Kriminoloji 2015-2016 Final Sınavı

Kriminoloji 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinde Tarde’ye göre toplumlara hâkim olan değerler sistemi birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Moda - Gelenekler
B
Moda - Kanunlar
C
Moda - inançlar
D
Gelenekler - Kanunlar
E
Gelenekler - inançlar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kriminolojinin ilgi alanlarından biri değildir?

A
Suça karşı gösterilen toplumsal tepkiler
B
Suçun ve suçluluğun nedenleri
C
Ceza adalet yönetimi
D
Kriminilastik
E
Zaman ve mekâna göre şekillenen suç işleme kalıpları
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Lombroso’nun atavistik anomaliye sahip olmayan suçlular kategorilerinden biri değildir?

A
Deli suçlular
B
Adli suçlular
C
ihtiras suçluları
D
Kriminaloidler
E
Plancı suçlular
Soru 4

Aşağıdaki ilişkilerden hangisi yoksulluk, nüfus hareketleri ve sosyal heterojenlik ile ilgili yapılan farklı çalışmalarda elde edilen sonuçlardan biri değildir?

A
Etnik heterojenlik ve suç ilişkisi
B
Ailedeki dağılma ve suç ilişkisi
C
Nüfus hareketleri ve suç ilişkisi
D
Genetik köken ve suç ilişkisi
E
Hızlı şehirleşme ve suç ilişkisi
Soru 5

Damgalama Teorisinin temel yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sembolik etkileşim
B
Dışsal etkileşim
C
Çevresel etkileşim
D
Sözel etkileşim
E
Tepkisel etkileşim
Soru 6

“Bir insana kırk kere deli dersen deli olur” atasözünü doğrular nitelikteki kriminoloji teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilişsel
B
Öğrenme
C
Yapısal
D
Toplumsal
E
Damgalama
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Sykes ve Matza’nın nötrleştirme adını verdikleri tekniklerden biri değildir?

A
Kendi değerlerini toplumun değerlerinden üstün görme
B
Kendilerini lanetleyenlerin lanetlenmesi
C
Ailenin reddedilmesi
D
Zararın reddedilmesi
E
Mağdurun varlığının reddedilmesi
Soru 8

Davranışçı psikolojinin kurucusu kabul edilen iki bilim insanı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Pavlov ve Watson
B
Tarde ve Sutherland
C
Sutherland ve Watson
D
Watson ve Tarde
E
Pavlov ve Tarde
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi organize suç örgütlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Sınırlı üyelik sistemi vardır.
B
Tekelci zihniyet taşırlar.
C
Ekonomik kazanç amacı taşırlar.
D
Belirli bir süre için kurulurlar ve zamanla sınırlıdırlar.
E
Faaliyetlerinde uzmanlaşma ve iş bölümü vardır.
Soru 10

Organize suç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mafya özellikle SicilyalIların geleneksel veya ailevi suç örgütlerini ifade etmektedir.
B
Organize suçta hiyerarşik bir yapılanma vardır.
C
Örtülü ve belirsiz kuralları vardır.
D
Organize suçta kişiler devamlı suç işlemek üzere örgütlenmektedir.
E
Her organize suç yapılanması bir mafya tipi örgüt değildir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi özel koruma teorisinin işaret ettiği hususlardan biri değildir?

A
Özel koruma işi ve yapılanması bir yerden başka bir yere ya da ülkeye ihraç edilebilir.
B
Koruma şirketinin içyapısı hiyerarşiktir.
C
Koruyucular haraççı ve gaspçı değildirler.
D
Korunma şirketleri arasındaki ilişkiler kartel özelliği gösterir.
E
Koruma şirketleri toplum ve iş hayatında var olan çok yüksek seviyedeki özel koruma talebini karşılamak üzere ortaya çıkmaktadırlar.
Soru 12

İtalyan mafyası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir yöntem ve yaşam tarzıdır.
B
ilk başta ortaya çıkışında gizli bir suç örgütü olma amacı yoktur.
C
Girişimcilere özel koruma (güvenlik) hizmeti sunmak amacıyla ortaya çıktığı düşünülür.
D
Feodalizm döneminde ortaya çıkmıştır.
E
Mafyanın kavramsal ve kültürel kodları Sicilya’nın geçmişinde yatmaktadır.
Soru 13

İlgi Odakları Teorisini oluşturan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sutherland
B
Miller
C
Sellin
D
Tarde
E
Beccaria
Soru 14

Radikal kriminolojinin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısal kriminoloji
B
Neo-klasik kriminoloji
C
Eleştirel kriminoloji
D
Pozitivist kriminoloji
E
Davranışçı kriminoloji
Soru 15

Görüşleri radikal kriminolojinin temelini oluşturan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sellin
B
Tarde
C
Pavlov
D
Durkheim
E
Marks
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Miller’in tasniflediği alt sosyal sınıflara mensup insanların kendilerine has ilgi odaklarından biri değildir?

A
Bela arama
B
Zekilik
C
Girişimcilik
D
Kadercilik
E
Başına buyrukluk
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi cezalandırıcı adalet sisteminde söz konusu olan özelliklerden biridir?

A
Sosyal yaralanmanın tamiri için uğraşılmaktadır.
B
Suç kanunların ihlalidir.
C
Suçun kişiler arası yapısı ön plana çıkarılmıştır.
D
Failin eyleminin yaralayıcı sonuçlarına bakarak reaksiyon gösterilmektedir.
E
Suç fiili ahlaki, sosyal, ekonomik vb. tüm boyutları hesaba katılarak anlaşılmaya çalışılmıştır.
Soru 18

Kesinlik, hızlılık ve şiddetlilik kavramlarını esas alan adalet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kolektif adalet sistemi
B
Onarıcı adalet sistemi
C
Geleneksel adalet sistemi
D
Dağıtıcı adalet sistemi
E
Radikal adalet sistemi
Soru 19

Mevcut ceza adalet sistemini şekillendiren felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknik okul
B
Klasik okul
C
Pozitivist okul
D
insancıl okul
E
Eleştirel okul
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Adalet Sistemi’nin temelini oluşturan kavramlardan biridir?

A
Caydırma
B
Kefaret
C
Tazminat
D
Dönüşüm
E
Onarma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x