebileceğini savunarak Aydınlanma düşüncesinin temelini oluşturan bilim paradigmasını şekillendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Comte
B
Kant
C
Montesquieu
D
Newton
E
Aristo
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser eşleştirmeleri doğrudur?

A
Voltaire - Yeni Bilimin ilkeleri / Montesquieu - Kanunların Ruhu
B
Voltaire - Felsefe Mektupları / Vico - Yeni Bilimin ilkeleri
C
Montesquieu - Kanunların Ruhu / Vico - Saf Aklın Eleştirisi
D
Montequieu - Yeni Bilimin ilkeleri / Voltaire -Kanunların Ruhu
E
Vico - Felsefe Mektupları / Montesquieu -Saf Aklın Eleştirisi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “düşünüyorum öyleyse varım” ifadesi ile bireylerin kendileri için düşünmeleri gerektiğini ve yargılama için gelenek yerine aklın daha iyi bir temel oluşturduğunu ile süren düşünürdür?

A
Baruch Spinoza
B
Gottfried Wilhelm Leibniz
C
Francis Bacon
D
John Locke
E
René Descartes
Soru 5

Deneysel yöntemin geliştirilmesini, doğanın matematik kurallarına uyduğunun kabul edilmesini içeren ve bilimsel kurumların gelişmeye başlamasını sağlayan hareket aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransız devrimi
B
Aydınlanma düşüncesi
C
Bilimsel devrim
D
Amerikan devrimi
E
Rus devrimi
Soru 6

Modern toplumda saygınlığın kaynağının emek ve çalışma olduğunu savunarak çalışmayanlardan oluşan toplumsal sınıfı “aylaklar” olarak adlandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Durkheim
B
Comte
C
Saint Simon
D
Bonald
E
Voltaire
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi J.S. Mill’in yöntemle ilgili görüşlerinden biridir?

A
Sosyal bilimler için en uygun yöntem somut-hipotetik tümdengelimdir.
B
Tümevarım, tümdengelim üzerine kuruludur.
C
Bütün olaylar aynı şekilde açıklanamayacağı için tümevarım ve tümdengelim mantıkları evrensel olarak uygulanamaz.
D
Olguların görünmeyen yönleri hakkında bilgiye deneyimle olmasa da insan zihniyle ulaşılabilir.
E
insan davranışı genel nedensellik yasalarıyla değil, sezgisel ilkelerle açıklanmalıdır.
Soru 8

Herbert Spencer’a göre; aşağıdakilerden hangisi bilimsel birliği sağlar?

A
Sentetik Felsefe
B
Analitik Felsefe
C
Sosyoloji
D
Antropoloji
E
Etoloji
Soru 9

Olgular ve teorilerin karşılıklı olarak birbirlerine bağlı olduğunu savunarak saf haliyle empirizmi reddeden ve sosyolojik pozitivizmi sistematik hale getiren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bonald
B
Saint Simon
C
Marx
D
Comte
E
Durkhiem
Soru 10

Herbert Spencer’ın yaklaşımına göre; aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Toplumsal organizmada tek bir bilinç merkezi vardır.
B
Biyolojik organizmaya oranla toplumun yaşamı çok daha kısadır.
C
Biyolojik organizmalar, toplumsal organizmalara oranla merkezden daha bağımsız ve dağınıktır.
D
Toplumsal organizmada parçalar bütünün yararına var olur.
E
Biyolojik organizmalar ve toplumlar hacmen büyürler.
Soru 11

Marx’ın çalışmalarında, gerçeklikteki ve insan bilincindeki tersyüz olmayı ifade etmek için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültür
B
Siyaset
C
Ekonomi
D
ideoloji
E
Hukuk
Soru 12

Marx’ın sınıflı toplumlarda devletle ilgili temel görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet bir alt yapı kurumudur.
B
Devlet hakim sınıfların diğer sınıflar üzerinde egemenliklerini ve hakimiyetlerini kurdukları bir araçtır.
C
Devlet toplumsal refahının en önemli aracıdır.
D
Devlet tüm toplumsal kesimlerin çıkarlarını temsil eden bir kurumdur.
E
Devlet toplumsal adaletin ölçütüdür.
Soru 13

Alman felsefesinden diyalektiği alan ve bunu materyalist felsefeyle birleştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emile Dürkheim
B
Karl Marx
C
Max Weber
D
Auguste Comte
E
Herbert Spencer
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın toplum analizi yaklaşımına göre; efendiler ve köleler olarak iki sınıftan oluşan ve özel mülkiyetten sonra ortaya çıkan ilk toplumdur?

A
Antik Toplumlar
B
ilkel Komünal Toplumlar
C
Feodal Toplumlar
D
Asyatik Toplumlar
E
Kapitalist Sosyalist Toplumlar
Soru 15

Marx’ın, toplumların tarihsel materyalist yorumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sınıflı toplumlar ile birlikte insanlık yabancılaşmadan kurtulmuştur.
B
insanlığın yerleşik hayata geçmesiyle sınıfsız toplumlar ortaya çıkmıştır.
C
Tarihsel gelişim süreci içinde sınıfların ortadan kalkması yasalara bağlıdır.
D
Tarihsel olarak bütün toplumlar artı -değer üretimine dayanır.
E
Kapitalist toplum sınıfların olduğu son toplum biçimidir.
Soru 16

Durkheim'e göre mekanik dayanışmanın olduğu toplumlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
iş bölümü gelişmiştir.
B
Bireyler birbirlerinden çok farklılaşmamıştır.
C
Farklılaşma yüksektir.
D
Modern toplumlarda görülmektedir.
E
Onarıcı hukuk uygulanmaktadır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Durkheim’a göre; geleneksel toplumlarda bireylerin toplumla aşırı düzeyde bütünleşmesi sonucu ortaya çıkmaktadır?

A
Bencil intihar
B
Kaderci intihar
C
Özgeci intihar
D
Anomik intihar
E
Kolektif intihar
Soru 18

Durkheim’a göre; tarihsel olarak en basit toplum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Köy Toplumu
B
Endüstri Toplumu
C
Endüstri Sonrası Toplum
D
Ağ Toplumu
E
Klan
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Durkheim’ın eserlerinden biridir?

A
Toplumsal Geometri
B
Alman ideolojisi
C
iş Bölümü
D
Kapital
E
Paranın Felsefesi
Soru 20

Durkheim’ın yaklaşımına göre; bir toplumda yaşayan bireylerin ortak inanç ve duygularına tekabül eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anomi
B
Alt Yapı
C
Üst Yapı
D
Kolektif Bilinç
E
Çatışma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x